Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament d'Alberic i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 09-07-2020Ubicació
Sessió telemàtica

Descripció de la sessió
Sessió de data 09 d'juliol de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 50 00:23:49
  Ciutadans per Alberic 18 00:23:53
  PSPV PSOE 2 00:01:27
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 5 00:03:32
  Compromís per Alberic 11 00:06:02
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 11 00:08:27
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 8 00:08:12

  INTERVENCIONS


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:01:00)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  2. ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:01:30)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  2. ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  2. ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Alfonso Martínez Escandell (00:03:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  2. ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  2. ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:04:39)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Josep Puig Torres (00:07:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Estefania Sanz Roselló (00:08:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Josep Puig Torres (00:09:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Alfonso Martínez Escandell (00:11:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Josep Puig Torres (00:11:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
  4. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
  5. SOL·LICITUD DE COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA DELEGADA DE L´ÀREA DE SEGURETAT I POLICIA LOCAL (ART. 105 ROF).

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:14:31)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. SOL·LICITUD DE COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA DELEGADA DE L´ÀREA DE SEGURETAT I POLICIA LOCAL (ART. 105 ROF).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:15:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. SOL·LICITUD DE COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA DELEGADA DE L´ÀREA DE SEGURETAT I POLICIA LOCAL (ART. 105 ROF).
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Josep Puig Torres (00:16:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:16:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Josep Puig Torres (00:17:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Josep Puig Torres (00:18:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:18:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Josep Puig Torres (00:19:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:20:17)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Alfonso Martínez Escandell (00:20:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:21:25)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA DE COMPROMÍS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 72 LRBRL SOBRE INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS VEÏNALS.
  7. MOCIÓ DEL PSPV-PSOE SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARI.

  Juan Vergara Ferrer (00:22:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV PSOE
  7. MOCIÓ DEL PSPV-PSOE SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MOCIÓ DEL PSPV-PSOE SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARI.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:23:46)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís per Alberic
  7. MOCIÓ DEL PSPV-PSOE SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MOCIÓ DEL PSPV-PSOE SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARI.

  Juan Vergara Ferrer (00:24:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSPV PSOE
  7. MOCIÓ DEL PSPV-PSOE SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARI.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MOCIÓ DEL PSPV-PSOE SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARI.
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:24:50)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Estefania Sanz Roselló (00:27:12)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Estefania Sanz Roselló (00:27:21)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:28:24)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:29:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:29:26)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:29:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:33:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:34:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:34:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:36:51)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:37:07)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  9. -DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  10. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:39:35)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:40:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:41:27)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:41:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:41:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:42:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Liliana Palencia Giménez (00:42:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:45:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:45:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:45:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:46:14)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dalmau Poveda (00:47:02)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Vicente Lorenzo Gómez Albeldo (00:52:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Estefania Sanz Roselló (00:55:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:57:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Josep Puig Torres (00:57:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:00:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Liliana Palencia Giménez (01:00:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:01:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Estefania Sanz Roselló (01:01:51)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (01:03:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:05:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Josep Puig Torres (01:08:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:10:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dalmau Poveda (01:10:40)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:11:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Virginia Bruñó Martí (01:11:27)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:11:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Josep Puig Torres (01:11:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:13:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Liliana Palencia Giménez (01:13:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:13:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. PRECS I PREGUNTES

  ORDRE DEL DIA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. (00:00:14)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic