Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de de Massanassa posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2021 | 12-02-2021Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 12 d'febrer de 2021

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 33 00:29:10
  PP 2 00:00:46
  PSOE 10 00:10:50
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 9 00:03:12
  Ajuntament 12 00:12:58
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

  Javier Lorente Gual (00:03:32)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Aprovació de la Modificació del Finançament de l'Annex d'Inversions del Pressupost de 2021. Expedient 688/2021

  Javier Lorente Gual (00:05:01)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  2. Aprovació de la Modificació del Finançament de l'Annex d'Inversions del Pressupost de 2021. Expedient 688/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació de la Modificació del Finançament de l'Annex d'Inversions del Pressupost de 2021. Expedient 688/2021

  Clara Quiles Vila (00:06:32)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  2. Aprovació de la Modificació del Finançament de l'Annex d'Inversions del Pressupost de 2021. Expedient 688/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació de la Modificació del Finançament de l'Annex d'Inversions del Pressupost de 2021. Expedient 688/2021

  Jorge Román Aroca (00:07:18)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  2. Aprovació de la Modificació del Finançament de l'Annex d'Inversions del Pressupost de 2021. Expedient 688/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  2. Aprovació de la Modificació del Finançament de l'Annex d'Inversions del Pressupost de 2021. Expedient 688/2021
  3. Aprovació de la Modificació de Crèdit TC.1/2021. Expedient 689/2021

  Javier Lorente Gual (00:07:52)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  3. Aprovació de la Modificació de Crèdit TC.1/2021. Expedient 689/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació de la Modificació de Crèdit TC.1/2021. Expedient 689/2021

  Javier Lorente Gual (00:11:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  3. Aprovació de la Modificació de Crèdit TC.1/2021. Expedient 689/2021

  Clara Quiles Vila (00:11:59)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  3. Aprovació de la Modificació de Crèdit TC.1/2021. Expedient 689/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació de la Modificació de Crèdit TC.1/2021. Expedient 689/2021

  Jorge Román Aroca (00:13:53)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  3. Aprovació de la Modificació de Crèdit TC.1/2021. Expedient 689/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  3. Aprovació de la Modificació de Crèdit TC.1/2021. Expedient 689/2021
  4. Aprovació expediente i plecs del contracte de serveis de neteja i desinfecció d'edificis municipals. Expedient 4699/2020

  Clara Quiles Vila (00:16:02)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  4. Aprovació expediente i plecs del contracte de serveis de neteja i desinfecció d'edificis municipals. Expedient 4699/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació expediente i plecs del contracte de serveis de neteja i desinfecció d'edificis municipals. Expedient 4699/2020

  Javier Lorente Gual (00:16:38)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  4. Aprovació expediente i plecs del contracte de serveis de neteja i desinfecció d'edificis municipals. Expedient 4699/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació expediente i plecs del contracte de serveis de neteja i desinfecció d'edificis municipals. Expedient 4699/2020

  Clara Quiles Vila (00:21:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  4. Aprovació expediente i plecs del contracte de serveis de neteja i desinfecció d'edificis municipals. Expedient 4699/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació expediente i plecs del contracte de serveis de neteja i desinfecció d'edificis municipals. Expedient 4699/2020

  Jorge Román Aroca (00:22:48)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  4. Aprovació expediente i plecs del contracte de serveis de neteja i desinfecció d'edificis municipals. Expedient 4699/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  4. Aprovació expediente i plecs del contracte de serveis de neteja i desinfecció d'edificis municipals. Expedient 4699/2020
  5. Aprovació Suspensió cànon. Expedient 1478/2020

  Javier Lorente Gual (00:23:28)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  5. Aprovació Suspensió cànon. Expedient 1478/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:24:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació Suspensió cànon. Expedient 1478/2020

  Clara Quiles Vila (00:26:13)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  5. Aprovació Suspensió cànon. Expedient 1478/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:27:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació Suspensió cànon. Expedient 1478/2020

  Jorge Román Aroca (00:27:32)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  5. Aprovació Suspensió cànon. Expedient 1478/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:27:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  5. Aprovació Suspensió cànon. Expedient 1478/2020
  6. Aprovació Suspensió contracte. Expedient 1090/2020

  Javier Lorente Gual (00:28:07)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  6. Aprovació Suspensió contracte. Expedient 1090/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació Suspensió contracte. Expedient 1090/2020

  Clara Quiles Vila (00:30:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  6. Aprovació Suspensió contracte. Expedient 1090/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació Suspensió contracte. Expedient 1090/2020

  Jorge Román Aroca (00:31:13)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  6. Aprovació Suspensió contracte. Expedient 1090/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  6. Aprovació Suspensió contracte. Expedient 1090/2020
  7. Aprovació ratificació RA suspensió i ampliació de vigència del contracte d'arrendament de la parcel·la municipal E-40. Fun Jump S.L

  Javier Lorente Gual (00:31:35)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  7. Aprovació ratificació RA suspensió i ampliació de vigència del contracte d'arrendament de la parcel·la municipal E-40. Fun Jump S.L

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació ratificació RA suspensió i ampliació de vigència del contracte d'arrendament de la parcel·la municipal E-40. Fun Jump S.L

  Javier Lorente Gual (00:32:36)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  7. Aprovació ratificació RA suspensió i ampliació de vigència del contracte d'arrendament de la parcel·la municipal E-40. Fun Jump S.L

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:34:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  7. Aprovació ratificació RA suspensió i ampliació de vigència del contracte d'arrendament de la parcel·la municipal E-40. Fun Jump S.L
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:36:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:36:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181

  Javier Lorente Gual (00:36:17)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:39:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181

  Javier Lorente Gual (00:40:50)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:42:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181

  Clara Quiles Vila (00:42:19)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:44:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181
  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021

  Jorge Román Aroca (00:45:54)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021

  Jorge Román Aroca (00:46:15)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021

  Jorge Román Aroca (00:47:08)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021

  Jorge Román Aroca (00:47:27)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans
  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021

  Javier Lorente Gual (00:47:40)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament
  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021
  10. Dació de comptes del PMP del 4T2020. Exp.386/2021
  11. Dació de comptes de l'Execució pressupost 4T2020. Exp. 481/2021
  12. Dació de comptes Informe Objecció Intervenció 194/2020. Exp. núm. 480/2021
  13. Dació de comptes Informe Objecció Intervenció 200/2020. Exp. núm. 482/2021
  14. Dació de comptes Informe Objecció Intervenció 205/2020. Exp. núm. 483/2021
  15. Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (00:49:45)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE
  15. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:53:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  15. Precs i preguntes

  Ximo Herrero i Zanón (00:55:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  15. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  15. Precs i preguntes

  José Luis Iraola Martínez (00:56:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  15. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP
  15. Precs i preguntes

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (00:03:16)

  Damunt la taula

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:00:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:03:32)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  2. Aprovació de la Modificació del Finançament de l'Annex d'Inversions del Pressupost de 2021. Expedient 688/2021 (00:04:19)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:05:01)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:06:32)

  Clara Quiles Vila (00:06:32)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:07:18)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  3. Aprovació de la Modificació de Crèdit TC.1/2021. Expedient 689/2021 (00:07:38)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:07:52)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:11:57)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Clara Quiles Vila (00:11:59)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:13:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:13:53)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  4. Aprovació expediente i plecs del contracte de serveis de neteja i desinfecció d'edificis municipals. Expedient 4699/2020 (00:15:44)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:15:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:16:02)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:16:38)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:17:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:21:22)

  Clara Quiles Vila (00:21:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:22:48)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  5. Aprovació Suspensió cànon. Expedient 1478/2020 (00:22:56)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:22:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:23:28)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:24:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:26:13)

  Clara Quiles Vila (00:26:13)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:27:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:27:32)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:27:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  6. Aprovació Suspensió contracte. Expedient 1090/2020 (00:28:00)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:27:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:28:07)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Debate (00:30:44)

  Clara Quiles Vila (00:30:44)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:31:13)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  7. Aprovació ratificació RA suspensió i ampliació de vigència del contracte d'arrendament de la parcel·la municipal E-40. Fun Jump S.L (00:31:21)

  Aprovat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:31:35)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:31:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:32:36)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:34:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  8. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 96 a núm. 181 (00:35:29)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:34:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:36:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:36:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:36:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:36:17)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:39:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:40:50)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:42:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:42:19)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:44:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  9. Dació de comptes de la Llei de Morositat 4T2020.Exp. 384/2021 (00:45:36)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:44:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:45:54)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:46:15)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:46:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:47:08)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Jorge Román Aroca (00:47:27)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Javier Lorente Gual (00:47:40)
  Càrrec: Secretario | Pertany a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  10. Dació de comptes del PMP del 4T2020. Exp.386/2021 (00:48:14)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  11. Dació de comptes de l'Execució pressupost 4T2020. Exp. 481/2021 (00:48:32)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  12. Dació de comptes Informe Objecció Intervenció 194/2020. Exp. núm. 480/2021 (00:48:50)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  13. Dació de comptes Informe Objecció Intervenció 200/2020. Exp. núm. 482/2021 (00:49:04)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  14. Dació de comptes Informe Objecció Intervenció 205/2020. Exp. núm. 483/2021 (00:49:17)

  Donar compte

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  15. Precs i preguntes (00:49:37)


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP

  Clara Quiles Vila (00:49:45)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:53:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PP