Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 11-06-2020Ubicación
Sesión telemática

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 11 de junio de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 22 00:18:00
  Ciutadans per Alberic 5 00:05:47
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 1 00:00:47
  Compromís per Alberic 2 00:02:46
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 9 00:08:06
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 6 00:05:34

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:00:08)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:00:26)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. DONAR COMPTE DELS PLANS PRESSUPOSTARIS 2021 A 2023.

  Interventora (00:00:51)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  2. DONAR COMPTE DELS PLANS PRESSUPOSTARIS 2021 A 2023.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. DONAR COMPTE DELS PLANS PRESSUPOSTARIS 2021 A 2023.
  3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2020 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL RTGG.

  Interventora (00:01:51)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2020 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL RTGG.

  Josep Puig Torres (00:01:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2020 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL RTGG.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2020 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL RTGG.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:03:03)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2020 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL RTGG.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2020 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL RTGG.
  4. ACCEPTACIÓ D'AJUDA CONCEDIDA MITJANÇANT DECRET 60/2020 DEL CONSELL VALENCIÀ.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:03:36)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. ACCEPTACIÓ D'AJUDA CONCEDIDA MITJANÇANT DECRET 60/2020 DEL CONSELL VALENCIÀ.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. ACCEPTACIÓ D'AJUDA CONCEDIDA MITJANÇANT DECRET 60/2020 DEL CONSELL VALENCIÀ.
  5. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ODS DE L'AGENDA 2030

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:05:48)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ODS DE L'AGENDA 2030

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ODS DE L'AGENDA 2030

  Alfonso Martínez Escandell (00:08:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  5. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ODS DE L'AGENDA 2030

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ODS DE L'AGENDA 2030
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:10:16)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Estefania Sanz Roselló (00:16:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Josep Puig Torres (00:17:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Alfonso Martínez Escandell (00:18:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Alfonso Martínez Escandell (00:21:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:25:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Carmen Cervelló Romero (00:27:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT
  7. MOCIONS D'URGÈNCIA
  8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  9. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:29:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Liliana Palencia Giménez (00:30:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:33:15)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. PRECS I PREGUNTES

  Vicente Lorenzo Gómez Albeldo (00:33:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dalmau Poveda (00:34:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (00:35:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (00:36:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. (00:00:22)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:00:08)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:00:26)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  2. DONAR COMPTE DELS PLANS PRESSUPOSTARIS 2021 A 2023. (00:00:44)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:00:51)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2020 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL RTGG. (00:01:21)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:01:51)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:01:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:03:03)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  4. ACCEPTACIÓ D'AJUDA CONCEDIDA MITJANÇANT DECRET 60/2020 DEL CONSELL VALENCIÀ. (00:03:28)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:03:36)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  5. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DELS ODS DE L'AGENDA 2030 (00:05:27)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:05:48)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:08:55)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:08:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  6. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: FINALITZACIÓ EXPEDIENT (00:10:01)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:10:16)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:16:05)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:16:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:17:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:18:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:21:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:25:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:27:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  7. MOCIONS D'URGÈNCIA (00:28:46)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:28:49)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  9. PRECS I PREGUNTES (00:28:59)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:29:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Liliana Palencia Giménez (00:30:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:33:15)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Vicente Lorenzo Gómez Albeldo (00:33:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dalmau Poveda (00:34:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:35:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:36:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Ajuntament d'Alberic