/uploads/meliana/2017-04-04_15-57-14_melianas.jpg Ajuntament de Meliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Meliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Estadístiques Generals de 2017 Estadístiques al Detall
CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries 1 00:18:53
Sessions plenàries ordinàries 11 23:51:25
sessions mes visitades

RESULTATS ORDRE DEL DIA

Total de punts = 132
Aprovat (50%)
66 punts
No aprovat (1.52%)
2 punts
Retirat de l´ordre del dia (0.76%)
1 punts
Informat (0.76%)
1 punts
Donar compte (27.27%)
36 punts
Otros (19.7%)
26 punts