Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 08-07-2021Ubicación
Sesión telemática

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 08 de julio de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 16 00:16:25
  Ciutadans per Alberic 4 00:03:24
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 4 00:03:17
  Compromís per Alberic 0 00:00:00
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 6 00:04:54
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 2 00:00:33

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:02:18)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2021.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:03:05)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2021.
  4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2021.

  Josep Puig Torres (00:03:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2021.

  Estefania Sanz Roselló (00:05:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2021.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:08:18)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2021.
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:08:48)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Estefania Sanz Roselló (00:10:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Josep Puig Torres (00:11:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Estefania Sanz Roselló (00:12:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Josep Puig Torres (00:14:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Estefania Sanz Roselló (00:14:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Josep Puig Torres (00:14:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:15:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA.
  6. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS.
  7. ADHESIÓ A L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:16:19)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. ADHESIÓ A L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. ADHESIÓ A L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI.
  8. CONTESTACIÓ ESCRIT PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. EN DATA 01.07.2021, REGISTRE D'ENTRADA 2021005551, I EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L'AGENT URBANITZADOR DEL SECTOR INDUSTRIAL I-3 D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:19:19)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. CONTESTACIÓ ESCRIT PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. EN DATA 01.07.2021, REGISTRE D'ENTRADA 2021005551, I EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L'AGENT URBANITZADOR DEL SECTOR INDUSTRIAL I-3 D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. CONTESTACIÓ ESCRIT PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. EN DATA 01.07.2021, REGISTRE D'ENTRADA 2021005551, I EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L'AGENT URBANITZADOR DEL SECTOR INDUSTRIAL I-3 D'ALBERIC.
  9. MOCIONS D'URGÈNCIA - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
  10. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  11. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (00:25:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  11. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. PRECS I PREGUNTES

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. (00:01:24)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT). (00:02:11)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:02:18)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2021. (00:02:54)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:03:05)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2021. (00:03:26)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:03:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:05:25)

  Estefania Sanz Roselló (00:05:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:08:18)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, EN CONCRET DE L'ANNEX DE LA BASE 36. ID. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ ALBERIC ET BECA. (00:08:35)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:08:48)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:10:07)

  Estefania Sanz Roselló (00:10:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:11:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:12:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:14:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:14:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:14:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:15:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  6. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS. (00:15:42)

  Encima de la mesa

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  7. ADHESIÓ A L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI. (00:15:51)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:16:19)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  8. CONTESTACIÓ ESCRIT PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. EN DATA 01.07.2021, REGISTRE D'ENTRADA 2021005551, I EN RELACIÓ A L'EXPEDIENT D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L'AGENT URBANITZADOR DEL SECTOR INDUSTRIAL I-3 D'ALBERIC. (00:19:03)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:19:19)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  9. MOCIONS D'URGÈNCIA - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL (00:20:44)

  Informa

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  10. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:24:40)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  11. PRECS I PREGUNTES (00:24:57)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:25:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Ajuntament d'Alberic