Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2021 | 25-03-2021Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 25 d'març de 2021

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 55 01:11:00
  PP 0 00:00:00
  PSOE 40 00:35:41
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 1 00:00:06
  Ciudadans 7 00:09:04
  Ajuntament 16 00:19:13
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el 28 de gener de 2021

  Clara Quiles Vila (00:01:02)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el 28 de gener de 2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el 28 de gener de 2021

  Clara Quiles Vila (00:01:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el 28 de gener de 2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el 28 de gener de 2021
  2. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el 12 de febrer de 2021
  3. Urgencia

  Javier Lorente Gual (00:03:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  3. Urgencia

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Urgencia

  Clara Quiles Vila (00:08:01)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  3. Urgencia

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Urgencia
  4. Aprovació de la Modificació de Crèdit T.C. 4/2021. Expedient 1108/2021

  Javier Lorente Gual (00:09:06)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  4. Aprovació de la Modificació de Crèdit T.C. 4/2021. Expedient 1108/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació de la Modificació de Crèdit T.C. 4/2021. Expedient 1108/2021

  Clara Quiles Vila (00:11:04)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  4. Aprovació de la Modificació de Crèdit T.C. 4/2021. Expedient 1108/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació de la Modificació de Crèdit T.C. 4/2021. Expedient 1108/2021
  5. Aprovació de la Modificació de Crèdit S.C. 1/2021. Expedient 1297/2021

  Javier Lorente Gual (00:12:09)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  5. Aprovació de la Modificació de Crèdit S.C. 1/2021. Expedient 1297/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació de la Modificació de Crèdit S.C. 1/2021. Expedient 1297/2021

  Clara Quiles Vila (00:14:03)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  5. Aprovació de la Modificació de Crèdit S.C. 1/2021. Expedient 1297/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació de la Modificació de Crèdit S.C. 1/2021. Expedient 1297/2021

  Jorge Román Aroca (00:14:39)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  5. Aprovació de la Modificació de Crèdit S.C. 1/2021. Expedient 1297/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació de la Modificació de Crèdit S.C. 1/2021. Expedient 1297/2021
  6. Aprovació de la Modificació de Crèdit C.E. 1/2021. Exp. núm. 1326/2021

  Javier Lorente Gual (00:15:17)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  6. Aprovació de la Modificació de Crèdit C.E. 1/2021. Exp. núm. 1326/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la Modificació de Crèdit C.E. 1/2021. Exp. núm. 1326/2021

  Clara Quiles Vila (00:17:14)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Aprovació de la Modificació de Crèdit C.E. 1/2021. Exp. núm. 1326/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació de la Modificació de Crèdit C.E. 1/2021. Exp. núm. 1326/2021
  7. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per prestació de serveis esportius, culturals, joventut i ocupació. Exp. 1344/2021

  Javier Lorente Gual (00:18:38)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  7. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per prestació de serveis esportius, culturals, joventut i ocupació. Exp. 1344/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per prestació de serveis esportius, culturals, joventut i ocupació. Exp. 1344/2021

  Clara Quiles Vila (00:22:09)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  7. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per prestació de serveis esportius, culturals, joventut i ocupació. Exp. 1344/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per prestació de serveis esportius, culturals, joventut i ocupació. Exp. 1344/2021

  Antonia Valero Casañ (00:25:06)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  7. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per prestació de serveis esportius, culturals, joventut i ocupació. Exp. 1344/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:25:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per prestació de serveis esportius, culturals, joventut i ocupació. Exp. 1344/2021

  Jorge Román Aroca (00:28:12)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  7. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per prestació de serveis esportius, culturals, joventut i ocupació. Exp. 1344/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per prestació de serveis esportius, culturals, joventut i ocupació. Exp. 1344/2021
  8. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per serveis i utilització de l'Auditori Salvador Seguí. Exp. núm. 1342/2021.

  Javier Lorente Gual (00:30:00)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  8. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per serveis i utilització de l'Auditori Salvador Seguí. Exp. núm. 1342/2021.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per serveis i utilització de l'Auditori Salvador Seguí. Exp. núm. 1342/2021.

  Clara Quiles Vila (00:31:40)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per serveis i utilització de l'Auditori Salvador Seguí. Exp. núm. 1342/2021.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:32:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per serveis i utilització de l'Auditori Salvador Seguí. Exp. núm. 1342/2021.
  9. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials, etc. Exp núm. 1341/2021

  Javier Lorente Gual (00:32:24)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  9. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials, etc. Exp núm. 1341/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials, etc. Exp núm. 1341/2021

  Clara Quiles Vila (00:35:00)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  9. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials, etc. Exp núm. 1341/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:35:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials, etc. Exp núm. 1341/2021
  10. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per Recollida de Residus Urbans. Exp. núm. 1343/2021

  Javier Lorente Gual (00:36:13)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  10. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per Recollida de Residus Urbans. Exp. núm. 1343/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:37:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  10. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per Recollida de Residus Urbans. Exp. núm. 1343/2021

  Clara Quiles Vila (00:41:31)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  10. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per Recollida de Residus Urbans. Exp. núm. 1343/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:42:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  10. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per Recollida de Residus Urbans. Exp. núm. 1343/2021

  Jorge Román Aroca (00:42:54)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  10. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per Recollida de Residus Urbans. Exp. núm. 1343/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:43:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  10. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per Recollida de Residus Urbans. Exp. núm. 1343/2021
  11. Aprovació elecció Jutge de Paz. Expedient 383/2021

  Javier Lorente Gual (00:46:31)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  11. Aprovació elecció Jutge de Paz. Expedient 383/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  11. Aprovació elecció Jutge de Paz. Expedient 383/2021

  Clara Quiles Vila (00:48:42)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  11. Aprovació elecció Jutge de Paz. Expedient 383/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  11. Aprovació elecció Jutge de Paz. Expedient 383/2021

  Jorge Román Aroca (00:49:42)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  11. Aprovació elecció Jutge de Paz. Expedient 383/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  11. Aprovació elecció Jutge de Paz. Expedient 383/2021
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Javier Lorente Gual (00:50:18)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (00:50:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:02:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:02:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Jorge Román Aroca (01:02:59)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:06:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:11:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:17:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:20:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Javier Lorente Gual (01:23:21)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:26:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:27:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:28:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:28:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:28:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:28:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:29:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Jorge Román Aroca (01:30:18)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:32:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:32:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:35:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:36:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:36:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:36:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:36:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:36:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:36:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:38:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:38:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:38:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:39:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:45:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:45:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Jorge Román Aroca (01:45:52)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco Javier Raga Sáez (01:47:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:48:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  12. Moció PSOE núm. 2021-E-RC-902 de 2 de març de 2021. Expedient 1246/2021
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:52:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:52:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Javier Lorente Gual (01:53:14)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:53:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Javier Lorente Gual (01:53:46)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:54:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:54:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:54:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:54:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Javier Lorente Gual (01:54:35)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:56:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  13. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia núm. 182 a núm. 455

  Javier Lorente Gual (01:56:26)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament