Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 10-12-2020Ubicación
Sesión telemática

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 10 de diciembre de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 33 00:30:12
  Ciutadans per Alberic 8 00:32:41
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 9 00:18:59
  Compromís per Alberic 5 00:15:26
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 6 00:08:06
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 5 00:08:26

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Josep Puig Torres (00:00:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Estefania Sanz Roselló (00:12:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Josep Puig Torres (00:21:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Josep Puig Torres (00:21:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:26:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:28:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Josep Puig Torres (00:37:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Estefania Sanz Roselló (00:46:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:52:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Josep Puig Torres (00:52:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:56:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Estefania Sanz Roselló (00:56:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:58:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Josep Puig Torres (01:02:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:07:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.
  3. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTÀRIA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:13:24)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTÀRIA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D'ALBERIC.

  Josep Puig Torres (01:15:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTÀRIA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:15:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTÀRIA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D'ALBERIC.

  Josep Puig Torres (01:15:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTÀRIA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:16:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTÀRIA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D'ALBERIC.
  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:17:17)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:17:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:17:32)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:22:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

  Alfonso Martínez Escandell (01:22:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:23:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

  Alfonso Martínez Escandell (01:25:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:26:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:28:04)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:28:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.
  5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:28:51)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:29:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ALBERIC.
  6. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE VIALS I INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I CERTIFICACIÓ ESTABLITS EN ELS ARTICLES 30.2 I 31 DEL REIAL DECRET 1093/1997, PER A LA INSCRIPCIÓ REGISTRAL EN FAVOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA RESTA DE SÒLS DOTACIONALS DE LA URBANITZACIÓ MUNTANYA XÚQUER D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (01:30:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  6. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE VIALS I INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I CERTIFICACIÓ ESTABLITS EN ELS ARTICLES 30.2 I 31 DEL REIAL DECRET 1093/1997, PER A LA INSCRIPCIÓ REGISTRAL EN FAVOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA RESTA DE SÒLS DOTACIONALS DE LA URBANITZACIÓ MUNTANYA XÚQUER D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:31:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE VIALS I INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I CERTIFICACIÓ ESTABLITS EN ELS ARTICLES 30.2 I 31 DEL REIAL DECRET 1093/1997, PER A LA INSCRIPCIÓ REGISTRAL EN FAVOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA RESTA DE SÒLS DOTACIONALS DE LA URBANITZACIÓ MUNTANYA XÚQUER D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (01:31:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  6. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE VIALS I INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I CERTIFICACIÓ ESTABLITS EN ELS ARTICLES 30.2 I 31 DEL REIAL DECRET 1093/1997, PER A LA INSCRIPCIÓ REGISTRAL EN FAVOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA RESTA DE SÒLS DOTACIONALS DE LA URBANITZACIÓ MUNTANYA XÚQUER D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:32:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE VIALS I INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I CERTIFICACIÓ ESTABLITS EN ELS ARTICLES 30.2 I 31 DEL REIAL DECRET 1093/1997, PER A LA INSCRIPCIÓ REGISTRAL EN FAVOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA RESTA DE SÒLS DOTACIONALS DE LA URBANITZACIÓ MUNTANYA XÚQUER D'ALBERIC.
  7. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA EN REBUIG DE LA INTENCIÓ DEL CONSORCI RIBERA - VALLDIGNA DE DEMANAR UN ESTUDI PER UBICAR L’ABOCADOR COMARCAL EN LA ZONA DEL PLA DEL ROSER DE GUADASSUAR.

  Alfonso Martínez Escandell (01:35:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  7. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA EN REBUIG DE LA INTENCIÓ DEL CONSORCI RIBERA - VALLDIGNA DE DEMANAR UN ESTUDI PER UBICAR L’ABOCADOR COMARCAL EN LA ZONA DEL PLA DEL ROSER DE GUADASSUAR.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:37:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA EN REBUIG DE LA INTENCIÓ DEL CONSORCI RIBERA - VALLDIGNA DE DEMANAR UN ESTUDI PER UBICAR L’ABOCADOR COMARCAL EN LA ZONA DEL PLA DEL ROSER DE GUADASSUAR.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (01:37:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  7. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA EN REBUIG DE LA INTENCIÓ DEL CONSORCI RIBERA - VALLDIGNA DE DEMANAR UN ESTUDI PER UBICAR L’ABOCADOR COMARCAL EN LA ZONA DEL PLA DEL ROSER DE GUADASSUAR.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:40:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA EN REBUIG DE LA INTENCIÓ DEL CONSORCI RIBERA - VALLDIGNA DE DEMANAR UN ESTUDI PER UBICAR L’ABOCADOR COMARCAL EN LA ZONA DEL PLA DEL ROSER DE GUADASSUAR.
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Carmen Cervelló Romero (01:43:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:46:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:48:28)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Antonio Carratalà Mínguez (01:48:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Estefania Sanz Roselló (01:48:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Antonio Carratalà Mínguez (01:49:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Estefania Sanz Roselló (01:51:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Antonio Carratalà Mínguez (01:52:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Estefania Sanz Roselló (01:52:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Antonio Carratalà Mínguez (01:52:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Estefania Sanz Roselló (01:52:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Antonio Carratalà Mínguez (01:52:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Estefania Sanz Roselló (01:52:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Antonio Carratalà Mínguez (01:52:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Estefania Sanz Roselló (01:52:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  Antonio Carratalà Mínguez (01:53:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. (00:00:18)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RESTA DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA. (00:00:36)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:00:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:12:18)

  Estefania Sanz Roselló (00:12:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:21:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:21:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:26:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:28:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:37:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:46:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:52:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:52:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:56:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:56:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:58:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (01:02:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (01:07:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  3. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTÀRIA RELATIVA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D'ALBERIC. (01:12:54)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (01:07:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:13:24)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (01:15:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (01:15:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (01:15:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (01:16:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  4. CONTRACTE DE L’OBRA: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS. (01:16:42)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (01:16:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:17:17)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (01:17:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:17:32)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (01:22:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (01:22:34)

  Alfonso Martínez Escandell (01:22:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (01:23:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (01:25:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (01:26:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:28:04)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (01:28:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ALBERIC. (01:28:43)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (01:28:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:28:51)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (01:29:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  6. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE VIALS I INICI PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I CERTIFICACIÓ ESTABLITS EN ELS ARTICLES 30.2 I 31 DEL REIAL DECRET 1093/1997, PER A LA INSCRIPCIÓ REGISTRAL EN FAVOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA RESTA DE SÒLS DOTACIONALS DE LA URBANITZACIÓ MUNTANYA XÚQUER D'ALBERIC. (01:29:40)

  Encima de la mesa

  Antonio Carratalà Mínguez (01:29:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (01:30:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (01:31:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (01:31:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (01:32:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  7. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA EN REBUIG DE LA INTENCIÓ DEL CONSORCI RIBERA - VALLDIGNA DE DEMANAR UN ESTUDI PER UBICAR L’ABOCADOR COMARCAL EN LA ZONA DEL PLA DEL ROSER DE GUADASSUAR. (01:32:17)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (01:32:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (01:35:48)

  Alfonso Martínez Escandell (01:35:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (01:37:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (01:37:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (01:40:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  8. MOCIONS D'URGÈNCIA. (01:42:59)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (01:40:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (01:43:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (01:46:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  9. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN (01:48:01)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (01:46:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:48:28)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (01:48:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (01:48:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (01:49:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (01:51:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (01:52:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (01:52:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (01:52:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (01:52:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (01:52:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (01:52:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (01:52:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (01:52:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (01:53:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic