Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 12-11-2020Ubicación
Sesión telemática

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 12 de noviembre de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 56 00:47:36
  Ciutadans per Alberic 12 00:16:21
  PSPV PSOE 4 00:01:07
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 5 00:05:44
  Compromís per Alberic 17 00:18:44
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 12 00:11:07
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 11 00:14:20

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR PER SR. CARLOS JAVIER PI DOMÉNECH.

  Carlos Javier Pi Domenech (00:02:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR PER SR. CARLOS JAVIER PI DOMÉNECH.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR PER SR. CARLOS JAVIER PI DOMÉNECH.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:03:58)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR PER SR. CARLOS JAVIER PI DOMÉNECH.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR PER SR. CARLOS JAVIER PI DOMÉNECH.
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2020.
  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-09-2020.
  5. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT)
  6. MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS A FI D'ADAPTAR-LES A LES NORMES DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

  Josep Puig Torres (00:05:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS A FI D'ADAPTAR-LES A LES NORMES DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS A FI D'ADAPTAR-LES A LES NORMES DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:06:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  6. MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS A FI D'ADAPTAR-LES A LES NORMES DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS A FI D'ADAPTAR-LES A LES NORMES DE GESTIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.
  7. INFORME DEFINITIU PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019.

  Interventora (00:08:16)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  7. INFORME DEFINITIU PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:08:40)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. INFORME DEFINITIU PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. INFORME DEFINITIU PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:09:27)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. INFORME DEFINITIU PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. INFORME DEFINITIU PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019.
  8. DESIGNACIÓ DE DOS DIES DE FESTA LOCAL PER A L'ELABORACIÓ DEL CALENDARI LABORAL 2021.
  9. MUTACIÓ DEMANIAL SUBJECTIVA PER CANVI D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEL VEHICLE MARCA FORD MODEL FOCUS MATRÍCULA 5663-GYC AMB DESTINACIÓ A PROTECCIÓ CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE BENIMUSLEM.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:11:38)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. MUTACIÓ DEMANIAL SUBJECTIVA PER CANVI D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEL VEHICLE MARCA FORD MODEL FOCUS MATRÍCULA 5663-GYC AMB DESTINACIÓ A PROTECCIÓ CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE BENIMUSLEM.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MUTACIÓ DEMANIAL SUBJECTIVA PER CANVI D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEL VEHICLE MARCA FORD MODEL FOCUS MATRÍCULA 5663-GYC AMB DESTINACIÓ A PROTECCIÓ CIVIL DE L'AJUNTAMENT DE BENIMUSLEM.
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:16:15)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:20:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:23:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:23:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:28:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Alfonso Martínez Escandell (00:29:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Josep Puig Torres (00:31:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Juan Vergara Ferrer (00:32:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV PSOE
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Estefania Sanz Roselló (00:33:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Virginia Bruñó Martí (00:35:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:36:12)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:39:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:40:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Juan Vergara Ferrer (00:43:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV PSOE
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:43:38)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Juan Vergara Ferrer (00:45:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV PSOE
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:45:36)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Juan Vergara Ferrer (00:46:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV PSOE
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Estefania Sanz Roselló (00:46:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:48:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:48:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Josep Puig Torres (00:49:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:50:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EFECTUADA PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ (PLA EDIFICANT).
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:51:20)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Interventora (00:52:00)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:52:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Josep Puig Torres (00:52:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:53:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Alfonso Martínez Escandell (00:53:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Josep Puig Torres (00:54:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Alfonso Martínez Escandell (00:55:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:56:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Nuria Salom Duato (00:56:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:00:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Alfonso Martínez Escandell (01:00:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Nuria Salom Duato (01:01:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.-MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 3/2020: CREDIT EXTRAORDINARI.
  12.-MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER A DECLARAR EL TIR I ARROSSEGAMENT COM A B.I.C.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:04:12)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12.-MOCIÓ DE L’ALCALDIA PER A DECLARAR EL TIR I ARROSSEGAMENT COM A B.I.C.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:04:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic