Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 07-02-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 07 de febrero de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 74 00:41:00
  Ciutadans per Alberic 2 00:01:42
  PSPV PSOE 14 00:07:25
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 7 00:12:36
  PP 9 00:13:46
  Compromís per Alberic 7 00:04:45
  Alberic pel Canvi 10 00:07:44
  Ajuntament 5 00:02:41
  Públic 30 00:08:38
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIO, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:05:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  1. APROVACIO, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIO, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2019.

  Interventora (00:07:01)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2019.
  3.-DACIÓ COMPTE INFORME TERCER TRIMETRE 2018 DE MOROSITAT I PMP.
  4.-PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SALUT D’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
  5. CREACIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES.

  Secretari (00:09:40)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  5. CREACIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. CREACIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES.
  6. INICI EXPEDIENT PER A L'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAZ TITULAR (RENOVACIÓ DE CÀRREC).

  Secretari (00:11:57)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  6. INICI EXPEDIENT PER A L'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAZ TITULAR (RENOVACIÓ DE CÀRREC).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. INICI EXPEDIENT PER A L'ELECCIÓ DE JUTGE DE PAZ TITULAR (RENOVACIÓ DE CÀRREC).
  7. RECTIFICACIÓ D'ERRORS EN EL PUNT 2 DE L'ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 10 DE GENER DE 2019.

  Secretari (00:13:13)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  7. RECTIFICACIÓ D'ERRORS EN EL PUNT 2 DE L'ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 10 DE GENER DE 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. RECTIFICACIÓ D'ERRORS EN EL PUNT 2 DE L'ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 10 DE GENER DE 2019.
  8. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 1/2019.

  Secretari (00:14:19)
  Cargo: Secretari | Pertenece a: Ajuntament
  8. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 1/2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 1/2019.

  Alfonso Martínez Escandell (00:14:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  8. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 1/2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 1/2019.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:16:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  8. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 1/2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 1/2019.
  9. MOCIONS D'URGÈNCIA. 9.01. Mocio

  Alfonso Martínez Escandell (00:17:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  9. MOCIONS D'URGÈNCIA. 9.01. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIONS D'URGÈNCIA. 9.01. Mocio
  9.02. Mocio

  Alfonso Martínez Escandell (00:20:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio

  Alfonso Martínez Escandell (00:20:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio

  Alfonso Martínez Escandell (00:21:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio

  Alfonso Martínez Escandell (00:21:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio

  Alfonso Martínez Escandell (00:22:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio

  Alfonso Martínez Escandell (00:22:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio

  Andreu Conde Domingo (00:26:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio

  Estefania Sanz Roselló (00:28:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:30:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:34:07)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  9.02. Mocio

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:34:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:34:39)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:35:19)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  9.02. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.02. Mocio
  9.03. Mocio

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:40:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9.03. Mocio

  Antonio Carratalà Mínguez (00:41:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9.03. Mocio

  Alfonso Martínez Escandell (00:41:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi