Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 31-01-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 31 d'gener de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 20 00:36:10
  PP 0 00:00:00
  PSOE 10 00:09:56
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 4 00:06:45
  Esquerra Unida 3 00:01:06
  Ciudadans 1 00:01:03
  Ajuntament 3 00:02:07
  Públic 4 00:03:01

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1 - Aprovació acta de la sessió de 27 de desembre de 2018
  2 - Dació comptes Resolucions d'Alcaldia núm. 1910/2018 a 115/2019
  3 - Sol·licitud de compatibilitat d'empleada pública.

  Javier Lorente Gual (00:06:18)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  3 - Sol·licitud de compatibilitat d'empleada pública.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3 - Sol·licitud de compatibilitat d'empleada pública.

  Clara Quiles Vila (00:07:33)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  3 - Sol·licitud de compatibilitat d'empleada pública.

  Josep Nàcher Ferrer (00:07:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  3 - Sol·licitud de compatibilitat d'empleada pública.

  Antonia Valero Casañ (00:08:03)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  3 - Sol·licitud de compatibilitat d'empleada pública.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3 - Sol·licitud de compatibilitat d'empleada pública.
  4 - Aprovació de reconeixement extrajudicial 1/2019

  Javier Lorente Gual (00:08:19)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  4 - Aprovació de reconeixement extrajudicial 1/2019

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4 - Aprovació de reconeixement extrajudicial 1/2019

  Clara Quiles Vila (00:09:36)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  4 - Aprovació de reconeixement extrajudicial 1/2019

  Josep Nàcher Ferrer (00:10:07)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  4 - Aprovació de reconeixement extrajudicial 1/2019

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4 - Aprovació de reconeixement extrajudicial 1/2019
  5 - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires, i altres Elements Auxiliars en Terrasses Vinculades a Establiments d'Hostaleria i Restauració.

  Javier Lorente Gual (00:10:44)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  5 - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires, i altres Elements Auxiliars en Terrasses Vinculades a Establiments d'Hostaleria i Restauració.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5 - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires, i altres Elements Auxiliars en Terrasses Vinculades a Establiments d'Hostaleria i Restauració.

  Clara Quiles Vila (00:13:19)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  5 - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires, i altres Elements Auxiliars en Terrasses Vinculades a Establiments d'Hostaleria i Restauració.

  Josep Nàcher Ferrer (00:14:01)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  5 - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires, i altres Elements Auxiliars en Terrasses Vinculades a Establiments d'Hostaleria i Restauració.

  Antonia Valero Casañ (00:16:24)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  5 - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires, i altres Elements Auxiliars en Terrasses Vinculades a Establiments d'Hostaleria i Restauració.

  Jorge Román Aroca (00:16:28)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  5 - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires, i altres Elements Auxiliars en Terrasses Vinculades a Establiments d'Hostaleria i Restauració.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5 - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires, i altres Elements Auxiliars en Terrasses Vinculades a Establiments d'Hostaleria i Restauració.
  6 - Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:18:00)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6 - Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6 - Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:37:45)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6 - Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6 - Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:38:07)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6 - Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6 - Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:39:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6 - Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:39:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6 - Precs i preguntes

  José Antonio Martos Ortiz (00:39:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  6 - Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:40:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6 - Precs i preguntes

  José Antonio Martos Ortiz (00:40:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  6 - Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:41:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6 - Precs i preguntes

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:42:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  6 - Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:43:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6 - Precs i preguntes

  Josep Nàcher Ferrer (00:46:59)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  6 - Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:50:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6 - Precs i preguntes

  Antonia Valero Casañ (00:52:00)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  6 - Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:52:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6 - Precs i preguntes
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:53:49)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:54:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (00:54:21)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:55:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:02:18)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:03:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:04:37)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  1 - Aprovació acta de la sessió de 27 de desembre de 2018 (00:05:25)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2 - Dació comptes Resolucions d'Alcaldia núm. 1910/2018 a 115/2019 (00:05:42)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3 - Sol·licitud de compatibilitat d'empleada pública. (00:06:08)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:06:18)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:07:32)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:07:33)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Josep Nàcher Ferrer (00:07:57)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Antonia Valero Casañ (00:08:03)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4 - Aprovació de reconeixement extrajudicial 1/2019 (00:08:11)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:08:19)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:09:36)

  Clara Quiles Vila (00:09:36)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Josep Nàcher Ferrer (00:10:07)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5 - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb Taules i Cadires, i altres Elements Auxiliars en Terrasses Vinculades a Establiments d'Hostaleria i Restauració. (00:10:27)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:10:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:10:44)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:13:18)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:13:19)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Josep Nàcher Ferrer (00:14:01)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Antonia Valero Casañ (00:16:24)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Jorge Román Aroca (00:16:28)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6 - Precs i preguntes (00:17:46)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:18:00)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:37:45)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:38:07)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:38:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:39:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:39:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  José Antonio Martos Ortiz (00:39:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:40:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  José Antonio Martos Ortiz (00:40:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:41:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:42:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:43:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (00:46:59)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:50:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Antonia Valero Casañ (00:52:00)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:52:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  ************** LA VEU DELS VEÏNS ************** (00:53:39)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:52:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (00:53:49)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:54:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (00:54:21)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:55:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:02:18)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:03:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:04:37)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa