Ajuntament de Massanassa
/uploads/massanassa/2018-03-14_16-15-09_massanassalogo.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Massanassa ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 30-09-2021Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de septiembre de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 36 00:51:00
  PP 5 00:01:48
  PSOE 16 00:27:35
  Sí es pot Massanassa 0 00:00:00
  Compromís 0 00:00:00
  Esquerra Unida 0 00:00:00
  Ciudadans 6 00:04:57
  Ajuntament 7 00:10:14
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior del Ple celebrat el 29 de juliol de 2021
  2. Aprovació modificació de l'ordenança municipal actual amb la redacció d'una nova ordenança del Servei d'Ajuda a domicili Municipal. Expedient 4775/2020.

  Vicente Igual Gorgonio (00:03:02)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament
  2. Aprovació modificació de l'ordenança municipal actual amb la redacció d'una nova ordenança del Servei d'Ajuda a domicili Municipal. Expedient 4775/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  2. Aprovació modificació de l'ordenança municipal actual amb la redacció d'una nova ordenança del Servei d'Ajuda a domicili Municipal. Expedient 4775/2020.

  Israel Alfonso Sargues (00:04:40)
  Cargo: 4t Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PP
  2. Aprovació modificació de l'ordenança municipal actual amb la redacció d'una nova ordenança del Servei d'Ajuda a domicili Municipal. Expedient 4775/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  2. Aprovació modificació de l'ordenança municipal actual amb la redacció d'una nova ordenança del Servei d'Ajuda a domicili Municipal. Expedient 4775/2020.

  Clara Quiles Vila (00:05:02)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE
  2. Aprovació modificació de l'ordenança municipal actual amb la redacció d'una nova ordenança del Servei d'Ajuda a domicili Municipal. Expedient 4775/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  2. Aprovació modificació de l'ordenança municipal actual amb la redacció d'una nova ordenança del Servei d'Ajuda a domicili Municipal. Expedient 4775/2020.

  Jorge Román Aroca (00:05:26)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans
  2. Aprovació modificació de l'ordenança municipal actual amb la redacció d'una nova ordenança del Servei d'Ajuda a domicili Municipal. Expedient 4775/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  2. Aprovació modificació de l'ordenança municipal actual amb la redacció d'una nova ordenança del Servei d'Ajuda a domicili Municipal. Expedient 4775/2020.
  3. Aprovació de la desestimació de la suspensió del cànon del contracte d'arrendament concertat amb FUN JUMP SL Exp. Núm. 1145/2020.

  Vicente Igual Gorgonio (00:06:13)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament
  3. Aprovació de la desestimació de la suspensió del cànon del contracte d'arrendament concertat amb FUN JUMP SL Exp. Núm. 1145/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  3. Aprovació de la desestimació de la suspensió del cànon del contracte d'arrendament concertat amb FUN JUMP SL Exp. Núm. 1145/2020.

  Israel Alfonso Sargues (00:07:07)
  Cargo: 4t Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PP
  3. Aprovació de la desestimació de la suspensió del cànon del contracte d'arrendament concertat amb FUN JUMP SL Exp. Núm. 1145/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  3. Aprovació de la desestimació de la suspensió del cànon del contracte d'arrendament concertat amb FUN JUMP SL Exp. Núm. 1145/2020.

  Clara Quiles Vila (00:07:20)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE
  3. Aprovació de la desestimació de la suspensió del cànon del contracte d'arrendament concertat amb FUN JUMP SL Exp. Núm. 1145/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  3. Aprovació de la desestimació de la suspensió del cànon del contracte d'arrendament concertat amb FUN JUMP SL Exp. Núm. 1145/2020.

  Jorge Román Aroca (00:07:47)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans
  3. Aprovació de la desestimació de la suspensió del cànon del contracte d'arrendament concertat amb FUN JUMP SL Exp. Núm. 1145/2020.

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  3. Aprovació de la desestimació de la suspensió del cànon del contracte d'arrendament concertat amb FUN JUMP SL Exp. Núm. 1145/2020.
  4. Aprovació de l'inici de l'Expedient de Contractació dels serveis de col·laboració de la Recaptació Executiva. Exp. Núm. 4948/2021

  Vicente Igual Gorgonio (00:08:13)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament
  4. Aprovació de l'inici de l'Expedient de Contractació dels serveis de col·laboració de la Recaptació Executiva. Exp. Núm. 4948/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  4. Aprovació de l'inici de l'Expedient de Contractació dels serveis de col·laboració de la Recaptació Executiva. Exp. Núm. 4948/2021

  Israel Alfonso Sargues (00:08:57)
  Cargo: 4t Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PP
  4. Aprovació de l'inici de l'Expedient de Contractació dels serveis de col·laboració de la Recaptació Executiva. Exp. Núm. 4948/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  4. Aprovació de l'inici de l'Expedient de Contractació dels serveis de col·laboració de la Recaptació Executiva. Exp. Núm. 4948/2021

  Clara Quiles Vila (00:09:12)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE
  4. Aprovació de l'inici de l'Expedient de Contractació dels serveis de col·laboració de la Recaptació Executiva. Exp. Núm. 4948/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  4. Aprovació de l'inici de l'Expedient de Contractació dels serveis de col·laboració de la Recaptació Executiva. Exp. Núm. 4948/2021

  Jorge Román Aroca (00:09:40)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans
  4. Aprovació de l'inici de l'Expedient de Contractació dels serveis de col·laboració de la Recaptació Executiva. Exp. Núm. 4948/2021

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  4. Aprovació de l'inici de l'Expedient de Contractació dels serveis de col·laboració de la Recaptació Executiva. Exp. Núm. 4948/2021
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020

  Vicente Igual Gorgonio (00:10:05)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020

  Israel Alfonso Sargues (00:11:10)
  Cargo: 4t Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PP
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020

  Clara Quiles Vila (00:12:08)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020

  Francisco Javier Raga Sáez (00:12:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020

  Jorge Román Aroca (00:16:20)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020
  6. Manifest

  Vicente Igual Gorgonio (00:25:57)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament
  6. Manifest

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  6. Manifest
  7. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre condemna a l'augment de les agressions Lgtbfòbiques

  Clara Quiles Vila (00:30:12)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE
  7. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre condemna a l'augment de les agressions Lgtbfòbiques

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  7. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre condemna a l'augment de les agressions Lgtbfòbiques

  Israel Alfonso Sargues (00:33:40)
  Cargo: 4t Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PP
  7. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre condemna a l'augment de les agressions Lgtbfòbiques

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  7. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre condemna a l'augment de les agressions Lgtbfòbiques

  Jorge Román Aroca (00:33:58)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans
  7. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre condemna a l'augment de les agressions Lgtbfòbiques

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:35:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  7. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre condemna a l'augment de les agressions Lgtbfòbiques
  8. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre recollida i tractament d'oli domèstic usat

  Francisco Javier Raga Sáez (00:35:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  8. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre recollida i tractament d'oli domèstic usat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:40:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  8. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre recollida i tractament d'oli domèstic usat

  Jorge Román Aroca (00:46:31)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans
  8. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre recollida i tractament d'oli domèstic usat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  8. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre recollida i tractament d'oli domèstic usat

  Francisco Javier Raga Sáez (00:47:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  8. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre recollida i tractament d'oli domèstic usat

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  8. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre recollida i tractament d'oli domèstic usat
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:53:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:53:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Vicente Igual Gorgonio (00:53:57)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:55:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:55:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:56:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Vicente Igual Gorgonio (00:58:59)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:00:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Francisco Javier Raga Sáez (01:00:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:01:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529
  10. Precs i preguntes

  Samuel Boix Heredia (01:04:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  10. Precs i preguntes

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:12:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:14:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  10. Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (01:16:23)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:23:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  10. Precs i preguntes

  Clara Quiles Vila (01:23:25)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:25:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP
  10. Precs i preguntes

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior del Ple celebrat el 29 de juliol de 2021 (00:01:28)

  Aprobada

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  2. Aprovació modificació de l'ordenança municipal actual amb la redacció d'una nova ordenança del Servei d'Ajuda a domicili Municipal. Expedient 4775/2020. (00:01:43)

  Aprobada

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:01:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Vicente Igual Gorgonio (00:03:02)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Debate (00:04:40)

  Israel Alfonso Sargues (00:04:40)
  Cargo: 4t Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:04:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Clara Quiles Vila (00:05:02)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Jorge Román Aroca (00:05:26)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  3. Aprovació de la desestimació de la suspensió del cànon del contracte d'arrendament concertat amb FUN JUMP SL Exp. Núm. 1145/2020. (00:05:30)

  Aprobada

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:05:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Vicente Igual Gorgonio (00:06:13)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Debate (00:07:07)

  Israel Alfonso Sargues (00:07:07)
  Cargo: 4t Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Clara Quiles Vila (00:07:20)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Jorge Román Aroca (00:07:47)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  4. Aprovació de l'inici de l'Expedient de Contractació dels serveis de col·laboració de la Recaptació Executiva. Exp. Núm. 4948/2021 (00:07:56)

  Aprobada

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:07:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Vicente Igual Gorgonio (00:08:13)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:08:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Debate (00:08:57)

  Israel Alfonso Sargues (00:08:57)
  Cargo: 4t Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Clara Quiles Vila (00:09:12)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Jorge Román Aroca (00:09:40)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  5. Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Béns immobles. Exp. Núm. 962/2020 (00:09:51)

  Aprobada

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:09:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Vicente Igual Gorgonio (00:10:05)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:11:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Israel Alfonso Sargues (00:11:10)
  Cargo: 4t Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PP

  Debate (00:11:11)

  Israel Alfonso Sargues (00:11:10)
  Cargo: 4t Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Clara Quiles Vila (00:12:08)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:12:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:12:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:16:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Jorge Román Aroca (00:16:20)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  6. Manifest (00:25:33)

  Aprobada

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:18:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Vicente Igual Gorgonio (00:25:57)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  7. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre condemna a l'augment de les agressions Lgtbfòbiques (00:29:47)

  Aprobada

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:29:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Clara Quiles Vila (00:30:12)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Debate (00:33:40)

  Israel Alfonso Sargues (00:33:40)
  Cargo: 4t Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PP

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:33:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Jorge Román Aroca (00:33:58)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:35:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  8. Moció PSOE núm. 2021-E-RE-3332 de 19 de setembre de 2021. Expedient 5090/2021 sobre recollida i tractament d'oli domèstic usat (00:35:36)

  Aprobada

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:35:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:35:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:40:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Debate (00:46:31)

  Jorge Román Aroca (00:46:31)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Ciudadans

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:47:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (00:47:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  9. Dació de comptes de les Resolucions d'Alcaldia núm. 1204 a núm. 1529 (00:52:53)

  Dar cuenta

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:49:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:53:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:53:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Vicente Igual Gorgonio (00:53:57)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:55:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:55:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (00:56:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (00:56:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Vicente Igual Gorgonio (00:58:59)
  Cargo: Secretario | Pertenece a: Ajuntament

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:00:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Francisco Javier Raga Sáez (01:00:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:01:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  10. Precs i preguntes (01:03:47)


  Francisco A. Comes Monmeneu (01:01:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Samuel Boix Heredia (01:04:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:04:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Amparo Isabel Cebrián Carbonell (01:12:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:14:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Clara Quiles Vila (01:16:23)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:23:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP

  Clara Quiles Vila (01:23:25)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: PSOE

  Francisco A. Comes Monmeneu (01:25:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PP