/uploads/Ajuntament_de_Ieliana/2016-12-15_17-26-16_leliana.png Ajuntament de l'Eliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de l'Eliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Estadístiques Generals de 2021 Estadístiques al Detall
CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries 5 04:41:15
Sessions plenàries ordinàries 6 18:04:18
sessions mes visitades

RESULTATS ORDRE DEL DIA

Total de punts = 110
Aprovat (69.09%)
76 punts
No aprovat (8.18%)
9 punts
Retirat de l´ordre del dia (1.82%)
2 punts
Informat (1.82%)
2 punts
Donar compte (13.64%)
15 punts
Otros (5.45%)
6 punts