/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Estadístiques Generals de 2020 Estadístiques al Detall
CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries i urgents 1 00:18:28
Sessions plenàries ordinàries 11 22:08:07
Sessions plenàries extraordinàries 3 03:06:16
sessions mes visitades

RESULTATS ORDRE DEL DIA

Total de punts = 198
Aprovat (55.05%)
109 punts
No aprovat (6.06%)
12 punts
Damunt la taula (2.53%)
5 punts
Retirat de l´ordre del dia (0.51%)
1 punts
Donar compte (26.77%)
53 punts
Desestimada (0.51%)
1 punts
Otros (8.59%)
17 punts