/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Estadístiques Generals de 2018 Estadístiques al Detall
CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries 1 01:01:29
Sessions plenàries ordinàries 10 11:07:46
sessions mes visitades

RESULTATS ORDRE DEL DIA

Total de punts = 79
Aprovat (58.23%)
46 punts
Retirat de l´ordre del dia (1.27%)
1 punts
Donar compte (16.46%)
13 punts
Otros (24.05%)
19 punts