Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 11-03-2021Ubicación
Sesión telemática

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 11 de marzo de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 13 00:11:41
  Ciutadans per Alberic 7 00:04:32
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 3 00:00:22
  Compromís per Alberic 2 00:04:03
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 3 00:02:07
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 2 00:03:12

  INTERVENCIONES


  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:00:00)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:01:22)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Maria Dalmau Poveda (00:03:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Estefania Sanz Roselló (00:04:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Maria Dalmau Poveda (00:04:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Estefania Sanz Roselló (00:04:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Maria Dalmau Poveda (00:04:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Estefania Sanz Roselló (00:05:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Alfonso Martínez Escandell (00:05:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Maria Dalmau Poveda (00:08:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Alfonso Martínez Escandell (00:09:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS.
  11. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC I LES PAPERERIES / LLIBRERIES D'ALBERIC PER A LA VENDA DE LLIBRES / PUBLICACIONS MUNICIPALS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:10:55)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC I LES PAPERERIES / LLIBRERIES D'ALBERIC PER A LA VENDA DE LLIBRES / PUBLICACIONS MUNICIPALS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC I LES PAPERERIES / LLIBRERIES D'ALBERIC PER A LA VENDA DE LLIBRES / PUBLICACIONS MUNICIPALS.

  Virginia Bruñó Martí (00:11:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC I LES PAPERERIES / LLIBRERIES D'ALBERIC PER A LA VENDA DE LLIBRES / PUBLICACIONS MUNICIPALS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC I LES PAPERERIES / LLIBRERIES D'ALBERIC PER A LA VENDA DE LLIBRES / PUBLICACIONS MUNICIPALS.
  12. PROPOSTA DE COMPROMÍS PER A EXIGIR SUPORT ECONÒMIC I LOGÍSTIC A LES XICOTETES I MITJANES EMPRESES AFECTADES PER LES RESTRICCIONS SANITÀRIES CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:12:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. PROPOSTA DE COMPROMÍS PER A EXIGIR SUPORT ECONÒMIC I LOGÍSTIC A LES XICOTETES I MITJANES EMPRESES AFECTADES PER LES RESTRICCIONS SANITÀRIES CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. PROPOSTA DE COMPROMÍS PER A EXIGIR SUPORT ECONÒMIC I LOGÍSTIC A LES XICOTETES I MITJANES EMPRESES AFECTADES PER LES RESTRICCIONS SANITÀRIES CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19.
  13. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  14. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  16. PRECS I PREGUNTES

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:16:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  16. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  16. PRECS I PREGUNTES

  Virginia Bruñó Martí (00:18:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  16. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  16. PRECS I PREGUNTES

  Josep Puig Torres (00:22:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  16. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  16. PRECS I PREGUNTES

  ORDEN DEL DÍA


  10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PROTECCIÓ D'ANIMALS, DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I TINENÇA D'ANIMALS EN LLOCS PÚBLICS I PRIVATS. (00:01:01)

  Aprobada

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:00:00)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:01:22)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dalmau Poveda (00:03:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:04:04)

  Estefania Sanz Roselló (00:04:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Maria Dalmau Poveda (00:04:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:04:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Maria Dalmau Poveda (00:04:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:05:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:05:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dalmau Poveda (00:08:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:09:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  11. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALBERIC I LES PAPERERIES / LLIBRERIES D'ALBERIC PER A LA VENDA DE LLIBRES / PUBLICACIONS MUNICIPALS. (00:10:15)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:10:55)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Virginia Bruñó Martí (00:11:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  12. PROPOSTA DE COMPROMÍS PER A EXIGIR SUPORT ECONÒMIC I LOGÍSTIC A LES XICOTETES I MITJANES EMPRESES AFECTADES PER LES RESTRICCIONS SANITÀRIES CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19. (00:11:59)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:12:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  13. MOCIONS D'URGÈNCIA. (00:16:06)

  Informa

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  14. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:16:12)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  16. PRECS I PREGUNTES (00:16:20)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:16:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Virginia Bruñó Martí (00:18:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:22:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Ajuntament d'Alberic