Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament d'Alberic i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 07-03-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 07 d'març de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 52 00:27:54
  Ciutadans per Alberic 10 00:12:47
  PSPV PSOE 3 00:01:28
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 8 00:15:50
  PP 12 00:06:24
  Compromís per Alberic 7 00:02:39
  Alberic pel Canvi 7 00:09:48
  Ajuntament 13 00:08:30
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIO, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LA SESSIONS DELS DIES 7 i 15 DE FEBRER DE 2019.

  Alfonso Martínez Escandell (00:05:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  1. APROVACIO, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LA SESSIONS DELS DIES 7 i 15 DE FEBRER DE 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIO, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LA SESSIONS DELS DIES 7 i 15 DE FEBRER DE 2019.
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Interventora (00:06:03)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018.

  Interventora (00:06:42)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018.
  4. DACIÓ COMPTE OBJECCIONS D’INTERVENCIÓ DEL QUART TRIMESTRE 2018.

  Interventora (00:07:48)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  4. DACIÓ COMPTE OBJECCIONS D’INTERVENCIÓ DEL QUART TRIMESTRE 2018.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  4. DACIÓ COMPTE OBJECCIONS D’INTERVENCIÓ DEL QUART TRIMESTRE 2018.
  5. DACIÓ COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018. ID. INFORME SOBRE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT. ID. INFORME ANUAL DE TOTES LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS.

  Interventora (00:08:37)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  5. DACIÓ COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018. ID. INFORME SOBRE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT. ID. INFORME ANUAL DE TOTES LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. DACIÓ COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018. ID. INFORME SOBRE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT. ID. INFORME ANUAL DE TOTES LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS.
  6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA: APROVACIÓ INICIAL.

  Josep Puig Torres (00:11:23)
  Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA: APROVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA: APROVACIÓ INICIAL.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:13:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA: APROVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA: APROVACIÓ INICIAL.

  Josep Puig Torres (00:16:25)
  Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA: APROVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA: APROVACIÓ INICIAL.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:18:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA: APROVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA: APROVACIÓ INICIAL.

  Josep Puig Torres (00:22:41)
  Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA: APROVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA: APROVACIÓ INICIAL.
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Josep Puig Torres (00:25:38)
  Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Alfonso Martínez Escandell (00:26:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Estefania Sanz Roselló (00:27:40)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Interventora (00:29:31)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Estefania Sanz Roselló (00:29:40)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Secretari (00:30:42)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Estefania Sanz Roselló (00:31:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Estefania Sanz Roselló (00:31:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Estefania Sanz Roselló (00:32:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Secretari (00:32:59)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Estefania Sanz Roselló (00:33:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Estefania Sanz Roselló (00:33:45)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEM: APORVACIÓ INICIAL.
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Josep Puig Torres (00:34:10)
  Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Interventora (00:35:47)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:37:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Secretari (00:38:08)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Andreu Conde Domingo (00:38:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:40)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Andreu Conde Domingo (00:39:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:39:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:41:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERREYNS DE NATURALESA URBANA.
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Alfonso Martínez Escandell (00:42:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:44:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Josep Puig Torres (00:44:38)
  Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:45:31)
  Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde | Pertany a: PSPV PSOE
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Alfonso Martínez Escandell (00:47:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:50:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Josep Puig Torres (00:50:51)
  Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:52:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. PROPOSTA DE L’A.E. ALBERIC PEL CANVI PER CREAR EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL.
  10. APROVACIÓ INICAL DEL REGLAMENT PER A LA DETECCIÓ, VALORACIÓ, APRECIACIÓ I DECLARACIÓ DE LES SITUACIONS DE RISC DE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC.

  Secretari (00:53:19)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  10. APROVACIÓ INICAL DEL REGLAMENT PER A LA DETECCIÓ, VALORACIÓ, APRECIACIÓ I DECLARACIÓ DE LES SITUACIONS DE RISC DE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:53:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. APROVACIÓ INICAL DEL REGLAMENT PER A LA DETECCIÓ, VALORACIÓ, APRECIACIÓ I DECLARACIÓ DE LES SITUACIONS DE RISC DE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC.
  11. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ OFICIAL PEL DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES ESTRANYES 2019.

  Secretari (00:54:16)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  11. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ OFICIAL PEL DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES ESTRANYES 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:54:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  11. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ OFICIAL PEL DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES ESTRANYES 2019.

  Alfonso Martínez Escandell (00:55:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic pel Canvi
  11. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ OFICIAL PEL DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES ESTRANYES 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  11. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ OFICIAL PEL DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES ESTRANYES 2019.
  12. MOCIONS D'URGÈNCIA

  Secretari (00:55:46)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  12. MOCIONS D'URGÈNCIA

  Antonio Carratalà Mínguez (00:56:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIONS D'URGÈNCIA
  13. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  14. PRECS I PREGUNTES.

  Estefania Sanz Roselló (00:57:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  14. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES.

  Estefania Sanz Roselló (01:01:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  14. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:01:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES.

  Estefania Sanz Roselló (01:02:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  14. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES.

  Estefania Sanz Roselló (01:02:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partit Popular
  14. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (01:03:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  14. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:06:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  14. PRECS I PREGUNTES.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (01:06:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida