/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Estadístiques Generals de 2018 Estadístiques al Detall
CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries 1 01:01:29
Sessions plenàries ordinàries 7 07:03:40
sessions mes visitades

RESULTATS ORDRE DEL DIA

Total de punts = 51
Aprovat (58.82%)
30 punts
Retirat de l´ordre del dia (1.96%)
1 punts
Donar compte (17.65%)
9 punts
Otros (21.57%)
11 punts