Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 25-10-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 25 d'octubre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 30 00:22:59
  PP 2 00:01:47
  PSOE 14 00:13:33
  Sí es pot Massanassa 3 00:03:07
  Compromís 6 00:16:26
  Esquerra Unida 2 00:02:40
  Ciudadans 2 00:02:30
  Ajuntament 5 00:06:41
  Públic 6 00:03:53

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 25 de juliol de 2018 i de la sessió de 18 de setembre de 2018
  2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1056/2018 a 1579/2018

  José Antonio Martos Ortiz (00:04:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1056/2018 a 1579/2018

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:05:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1056/2018 a 1579/2018

  José Antonio Martos Ortiz (00:05:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1056/2018 a 1579/2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1056/2018 a 1579/2018

  Javier Lorente Gual (00:06:36)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1056/2018 a 1579/2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1056/2018 a 1579/2018
  3. Dació de comptes de la Resolució d'Alcaldia núm. 1534/2018 de donació d'una obra pictòrica de José Lacreu Navarro

  Públic (00:11:05)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  3. Dació de comptes de la Resolució d'Alcaldia núm. 1534/2018 de donació d'una obra pictòrica de José Lacreu Navarro

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Dació de comptes de la Resolució d'Alcaldia núm. 1534/2018 de donació d'una obra pictòrica de José Lacreu Navarro
  4. Dació comptes integració membres en Comissions Informatives

  Javier Lorente Gual (00:14:11)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  4. Dació comptes integració membres en Comissions Informatives

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Dació comptes integració membres en Comissions Informatives
  5. Dació comptes Informe Periode Mitjà de Pagament 3r trimestre 2018

  Javier Lorente Gual (00:16:27)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  5. Dació comptes Informe Periode Mitjà de Pagament 3r trimestre 2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Dació comptes Informe Periode Mitjà de Pagament 3r trimestre 2018
  6. Dació comptes Informe Morositat 2018

  Javier Lorente Gual (00:17:11)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  6. Dació comptes Informe Morositat 2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Dació comptes Informe Morositat 2018
  7. Dació comptes d'Estat d'execució del pressupost

  Javier Lorente Gual (00:18:12)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  7. Dació comptes d'Estat d'execució del pressupost

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Dació comptes d'Estat d'execució del pressupost
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Josep Nàcher Ferrer (00:18:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Clara Quiles Vila (00:24:30)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Manuel Martínez Herraiz (00:27:19)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Antonia Valero Casañ (00:27:34)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Jorge Román Aroca (00:28:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Josep Nàcher Ferrer (00:31:50)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:34:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Clara Quiles Vila (00:34:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Clara Quiles Vila (00:36:31)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís 8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Josep Nàcher Ferrer (00:37:01)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Vicente S. Pastor Codoñer (00:42:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Clara Quiles Vila (00:43:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Josep Nàcher Ferrer (00:43:29)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Clara Quiles Vila (00:45:32)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Clara Quiles Vila (00:46:27)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Manuel Martínez Herraiz (00:46:59)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Antonia Valero Casañ (00:48:34)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Jorge Román Aroca (00:50:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:51:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018
  9. Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:55:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  9. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:57:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:57:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  9. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:58:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes

  José Antonio Martos Ortiz (01:00:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  9. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:01:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes

  Manuel Martínez Herraiz (01:02:58)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa
  9. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes

  Josep Nàcher Ferrer (01:05:43)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:07:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:08:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  9. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:09:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes

  Josep Nàcher Ferrer (01:09:51)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís
  9. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:10:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Precs i preguntes
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:10:50)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:11:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:11:23)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:11:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:11:47)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:12:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:12:36)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:12:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Públic (01:13:03)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:13:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Vicente S. Pastor Codoñer (01:13:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:14:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Clara Quiles Vila (01:14:33)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:14:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió de 25 de juliol de 2018 i de la sessió de 18 de setembre de 2018 (00:04:05)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1056/2018 a 1579/2018 (00:04:42)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:02:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  José Antonio Martos Ortiz (00:04:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:05:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  José Antonio Martos Ortiz (00:05:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:06:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:06:36)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Dació de comptes de la Resolució d'Alcaldia núm. 1534/2018 de donació d'una obra pictòrica de José Lacreu Navarro (00:09:31)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (00:11:05)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Dació comptes integració membres en Comissions Informatives
  (00:13:46)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:14:11)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Dació comptes Informe Periode Mitjà de Pagament 3r trimestre 2018 (00:16:18)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:16:27)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6. Dació comptes Informe Morositat 2018 (00:17:02)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:17:11)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  7. Dació comptes d'Estat d'execució del pressupost (00:18:07)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:18:12)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  8. Propostes de Resolució del Grup Compromís

  8.01. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4456 DE 4 DE JULIO DE 2018 (00:18:29)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (00:18:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:23:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:24:30)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Manuel Martínez Herraiz (00:27:19)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Antonia Valero Casañ (00:27:34)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Jorge Román Aroca (00:28:38)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:30:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (00:31:50)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:34:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:34:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:36:31)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  8.02. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO COMPROMÍS. REGISTRO ENTRADA Nº 4457 DE 4 DE JULIO DE 2018 (00:36:57)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (00:37:01)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Vicente S. Pastor Codoñer (00:42:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:43:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Josep Nàcher Ferrer (00:43:29)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:45:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:45:32)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:46:27)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Manuel Martínez Herraiz (00:46:59)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Antonia Valero Casañ (00:48:34)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Esquerra Unida

  Jorge Román Aroca (00:50:10)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:51:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  9. Precs i preguntes (00:55:12)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:51:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:55:21)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:57:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:57:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:58:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  José Antonio Martos Ortiz (01:00:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:01:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Manuel Martínez Herraiz (01:02:58)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Sí es pot Massanassa

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (01:05:43)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:07:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:08:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:09:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Josep Nàcher Ferrer (01:09:51)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Compromís

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:10:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  ************** LA VEU DELS VEÏNS ************** (01:10:43)

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:10:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:10:50)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:11:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:11:23)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:11:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:11:47)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:12:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:12:36)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:12:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Públic (01:13:03)
  Càrrec: Públic | Pertany a: Públic

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:13:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Vicente S. Pastor Codoñer (01:13:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:14:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (01:14:33)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:14:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP