Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament d'Alberic i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 11-07-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 11 d'juliol de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 22 00:15:23
  Ciutadans per Alberic 5 00:04:45
  PSPV PSOE 1 00:00:23
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 1 00:01:39
  Compromís per Alberic 13 00:07:53
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 6 00:04:22
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 1 00:01:13

  INTERVENCIONS


  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE FECHA 15-06-2019 I 07-07-2019.
  2. DONAR COMPTE DEL PLA DE CONTROL FINANCER 2019.
  3. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Interventora (00:06:56)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  4. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
  5. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2019.

  Interventora (00:08:49)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  5. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2019.
  6. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE PLENO 1/2019.

  Josep Puig Torres (00:09:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE PLENO 1/2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE PLENO 1/2019.

  Juan Vergara Ferrer (00:10:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV PSOE
  6. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE PLENO 1/2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE PLENO 1/2019.
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:12:01)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Estefania Sanz Roselló (00:15:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Alfonso Martínez Escandell (00:16:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:18:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:18:45)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:18:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:18:56)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:19:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Josep Puig Torres (00:21:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:23:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Josep Puig Torres (00:24:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:25:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:28:54)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:30:05)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:31:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:31:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  David García López (00:32:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:33:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  David García López (00:33:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:33:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:35:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC.
  9. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  10. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  11. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:37:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  11. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  11. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:37:55)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  11. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  11. PRECS I PREGUNTES
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDRE DEL DIA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE FECHA 15-06-2019 I 07-07-2019. (00:05:08)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  2. DONAR COMPTE DEL PLA DE CONTROL FINANCER 2019. (00:05:48)

  Donar compte

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  3. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT). (00:06:25)

  Donar compte

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:06:56)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  4. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. (00:07:26)

  Donar compte

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  5. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-03-2019. (00:08:30)

  Donar compte

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:08:49)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  6. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE PLENO 1/2019. (00:09:18)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:09:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:10:37)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Juan Vergara Ferrer (00:10:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV PSOE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  7. CREACIÓ DEL LLOC DE PERSONAL EVENTUAL: ASSESSOR DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. (00:11:47)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:12:01)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:14:59)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:15:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:16:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:18:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:18:45)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:18:53)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:18:56)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:19:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:21:13)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:23:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:24:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:25:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D'ALBERIC. (00:28:16)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:28:54)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:29:59)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:30:05)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:31:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:31:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  David García López (00:32:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:33:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  David García López (00:33:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:33:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:35:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  9. MOCIONS D'URGÈNCIA. (00:36:57)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  10. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:37:02)

  Donar compte

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  11. PRECS I PREGUNTES (00:37:20)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:37:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:37:55)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  ************** LA VEU DELS VEÏNS ************** (00:39:29)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic