Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 04-07-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 04 d'juliol de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 14 00:08:39
  PP 1 00:00:07
  PSOE 3 00:03:38
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 1 00:00:08
  Ajuntament 8 00:07:26
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'Acta de la sessió anterior.
  2. Conèixer pel Ple la composició dels grups polítics i els seus portaveus.

  Javier Lorente Gual (00:02:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Conèixer pel Ple la composició dels grups polítics i els seus portaveus.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Conèixer pel Ple la composició dels grups polítics i els seus portaveus.
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  Javier Lorente Gual (00:04:05)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries.
  4. Donar compte del nomenament dels Tinents d'Alcalde.

  Javier Lorente Gual (00:06:29)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  4. Donar compte del nomenament dels Tinents d'Alcalde.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Donar compte del nomenament dels Tinents d'Alcalde.
  5. Donar compte del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local.

  Javier Lorente Gual (00:07:09)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  5. Donar compte del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Donar compte del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local.
  6. Donar compte de les delegacions en la Junta de Govern Local.

  Javier Lorente Gual (00:08:25)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  6. Donar compte de les delegacions en la Junta de Govern Local.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Donar compte de les delegacions en la Junta de Govern Local.
  7. Donar compte de les delegacions específiques als Regidors de la Corporació.

  Javier Lorente Gual (00:09:03)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  7. Donar compte de les delegacions específiques als Regidors de la Corporació.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Donar compte de les delegacions específiques als Regidors de la Corporació.
  8. Creació de les Comissions Informatives i Especial de Comptes.

  Javier Lorente Gual (00:09:52)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  8. Creació de les Comissions Informatives i Especial de Comptes.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Creació de les Comissions Informatives i Especial de Comptes.

  Israel Alfonso Sargues (00:12:05)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP
  8. Creació de les Comissions Informatives i Especial de Comptes.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Creació de les Comissions Informatives i Especial de Comptes.

  Clara Quiles Vila (00:12:16)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8. Creació de les Comissions Informatives i Especial de Comptes.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Creació de les Comissions Informatives i Especial de Comptes.
  9. Nomenar representants en els òrgans col•legiats supramunicipals.

  Javier Lorente Gual (00:16:17)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  9. Nomenar representants en els òrgans col•legiats supramunicipals.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Nomenar representants en els òrgans col•legiats supramunicipals.

  Clara Quiles Vila (00:17:58)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  9. Nomenar representants en els òrgans col•legiats supramunicipals.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Nomenar representants en els òrgans col•legiats supramunicipals.

  Jorge Román Aroca (00:19:41)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  9. Nomenar representants en els òrgans col•legiats supramunicipals.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Nomenar representants en els òrgans col•legiats supramunicipals.

  Clara Quiles Vila (00:21:02)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  9. Nomenar representants en els òrgans col•legiats supramunicipals.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:21:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Nomenar representants en els òrgans col•legiats supramunicipals.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l'Acta de la sessió anterior. (00:02:32)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Conèixer pel Ple la composició dels grups polítics i els seus portaveus. (00:02:47)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:02:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Establir la periodicitat de les sessions plenàries. (00:03:59)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:03:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:04:05)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Donar compte del nomenament dels Tinents d'Alcalde. (00:06:21)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:06:29)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Donar compte del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local. (00:07:05)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:07:09)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6. Donar compte de les delegacions en la Junta de Govern Local. (00:08:00)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:08:25)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  7. Donar compte de les delegacions específiques als Regidors de la Corporació. (00:08:57)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:09:03)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  8. Creació de les Comissions Informatives i Especial de Comptes. (00:09:45)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:09:52)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:11:57)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:12:05)
  Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde | Pertany a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:12:16)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  9. Nomenar representants en els òrgans col•legiats supramunicipals. (00:16:09)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:14:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:16:17)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:17:56)

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:17:58)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:19:41)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:19:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:21:02)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:21:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Ajuntament de Massanassa