Ajuntament de Riba-roja de Túria
/uploads/aytoribarroja/2017-02-06_15-05-28_logoentidad.jpg

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 13-01-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 13 d'gener de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 77 00:23:34
  Grup Socialista PSPV-PSOE 29 00:54:03
  Compromís 8 00:16:43
  Grup Popular 11 00:17:05
  EUPV 13 00:19:24
  Riba-roja Puede 11 00:13:27
  Ciutadans RR 10 00:18:47
  Ajuntament 0 00:00:00
  Públic 0 00:00:00
  VOX 4 00:04:42

  INTERVENCIONS


  Robert Raga Gadea (00:00:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  01. Aprovació acta anterior de data 2 de desembre del 2019.
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Rafael Gómez Muñoz (00:00:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Robert Raga Gadea (00:02:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Lola Verdeguer Royo (00:02:27)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Robert Raga Gadea (00:04:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Arantxa Torres (00:04:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Riba-roja Puede
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Robert Raga Gadea (00:05:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Rafael Gómez Muñoz (00:05:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Robert Raga Gadea (00:05:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Paula Badía Lanáquera (00:05:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Robert Raga Gadea (00:06:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Rafael Folgado Navarro (00:06:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Robert Raga Gadea (00:08:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Arantxa Torres (00:08:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Riba-roja Puede
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Robert Raga Gadea (00:08:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Núria Santamaría (00:08:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: VOX
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Robert Raga Gadea (00:10:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Rafael Gómez Muñoz (00:10:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.

  Robert Raga Gadea (00:11:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  PART RESOLUTIVA 02. 62/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, tolerància zero amb la mutilació genital femenina 6 de febrer.
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Rafael Folgado Navarro (00:12:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Robert Raga Gadea (00:13:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Záfira Pérez (00:13:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Robert Raga Gadea (00:15:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Salvador Evaristo Ferrer Cortina (00:15:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans RR
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Robert Raga Gadea (00:17:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Arantxa Torres (00:17:05)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Riba-roja Puede
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Robert Raga Gadea (00:18:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Rafael Folgado Navarro (00:18:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Robert Raga Gadea (00:20:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Paula Badía Lanáquera (00:21:05)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Robert Raga Gadea (00:21:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Salvador Evaristo Ferrer Cortina (00:21:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans RR
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Robert Raga Gadea (00:22:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Rafael Gómez Muñoz (00:22:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Robert Raga Gadea (00:25:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Núria Santamaría (00:25:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: VOX
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Robert Raga Gadea (00:26:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Rafael Folgado Navarro (00:26:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

  Robert Raga Gadea (00:28:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  03. 60/2019/PGRU, Moció de COMPROMIS PER RIBA-ROJA, per a la utilització del llenguatge inclusiu i no sexista en totes les comunicacions institucionals de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Arantxa Torres (00:28:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Riba-roja Puede
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:30:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  José Luis López Galdón (00:30:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:32:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Santiago Navarro Zaragozá (00:32:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:33:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Salvador Evaristo Ferrer Cortina (00:33:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans RR
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:35:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Rafael Folgado Navarro (00:35:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:35:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Rafael Gómez Muñoz (00:36:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:37:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Núria Santamaría (00:37:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: VOX
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:37:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Arantxa Torres (00:37:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Riba-roja Puede
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:39:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  José Luis López Galdón (00:39:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:40:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Santiago Navarro Zaragozá (00:41:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:42:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Salvador Evaristo Ferrer Cortina (00:42:36)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans RR
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:44:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Arantxa Torres (00:44:11)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Riba-roja Puede
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana

  Robert Raga Gadea (00:45:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  04. 59/2019/PGRU, Moció de PODEM, RIBA-ROJA per l'adhesió a la Xarxa Valenciana pel benestar dels animals de companyia de la Comunitat Valenciana
  05. 61/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, per fomentar l'accessibilitat global al municipi.

  Rafael Gómez Muñoz (00:46:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: EUPV
  05. 61/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, per fomentar l'accessibilitat global al municipi.

  Robert Raga Gadea (00:48:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  05. 61/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, per fomentar l'accessibilitat global al municipi.

  Teresa Pozuelo Martín (00:48:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  05. 61/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, per fomentar l'accessibilitat global al municipi.

  Robert Raga Gadea (00:54:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  05. 61/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, per fomentar l'accessibilitat global al municipi.

  Salvador Evaristo Ferrer Cortina (00:54:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans RR
  05. 61/2019/PGRU, Moció del GRUP MUNICIPAL l'ESQUERRA DE RIBA-ROJA: ESQUERRA UNIDA ESQUERRA REPUBLICANA: SEGUIM ENDAVANT, per fomentar l'accessibilitat global al municipi.

  Robert Raga Gadea (00:56:49)