Ajuntament de Beniarjó
/uploads/beniarjo/2018-05-24_05-43-59_logo.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntamento de Beniarjó posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2021 | 31-03-2021Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 31 d'març de 2021

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 144 01:37:06
  Compromís 75 00:26:56
  PSOE 24 00:18:49
  PP 87 00:44:30
  Ajuntament 21 00:11:16
  Públic 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Eva Maria Llinares Martínez (00:00:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, ESBORRANY ACTA SESSIÓ DE DATA 4 DE FEBRER DE 2021.

  Borja Ruiz Sanmateu (00:00:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  1. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, ESBORRANY ACTA SESSIÓ DE DATA 4 DE FEBRER DE 2021.

  Eva Maria Llinares Martínez (00:00:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, ESBORRANY ACTA SESSIÓ DE DATA 4 DE FEBRER DE 2021.

  Marc Estruch Morant (00:00:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  1. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, ESBORRANY ACTA SESSIÓ DE DATA 4 DE FEBRER DE 2021.

  Eva Maria Llinares Martínez (00:00:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, ESBORRANY ACTA SESSIÓ DE DATA 4 DE FEBRER DE 2021.
  2. LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020.

  Altres participants (00:01:06)
  Càrrec: Altres participants | Pertany a: Ajuntament
  2. LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020.

  Eva Maria Llinares Martínez (00:02:07)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020.
  3. DACIÓ COMPTE PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2022-2024

  Altres participants (00:02:33)
  Càrrec: Altres participants | Pertany a: Ajuntament
  3. DACIÓ COMPTE PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2022-2024

  Eva Maria Llinares Martínez (00:03:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. DACIÓ COMPTE PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2022-2024

  Noelia Espinosa Borras (00:03:05)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  3. DACIÓ COMPTE PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2022-2024

  Altres participants (00:03:43)
  Càrrec: Altres participants | Pertany a: Ajuntament
  3. DACIÓ COMPTE PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2022-2024

  Eva Maria Llinares Martínez (00:04:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. DACIÓ COMPTE PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2022-2024
  4. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, AMPLIACIÓ JORNADA ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL.

  Altres participants (00:04:33)
  Càrrec: Altres participants | Pertany a: Ajuntament
  4. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, AMPLIACIÓ JORNADA ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL.

  Eva Maria Llinares Martínez (00:05:09)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, AMPLIACIÓ JORNADA ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL.

  Borja Ruiz Sanmateu (00:07:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, AMPLIACIÓ JORNADA ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL.

  Eva Maria Llinares Martínez (00:13:31)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, AMPLIACIÓ JORNADA ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL.

  Marc Estruch Morant (00:13:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  4. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, AMPLIACIÓ JORNADA ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL.

  Eva Maria Llinares Martínez (00:16:11)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. APROVACIÓ, SI ES PROCEDENT, AMPLIACIÓ JORNADA ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL.
  5. APROVACIÓ INICIAL, SI ES PROCEDENT, EXPEDIENT 5/2021 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI.

  Altres participants (00:21:20)
  Càrrec: Altres participants | Pertany a: Ajuntament
  5. APROVACIÓ INICIAL, SI ES PROCEDENT, EXPEDIENT 5/2021 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI.

  Eva Maria Llinares Martínez (00:22:22)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. APROVACIÓ INICIAL, SI ES PROCEDENT, EXPEDIENT 5/2021 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI.

  Borja Ruiz Sanmateu (00:22:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. APROVACIÓ INICIAL, SI ES PROCEDENT, EXPEDIENT 5/2021 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI.