/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Estadístiques Generals de 2017 Estadístiques al Detall
CATEGORIES SESSIONS TEMPS VISITAS
Sessions plenàries extraordinàries i urgents 2 01:20:38
Sessions plenàries ordinàries 11 24:20:17
Sessions plenàries extraordinàries 3 01:59:01
sessions mes visitades

RESULTATS ORDRE DEL DIA

Total de punts = 204
Aprovat (66.67%)
136 punts
No aprovat (1.47%)
3 punts
Damunt la taula (2.45%)
5 punts
Retirat de l´ordre del dia (0.49%)
1 punts
Donar compte (15.2%)
31 punts
Desestimada (0.49%)
1 punts
Otros (13.24%)
27 punts