/uploads/aytoribarroja/2017-02-06_15-05-28_logoentidad.jpg

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Estadístiques Generals de 2018 Estadístiques al Detall
CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries i urgents 1 00:56:43
Sessions plenàries extraordinàries 2 06:55:40
Sessions plenàries ordinàries 12 44:00:14
sessions mes visitades

RESULTATS ORDRE DEL DIA

Total de punts = 170
Aprovat (57.65%)
98 punts
No aprovat (14.71%)
25 punts
Damunt la taula (1.76%)
3 punts
Retirat de l´ordre del dia (0.59%)
1 punts
Donar compte (15.88%)
27 punts
Presa de possessió (0.59%)
1 punts
Otros (8.82%)
15 punts