Ajuntament de Beniarjó
/uploads/beniarjo/2018-05-24_05-43-59_logo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntamento de Beniarjó posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 31-01-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 31 d'gener de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 17 00:10:01
  Compromís 99 00:44:43
  PSOE 17 00:13:59
  PP 104 00:48:11
  Ajuntament 25 00:11:18
  Públic 3 00:00:45

  INTERVENCIONS


  Marc Estruch Morant (00:00:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ESBORRANYS ACTES SESSIONS DE DATA 13 DE NOVEMBRE I 29 DE NOVEMBRE DE 2018.

  Laura Faus Coll (00:00:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ESBORRANYS ACTES SESSIONS DE DATA 13 DE NOVEMBRE I 29 DE NOVEMBRE DE 2018.

  Marc Estruch Morant (00:00:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ESBORRANYS ACTES SESSIONS DE DATA 13 DE NOVEMBRE I 29 DE NOVEMBRE DE 2018.

  Laura Faus Coll (00:00:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ESBORRANYS ACTES SESSIONS DE DATA 13 DE NOVEMBRE I 29 DE NOVEMBRE DE 2018.

  Juan Ramón Canet Vives (00:00:21)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ESBORRANYS ACTES SESSIONS DE DATA 13 DE NOVEMBRE I 29 DE NOVEMBRE DE 2018.

  Marc Estruch Morant (00:00:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ESBORRANYS ACTES SESSIONS DE DATA 13 DE NOVEMBRE I 29 DE NOVEMBRE DE 2018.

  Laura Faus Coll (00:00:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ESBORRANYS ACTES SESSIONS DE DATA 13 DE NOVEMBRE I 29 DE NOVEMBRE DE 2018.

  Marc Estruch Morant (00:00:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ESBORRANYS ACTES SESSIONS DE DATA 13 DE NOVEMBRE I 29 DE NOVEMBRE DE 2018.

  Juan Ramón Canet Vives (00:00:53)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ESBORRANYS ACTES SESSIONS DE DATA 13 DE NOVEMBRE I 29 DE NOVEMBRE DE 2018.

  Marc Estruch Morant (00:00:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ESBORRANYS ACTES SESSIONS DE DATA 13 DE NOVEMBRE I 29 DE NOVEMBRE DE 2018.
  2. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ADHESSIÓ A LA XARXA VALENCIANA PER LA RETENCIÓ DEL TALENT JOVE.

  Juan Ramón Canet Vives (00:01:06)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ADHESSIÓ A LA XARXA VALENCIANA PER LA RETENCIÓ DEL TALENT JOVE.

  Marc Estruch Morant (00:01:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ADHESSIÓ A LA XARXA VALENCIANA PER LA RETENCIÓ DEL TALENT JOVE.

  Eva Maria Llinares Martínez (00:01:55)
  Càrrec: Regidora-Portaveu Participació Ciutadana, Esports, Joventut i Festes | Pertany a: PSOE
  2. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ADHESSIÓ A LA XARXA VALENCIANA PER LA RETENCIÓ DEL TALENT JOVE.

  Marc Estruch Morant (00:02:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  2. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, ADHESSIÓ A LA XARXA VALENCIANA PER LA RETENCIÓ DEL TALENT JOVE.
  3. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (2/2019).

  Juan Ramón Canet Vives (00:03:19)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  3. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (2/2019).

  Marc Estruch Morant (00:04:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  3. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (2/2019).

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:04:45)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  3. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (2/2019).

  Marc Estruch Morant (00:05:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  3. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (2/2019).
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Ramón Canet Vives (00:05:50)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:07:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Ramón Canet Vives (00:08:21)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:08:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:10:23)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:12:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:12:54)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:13:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Ramón Canet Vives (00:13:06)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:13:12)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:13:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:13:27)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:13:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:13:46)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:13:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:14:16)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:15:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:16:15)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:20:04)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:20:11)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:20:14)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:20:37)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:20:41)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:21:24)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:22:04)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:22:45)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:22:56)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:23:33)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:23:57)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:24:07)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:24:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:24:40)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:24:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:24:54)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:25:02)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:25:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:26:17)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:26:34)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:26:37)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:27:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:27:07)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:27:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Juan Víctor Escrivà Morant (00:27:48)
  Càrrec: Tinent d'Alcalde - Hisenda, Personal, Seguretat Ciutadana i Noves Inversions | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.

  Marc Estruch Morant (00:27:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFLÀ I L’AJUNTAMENT DE BENIARJÓ PER A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES COL·LECTOR GENERAL DE PLUVIALS NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLÀ.
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Juan Ramón Canet Vives (00:28:47)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:29:01)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Juan Ramón Canet Vives (00:29:05)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Marc Estruch Morant (00:33:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Fernando Sellens Fuster (00:33:11)
  Càrrec: Regidor - Agricultura, Medi Ambient, Sanitat i Manteniment Infraestructures | Pertany a: PSOE
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Marc Estruch Morant (00:38:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:39:13)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Marc Estruch Morant (00:39:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Fernando Sellens Fuster (00:39:41)
  Càrrec: Regidor - Agricultura, Medi Ambient, Sanitat i Manteniment Infraestructures | Pertany a: PSOE
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Joan Francesc Simó Estruch (00:39:52)
  Càrrec: Regidor - Cultura i Educació | Pertany a: Compromís
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Salvador Manuel Enguix Morant (00:40:12)
  Càrrec: Regidor-Portaveu | Pertany a: PP
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.

  Marc Estruch Morant (00:40:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Compromís
  5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MOCIÓ DEFENSA CÍTRICS.
  6. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.