Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 10-09-2020Ubicación
Sesión telemática

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 10 de septiembre de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 22 00:12:42
  Ciutadans per Alberic 0 00:00:00
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 6 00:04:03
  Compromís per Alberic 11 00:03:53
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 3 00:24:41
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 1 00:00:57

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:01:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:04:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:04:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Estefania Sanz Roselló (00:05:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Estefania Sanz Roselló (00:07:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Estefania Sanz Roselló (00:08:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Alfonso Martínez Escandell (00:08:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:09:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:10:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:11:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:11:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:12:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:12:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:13:35)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
  3. INCLUSIÓ EN LA LLISTA DE CARRERS D'UN NOU CARRER DEDICAT A MOSSÉN RAMON ARNAU GARCIA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:38:26)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. INCLUSIÓ EN LA LLISTA DE CARRERS D'UN NOU CARRER DEDICAT A MOSSÉN RAMON ARNAU GARCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. INCLUSIÓ EN LA LLISTA DE CARRERS D'UN NOU CARRER DEDICAT A MOSSÉN RAMON ARNAU GARCIA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:39:36)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. INCLUSIÓ EN LA LLISTA DE CARRERS D'UN NOU CARRER DEDICAT A MOSSÉN RAMON ARNAU GARCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. INCLUSIÓ EN LA LLISTA DE CARRERS D'UN NOU CARRER DEDICAT A MOSSÉN RAMON ARNAU GARCIA.
  4. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE L’AUTONOMIA FINANCERA DELS MUNICIPIS VALENCIANS.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:40:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  4. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE L’AUTONOMIA FINANCERA DELS MUNICIPIS VALENCIANS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE L’AUTONOMIA FINANCERA DELS MUNICIPIS VALENCIANS.
  5. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Estefania Sanz Roselló (00:41:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  5. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Estefania Sanz Roselló (00:42:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  5. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  6. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  7. PRECS I PREGUNTES.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:42:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  7. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:43:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. PRECS I PREGUNTES.

  Estefania Sanz Roselló (00:44:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. PRECS I PREGUNTES.

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. (00:00:26)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  2. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT. (00:00:51)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:01:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:04:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:04:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:05:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:07:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:08:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:08:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:09:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:10:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:11:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:11:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:12:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:12:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:13:35)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  3. INCLUSIÓ EN LA LLISTA DE CARRERS D'UN NOU CARRER DEDICAT A MOSSÉN RAMON ARNAU GARCIA. (00:37:35)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:38:26)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:39:36)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  4. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE L’AUTONOMIA FINANCERA DELS MUNICIPIS VALENCIANS. (00:39:59)

  Retirada del orden del día

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:40:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  5. MOCIONS D'URGÈNCIA. (00:41:06)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:41:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:42:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  6. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:42:36)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  7. PRECS I PREGUNTES. (00:42:42)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:42:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:43:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:44:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Ajuntament d'Alberic