/uploads/beniarjo/2018-05-24_05-43-59_logo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntamento de Beniarjó posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Seleccione l'any

ÚLTIMA SESSIÓ PUBLICADA

29-09-2022

Sessió de data 29 d'setembre de 2022