Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 22-11-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 22 d'novembre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 45 00:38:03
  PP 1 00:04:07
  PSOE 8 00:09:36
  Sí es pot Massanassa 9 00:08:25
  Compromís 8 00:21:20
  Esquerra Unida 9 00:11:47
  Ciudadans 5 00:05:39
  Ajuntament 4 00:03:00
  Públic 14 00:09:21

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 25 d'octubre de 2018
  2. Aprovació definitiva Compte General 2017

  Javier Lorente Gual (00:06:52)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Aprovació definitiva Compte General 2017

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació definitiva Compte General 2017

  Clara Quiles Vila (00:08:23)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Aprovació definitiva Compte General 2017

  Manuel Martínez Herraiz (00:08:33)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  2. Aprovació definitiva Compte General 2017

  Josep Nàcher Ferrer (00:08:37)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  2. Aprovació definitiva Compte General 2017

  Antonia Valero Casañ (00:08:45)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  2. Aprovació definitiva Compte General 2017

  Jorge Román Aroca (00:08:48)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  2. Aprovació definitiva Compte General 2017

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació definitiva Compte General 2017
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Javier Lorente Gual (00:09:06)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  José Antonio Martos Ortiz (00:12:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Manuel Martínez Herraiz (00:14:55)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Josep Nàcher Ferrer (00:16:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Antonia Valero Casañ (00:23:42)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Jorge Román Aroca (00:26:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Vicente S. Pastor Codoñer (00:29:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:34:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  José Antonio Martos Ortiz (00:36:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Manuel Martínez Herraiz (00:38:36)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:40:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Josep Nàcher Ferrer (00:40:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:44:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Antonia Valero Casañ (00:44:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Antonia Valero Casañ (00:45:23)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Jorge Román Aroca (00:46:36)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018
  4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%

  Javier Lorente Gual (00:47:34)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:48:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%

  José Antonio Martos Ortiz (00:51:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%

  Manuel Martínez Herraiz (00:53:50)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%

  Josep Nàcher Ferrer (00:54:40)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%

  Antonia Valero Casañ (01:00:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%

  Jorge Román Aroca (01:03:00)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3%
  5. Proposta sol·licitud felicitacions Policia Local

  Javier Lorente Gual (01:04:53)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  5. Proposta sol·licitud felicitacions Policia Local

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:05:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Proposta sol·licitud felicitacions Policia Local

  Clara Quiles Vila (01:07:00)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  5. Proposta sol·licitud felicitacions Policia Local

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:07:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Proposta sol·licitud felicitacions Policia Local
  6. Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (01:09:04)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:09:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (01:09:43)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:10:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (01:10:13)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:12:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Manuel Martínez Herraiz (01:14:14)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:15:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Manuel Martínez Herraiz (01:16:06)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:17:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Manuel Martínez Herraiz (01:18:00)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:18:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Manuel Martínez Herraiz (01:18:51)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:19:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Manuel Martínez Herraiz (01:20:09)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  6. Precs i preguntes

  Josep Nàcher Ferrer (01:21:24)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:25:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Josep Nàcher Ferrer (01:26:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:27:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Josep Nàcher Ferrer (01:27:13)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:27:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Antonia Valero Casañ (01:28:42)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:30:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Antonia Valero Casañ (01:31:26)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:31:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Antonia Valero Casañ (01:31:33)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:33:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Antonia Valero Casañ (01:34:01)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:34:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Jorge Román Aroca (01:35:41)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:36:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes

  Josep Nàcher Ferrer (01:37:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  6. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:37:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Precs i preguntes
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:39:56)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:40:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:41:03)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:41:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:42:03)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:42:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:43:14)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:43:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:43:49)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:43:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:44:23)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:45:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:46:15)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:47:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:48:32)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:49:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:50:20)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:50:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:50:51)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:51:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:52:14)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:52:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:52:57)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:54:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:56:18)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:56:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:57:03)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:57:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 25 d'octubre de 2018 (00:06:19)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Aprovació definitiva Compte General 2017 (00:06:34)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:06:52)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:08:23)

  Clara Quiles Vila (00:08:23)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Manuel Martínez Herraiz (00:08:33)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Josep Nàcher Ferrer (00:08:37)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Antonia Valero Casañ (00:08:45)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Jorge Román Aroca (00:08:48)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Aprovació expedient suplement de crèdit 3/2018 (00:08:55)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:09:06)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:12:37)

  José Antonio Martos Ortiz (00:12:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Manuel Martínez Herraiz (00:14:55)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Josep Nàcher Ferrer (00:16:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Antonia Valero Casañ (00:23:42)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Jorge Román Aroca (00:26:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Vicente S. Pastor Codoñer (00:29:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:34:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  José Antonio Martos Ortiz (00:36:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Manuel Martínez Herraiz (00:38:36)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:40:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (00:40:56)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:44:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Antonia Valero Casañ (00:44:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Antonia Valero Casañ (00:45:23)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:46:36)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Aprovació de la modificació de la RPT: modificació del manual de valoració. Increment retribucions LLei Pressupostos Generals Estat 2018, percentatge 0'3% (00:47:19)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:47:34)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:48:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:51:31)