Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament d'Alberic i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 12-03-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 12 d'març de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 28 00:17:13
  Ciutadans per Alberic 4 00:02:00
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 3 00:02:12
  Compromís per Alberic 5 00:01:49
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 9 00:10:09
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 12 00:05:54

  INTERVENCIONS


  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Interventora (00:02:08)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Interventora (00:02:51)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019.

  Interventora (00:03:41)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019.
  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2019

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2019
  5. PROPOSTA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL MES D’ABRIL
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Interventora (00:06:43)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Estefania Sanz Roselló (00:07:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Interventora (00:08:40)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Estefania Sanz Roselló (00:09:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Interventora (00:09:24)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.
  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

  Josep Puig Torres (00:10:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

  Estefania Sanz Roselló (00:11:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Josep Puig Torres (00:12:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:13:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Josep Puig Torres (00:14:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:14:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Josep Puig Torres (00:14:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.
  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:15:14)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

  Alfonso Martínez Escandell (00:19:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:20:17)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:24:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:26:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:26:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:28:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:28:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:29:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:30:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:30:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:31:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:32:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:32:55)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.
  11. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: ALEGACIONS.
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:36:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:36:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:37:02)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:37:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.
  14. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE DONES QUE HAN MARCAT LA NOSTRA HISTÒRIA COM A POBLE.
  15. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT SOBRE GESTIÓ DIRECTA DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ MUNICIPAL.
  16. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  17. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  18. PRECS I PREGUNTES:

  ORDRE DEL DIA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. (00:01:34)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT). (00:01:48)

  Donar compte

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:02:08)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:02:51)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament

  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019. (00:02:52)

  Donar compte

  Interventora (00:02:51)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:03:41)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament

  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2019 (00:03:43)

  Donar compte

  Interventora (00:03:41)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  5. PROPOSTA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL MES D’ABRIL (00:04:35)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020. (00:06:21)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:06:43)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:07:25)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:07:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:08:40)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:09:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP

  Interventora (00:09:24)
  Càrrec: Interventora | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 (00:09:57)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:10:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:11:01)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:11:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC. (00:12:24)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:12:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:13:35)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:13:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Josep Puig Torres (00:14:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:14:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Josep Puig Torres (00:14:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM. (00:15:03)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:15:14)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:19:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA. (00:19:50)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:20:17)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:24:44)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:24:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:26:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:26:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:28:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:28:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:29:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:30:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:30:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:31:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:32:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:32:55)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  11. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: ALEGACIONS. (00:34:14)

  Donar compte

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR (00:34:43)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:36:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:36:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:37:02)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:37:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ. (00:38:53)

  Damunt la taula