Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament d'Alberic i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 04-04-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 04 d'abril de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 70 00:45:37
  Ciutadans per Alberic 6 00:06:00
  PSPV PSOE 7 00:07:32
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 18 00:19:31
  PP 14 00:18:13
  Compromís per Alberic 11 00:11:27
  Alberic pel Canvi 12 00:09:28
  Ajuntament 10 00:24:21
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  1.-APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE FECHA 07-03-2019 I 01-04-2019
  2. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APROVACIÓ INICIAL

  Interventora (00:04:34)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APROVACIÓ INICIAL

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  2. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APROVACIÓ INICIAL

  Estefania Sanz Roselló (00:06:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  2. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APROVACIÓ INICIAL

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  2. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APROVACIÓ INICIAL

  Interventora (00:13:19)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APROVACIÓ INICIAL

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  2. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APROVACIÓ INICIAL
  3. ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:18:31)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
  4. MODIFICACIÓN DE LA BASE 43 DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:20:01)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. MODIFICACIÓN DE LA BASE 43 DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  4. MODIFICACIÓN DE LA BASE 43 DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:23:51)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Alfonso Martínez Escandell (00:26:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Alfonso Martínez Escandell (00:26:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Estefania Sanz Roselló (00:27:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Josep Puig Torres (00:28:21)
  Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Estefania Sanz Roselló (00:28:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Estefania Sanz Roselló (00:29:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Carmen Cervelló Romero (00:30:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Carmen Cervelló Romero (00:31:14)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Carmen Cervelló Romero (00:31:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Carmen Cervelló Romero (00:31:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Carmen Cervelló Romero (00:32:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Carmen Cervelló Romero (00:34:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Carmen Cervelló Romero (00:35:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Alfonso Martínez Escandell (00:35:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LA BASE 36BIS D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: ll) BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE BICICLETES. m) BASES REGULADORES DE LES AJUDES D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS.
  6. PROPOSTA DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE SOBRE RECOLZAMENT A LA FSMCV COM A CANDIDATA ALS PREMIS PRINCESA D'ASTÚRIES EN LA CATEGORIA D’ARTS.

  Josep Puig Torres (00:35:56)
  Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE SOBRE RECOLZAMENT A LA FSMCV COM A CANDIDATA ALS PREMIS PRINCESA D'ASTÚRIES EN LA CATEGORIA D’ARTS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE SOBRE RECOLZAMENT A LA FSMCV COM A CANDIDATA ALS PREMIS PRINCESA D'ASTÚRIES EN LA CATEGORIA D’ARTS.
  7. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS A 31-12-2017.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:37:36)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS A 31-12-2017.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS A 31-12-2017.
  8. RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA, DEL SECTOR I.3. ALASQUER-CASA BADIA

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:40:16)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA, DEL SECTOR I.3. ALASQUER-CASA BADIA

  Antonio Carratalà Mínguez (00:48:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA, DEL SECTOR I.3. ALASQUER-CASA BADIA

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:48:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  8. RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA, DEL SECTOR I.3. ALASQUER-CASA BADIA

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:49:31)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA, DEL SECTOR I.3. ALASQUER-CASA BADIA

  Antonio Carratalà Mínguez (00:50:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA, DEL SECTOR I.3. ALASQUER-CASA BADIA

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:50:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  8. RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA, DEL SECTOR I.3. ALASQUER-CASA BADIA

  Antonio Carratalà Mínguez (00:53:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA, DEL SECTOR I.3. ALASQUER-CASA BADIA
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CAVI SOBRE UN ALBERIC ACCESSIBLE

  Alfonso Martínez Escandell (00:53:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CAVI SOBRE UN ALBERIC ACCESSIBLE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CAVI SOBRE UN ALBERIC ACCESSIBLE

  Alfonso Martínez Escandell (00:57:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CAVI SOBRE UN ALBERIC ACCESSIBLE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CAVI SOBRE UN ALBERIC ACCESSIBLE

  Alfonso Martínez Escandell (00:59:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CAVI SOBRE UN ALBERIC ACCESSIBLE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:59:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CAVI SOBRE UN ALBERIC ACCESSIBLE
  10. MOCIONS D'URGÈNCIA. 10.01. Mocio

  Estefania Sanz Roselló (01:00:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  10. MOCIONS D'URGÈNCIA. 10.01. Mocio