Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 13-05-2021Ubicación
Sesión telemática

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 13 de mayo de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 41 00:36:33
  Ciutadans per Alberic 12 00:07:33
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 11 00:08:43
  Compromís per Alberic 23 00:13:09
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 11 00:13:54
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 6 00:06:37

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE Da ANA ALIAGA GARCIA.

  Ana Aliaga Garcia (00:02:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE Da ANA ALIAGA GARCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE Da ANA ALIAGA GARCIA.
  3. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
  4. DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2021.
  5. DONAR COMPTE DE LES FACTURES NO TRAMITADES EN MÉS DE 3 MESOS.
  6. DONAR COMPTE DE L'INFORME ANUAL SOBRE MOROSITAT I AUDITORIA DE SISTEMES (IMPULS FACTURA ELECTRÒNICA I REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DEL SECTOR PÚBLIC).
  7. DONAR COMPTE DEL PLA D'ACCIÓ DE L'EXERCICI 2019.
  8. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
  9. MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA AMB LA CREACIO DE 2 LLOCS. - ENGINYER TECNIC EN OBRES PUBLIQUES I INFORMATIC D’EXPLOTACIÓ.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:08:37)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA AMB LA CREACIO DE 2 LLOCS. - ENGINYER TECNIC EN OBRES PUBLIQUES I INFORMATIC D’EXPLOTACIÓ.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA AMB LA CREACIO DE 2 LLOCS. - ENGINYER TECNIC EN OBRES PUBLIQUES I INFORMATIC D’EXPLOTACIÓ.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:10:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA AMB LA CREACIO DE 2 LLOCS. - ENGINYER TECNIC EN OBRES PUBLIQUES I INFORMATIC D’EXPLOTACIÓ.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA AMB LA CREACIO DE 2 LLOCS. - ENGINYER TECNIC EN OBRES PUBLIQUES I INFORMATIC D’EXPLOTACIÓ.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:11:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA AMB LA CREACIO DE 2 LLOCS. - ENGINYER TECNIC EN OBRES PUBLIQUES I INFORMATIC D’EXPLOTACIÓ.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA AMB LA CREACIO DE 2 LLOCS. - ENGINYER TECNIC EN OBRES PUBLIQUES I INFORMATIC D’EXPLOTACIÓ.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:14:17)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA AMB LA CREACIO DE 2 LLOCS. - ENGINYER TECNIC EN OBRES PUBLIQUES I INFORMATIC D’EXPLOTACIÓ.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA AMB LA CREACIO DE 2 LLOCS. - ENGINYER TECNIC EN OBRES PUBLIQUES I INFORMATIC D’EXPLOTACIÓ.
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:14:58)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:18:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:19:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:19:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:20:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Estefania Sanz Roselló (00:22:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:25:07)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Estefania Sanz Roselló (00:25:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:26:01)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Estefania Sanz Roselló (00:26:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Alfonso Martínez Escandell (00:26:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:27:26)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Alfonso Martínez Escandell (00:27:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:27:40)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:28:54)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR INDUSTRIAL I - 3 D'ALBERIC.
  11. IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L’AGENT URBANITZADOR DEL SECTOR INDUSTRIAL I -3 D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:29:17)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L’AGENT URBANITZADOR DEL SECTOR INDUSTRIAL I -3 D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. IMPOSICIÓ DE PENALITATS A L’AGENT URBANITZADOR DEL SECTOR INDUSTRIAL I -3 D'ALBERIC.
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER L’ACCÉS UNIVERSAL A LES VACUNES COVID -19 PER A LA POBLACIÓ MUNDIAL.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:36:54)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER L’ACCÉS UNIVERSAL A LES VACUNES COVID -19 PER A LA POBLACIÓ MUNDIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER L’ACCÉS UNIVERSAL A LES VACUNES COVID -19 PER A LA POBLACIÓ MUNDIAL.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:37:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER L’ACCÉS UNIVERSAL A LES VACUNES COVID -19 PER A LA POBLACIÓ MUNDIAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER L’ACCÉS UNIVERSAL A LES VACUNES COVID -19 PER A LA POBLACIÓ MUNDIAL.
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A DEDICAR UNA VÍA PÚBLICA O PLAÇA DEL NOSTRE POBLE A ENRIC VALOR.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:38:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A DEDICAR UNA VÍA PÚBLICA O PLAÇA DEL NOSTRE POBLE A ENRIC VALOR.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A DEDICAR UNA VÍA PÚBLICA O PLAÇA DEL NOSTRE POBLE A ENRIC VALOR.

  Estefania Sanz Roselló (00:40:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A DEDICAR UNA VÍA PÚBLICA O PLAÇA DEL NOSTRE POBLE A ENRIC VALOR.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:41:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A DEDICAR UNA VÍA PÚBLICA O PLAÇA DEL NOSTRE POBLE A ENRIC VALOR.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:41:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A DEDICAR UNA VÍA PÚBLICA O PLAÇA DEL NOSTRE POBLE A ENRIC VALOR.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A DEDICAR UNA VÍA PÚBLICA O PLAÇA DEL NOSTRE POBLE A ENRIC VALOR.
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Alfonso Martínez Escandell (00:43:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:48:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Alfonso Martínez Escandell (00:51:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:53:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Estefania Sanz Roselló (00:56:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Ana Aliaga Garcia (00:59:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:00:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Ana Aliaga Garcia (01:00:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:01:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Ana Aliaga Garcia (01:02:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Interventora (01:02:28)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE NECESSITATS D’HABITATGE.
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES AFIRMACIONS ARREPLEGADES EN L'ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L'ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Núm. 108, DE 6 DE MAIG DE 2021.

  Estefania Sanz Roselló (01:03:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES AFIRMACIONS ARREPLEGADES EN L'ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L'ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Núm. 108, DE 6 DE MAIG DE 2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:04:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES AFIRMACIONS ARREPLEGADES EN L'ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L'ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Núm. 108, DE 6 DE MAIG DE 2021.

  Ana Aliaga Garcia (01:04:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES AFIRMACIONS ARREPLEGADES EN L'ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L'ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Núm. 108, DE 6 DE MAIG DE 2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:05:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES AFIRMACIONS ARREPLEGADES EN L'ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L'ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Núm. 108, DE 6 DE MAIG DE 2021.

  Estefania Sanz Roselló (01:05:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES AFIRMACIONS ARREPLEGADES EN L'ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L'ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Núm. 108, DE 6 DE MAIG DE 2021.

  Ana Aliaga Garcia (01:06:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES AFIRMACIONS ARREPLEGADES EN L'ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L'ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Núm. 108, DE 6 DE MAIG DE 2021.

  Estefania Sanz Roselló (01:06:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES AFIRMACIONS ARREPLEGADES EN L'ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L'ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Núm. 108, DE 6 DE MAIG DE 2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:06:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA. 15.1. MOCIÓ PER A SOL·LICITAR QUE ES PROCEDISCA A RECTIFICAR LES AFIRMACIONS ARREPLEGADES EN L'ART. 2 DE LA DISPOSICIÓ DEL REIAL DECRET 229/2021, EN RELACIÓ A L'ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA VALENCIANES, PUBLICAT EN EL BOE Núm. 108, DE 6 DE MAIG DE 2021.
  15.2. MOCIÓ CONTRA LA LGTBIFOBIA.

  Maria Isabel Beta Calvo (01:08:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  15.2. MOCIÓ CONTRA LA LGTBIFOBIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:08:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  15.2. MOCIÓ CONTRA LA LGTBIFOBIA.

  Maria Isabel Beta Calvo (01:08:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  15.2. MOCIÓ CONTRA LA LGTBIFOBIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:09:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  15.2. MOCIÓ CONTRA LA LGTBIFOBIA.

  Alfonso Martínez Escandell (01:10:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  15.2. MOCIÓ CONTRA LA LGTBIFOBIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:11:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  15.2. MOCIÓ CONTRA LA LGTBIFOBIA.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (01:11:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  15.2. MOCIÓ CONTRA LA LGTBIFOBIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:12:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  15.2. MOCIÓ CONTRA LA LGTBIFOBIA.
  16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
  17. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (01:12:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  17. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:13:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. PRECS I PREGUNTES

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (01:14:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  17. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratal