Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 09-01-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 09 de enero de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 4 00:04:46
  Ciutadans per Alberic 0 00:00:00
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 0 00:00:00
  Compromís per Alberic 0 00:00:00
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 1 00:02:02
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 3 00:01:22

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  01. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LASESSIÓ ANTERIOR
  02. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB GAS NATURAL CEGAS S.A.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:03:21)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  02. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB GAS NATURAL CEGAS S.A.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  02. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB GAS NATURAL CEGAS S.A.
  03. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  04. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  05. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (00:07:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  05. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  05. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (00:07:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  05. PRECS I PREGUNTES

  Carmen Cervelló Romero (00:07:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  05. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  05. PRECS I PREGUNTES

  ORDEN DEL DÍA


  01. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LASESSIÓ ANTERIOR (00:02:45)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  02. RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB GAS NATURAL CEGAS S.A. (00:02:58)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:03:21)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:05:23)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  03. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:06:22)

  Dar cuenta

  04. MOCIONS D'URGÈNCIA. (00:06:34)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  05. PRECS I PREGUNTES (00:06:50)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:07:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:07:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Carmen Cervelló Romero (00:07:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Ajuntament d'Alberic