/uploads/Ajuntament_de_Ieliana/2016-12-15_17-26-16_leliana.png Ajuntament de l'Eliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de l'Eliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Estadístiques Generals de 2020 Estadístiques al Detall
CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries 5 04:59:33
Sessions plenàries ordinàries 6 12:42:03
sessions mes visitades

RESULTATS ORDRE DEL DIA

Total de punts = 96
Aprovat (71.88%)
69 punts
No aprovat (7.29%)
7 punts
Retirat de l´ordre del dia (2.08%)
2 punts
Informat (3.13%)
3 punts
Donar compte (6.25%)
6 punts
Otros (9.38%)
9 punts