Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 14-10-2021Ubicación
Sesión telemática

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 14 de octubre de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 29 00:22:08
  Ciutadans per Alberic 10 00:09:22
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 9 00:06:06
  Compromís per Alberic 6 00:03:30
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 7 00:07:26
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 9 00:06:33

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. DACIÓ COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2022.
  3. DACIÓ COMPTE DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L'ANY 2020.
  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.

  Secretari (00:01:50)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.

  Estefania Sanz Roselló (00:02:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.

  Estefania Sanz Roselló (00:06:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.

  Estefania Sanz Roselló (00:09:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.

  Estefania Sanz Roselló (00:10:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021.
  5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 9a DE LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021.

  Secretari (00:10:56)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 9a DE LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 9a DE LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021.
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Secretari (00:12:30)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Josep Puig Torres (00:14:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Estefania Sanz Roselló (00:16:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Josep Puig Torres (00:18:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Estefania Sanz Roselló (00:21:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Josep Puig Torres (00:22:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Estefania Sanz Roselló (00:23:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Josep Puig Torres (00:23:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Estefania Sanz Roselló (00:24:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Josep Puig Torres (00:24:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Estefania Sanz Roselló (00:24:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE.
  7. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 1048/2021 SOBRE INCORPORACIÓ AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ D’ALBACETE PER A LA POSADA A LA DISPOSICIÓ DE LA TOTALITAT D'APLICACIONS I EINES D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA QUE INTEGREN LA PLATAFORMA SEDIPUALBA.

  Secretari (00:24:46)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  7. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 1048/2021 SOBRE INCORPORACIÓ AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ D’ALBACETE PER A LA POSADA A LA DISPOSICIÓ DE LA TOTALITAT D'APLICACIONS I EINES D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA QUE INTEGREN LA PLATAFORMA SEDIPUALBA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 1048/2021 SOBRE INCORPORACIÓ AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ D’ALBACETE PER A LA POSADA A LA DISPOSICIÓ DE LA TOTALITAT D'APLICACIONS I EINES D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA QUE INTEGREN LA PLATAFORMA SEDIPUALBA.
  8. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. CONTRA L'ACORD PLENARI D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER COMPLIMENT DEFECTUÓS DE L'OBJECTE DEL CONVENI DE PROGRAMACIÓ DEL SECTOR I-3.

  Secretari (00:26:12)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  8. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. CONTRA L'ACORD PLENARI D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER COMPLIMENT DEFECTUÓS DE L'OBJECTE DEL CONVENI DE PROGRAMACIÓ DEL SECTOR I-3.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. CONTRA L'ACORD PLENARI D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER COMPLIMENT DEFECTUÓS DE L'OBJECTE DEL CONVENI DE PROGRAMACIÓ DEL SECTOR I-3.
  9. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS I DRETS D'AQUESTA CORPORACIÓ A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2020.

  Secretari (00:29:21)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  9. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS I DRETS D'AQUESTA CORPORACIÓ A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS I DRETS D'AQUESTA CORPORACIÓ A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2020.
  10. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. ID. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Secretari (00:30:50)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  10. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. ID. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. ID. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Ana Aliaga Garcia (00:31:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. ID. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. ID. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Ana Aliaga Garcia (00:32:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. ID. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. ID. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.
  11. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE LA CREACIÓ DE ZONES ON PRACTICAR SKATEBOARD I VOLEIBOL EN EL MUNICIPI.

  Ana Aliaga Garcia (00:33:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  11. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE LA CREACIÓ DE ZONES ON PRACTICAR SKATEBOARD I VOLEIBOL EN EL MUNICIPI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE LA CREACIÓ DE ZONES ON PRACTICAR SKATEBOARD I VOLEIBOL EN EL MUNICIPI.
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL.

  Ana Aliaga Garcia (00:35:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA 25 D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL.
  13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.

  Virginia Sanchis Cogollos (00:37:42)
  Cargo: regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.

  Virginia Sanchis Cogollos (00:39:10)
  Cargo: regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.

  Virginia Sanchis Cogollos (00:40:53)
  Cargo: regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:41:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.

  Josep Puig Torres (00:41:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.

  Virginia Sanchis Cogollos (00:42:35)
  Cargo: regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PROPOSTA D’ALBERIC UNIT EN SUPORT DE LA ILP PER LA GRATUÏTAT DELS PRODUCTES PER AL PERÍODE “TRES VOLTES REBEL”.
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

  Alfonso Martínez Escandell (00:43:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

  Josep Puig Torres (00:45:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

  Alfonso Martínez Escandell (00:47:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

  Josep Puig Torres (00:47:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

  Alfonso Martínez Escandell (00:47:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

  Josep Puig Torres (00:47:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

  Alfonso Martínez Escandell (00:47:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

  Josep Puig Torres (00:49:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

  Alfonso Martínez Escandell (00:49:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA D'ALBERIC UNIT PER FOMENTAR L’ENERGIA RENOVABLE
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  17. PRECS I PREGUNTES

  Ana Aliaga Garcia (00:49:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  17. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:50:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. PRECS I PREGUNTES

  Ana Aliaga Garcia (00:53:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  17. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:54:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. PRECS I PREGUNTES

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. (00:00:44)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  2. DACIÓ COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2022. (00:01:03)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  3. DACIÓ COMPTE DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L'ANY 2020. (00:01:08)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  4. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2021. (00:01:32)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Secretari (00:01:50)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:02:49)

  Estefania Sanz Roselló (00:02:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:06:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:09:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:10:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE 9a DE LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021. (00:10:46)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Secretari (00:10:56)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 DE PLE. (00:12:19)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Secretari (00:12:30)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:14:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:16:54)

  Estefania Sanz Roselló (00:16:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Josep Puig Torres (00:18:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:21:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:22:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:23:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Josep Puig Torres (00:23:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:24:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Josep Puig Torres (00:24:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:24:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  7. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 1048/2021 SOBRE INCORPORACIÓ AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ D’ALBACETE PER A LA POSADA A LA DISPOSICIÓ DE LA TOTALITAT D'APLICACIONS I EINES D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA QUE INTEGREN LA PLATAFORMA SEDIPUALBA. (00:24:27)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Secretari (00:24:46)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  8. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER SOLER HISPÀNIA S.L. CONTRA L'ACORD PLENARI D'IMPOSICIÓ DE PENALITATS PER COMPLIMENT DEFECTUÓS DE L'OBJECTE DEL CONVENI DE PROGRAMACIÓ DEL SECTOR I-3. (00:25:43)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Secretari (00:26:12)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  9. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS I DRETS D'AQUESTA CORPORACIÓ A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2020. (00:29:05)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Secretari (00:29:21)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  10. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. ID. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL D’INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. (00:30:40)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Secretari (00:30:50)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic