Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 12-03-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 12 de marzo de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 28 00:17:13
  Ciutadans per Alberic 4 00:02:00
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 3 00:02:12
  Compromís per Alberic 5 00:01:49
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 9 00:10:09
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 12 00:05:54

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Interventora (00:02:08)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Interventora (00:02:51)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019.

  Interventora (00:03:41)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019.
  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2019

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2019
  5. PROPOSTA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL MES D’ABRIL
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Interventora (00:06:43)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Estefania Sanz Roselló (00:07:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Interventora (00:08:40)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Estefania Sanz Roselló (00:09:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Interventora (00:09:24)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020.
  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

  Josep Puig Torres (00:10:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

  Estefania Sanz Roselló (00:11:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Josep Puig Torres (00:12:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:13:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Josep Puig Torres (00:14:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:14:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Josep Puig Torres (00:14:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC.
  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:15:14)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

  Alfonso Martínez Escandell (00:19:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:20:17)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:24:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:26:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:26:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:28:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:28:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:29:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:30:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:30:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:31:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:32:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:32:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.
  11. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: ALEGACIONS.
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:36:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:36:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:37:02)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:37:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.
  14. MOCIÓ DE COMPROMÍS SOBRE DONES QUE HAN MARCAT LA NOSTRA HISTÒRIA COM A POBLE.
  15. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT SOBRE GESTIÓ DIRECTA DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ MUNICIPAL.
  16. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  17. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  18. PRECS I PREGUNTES:

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. (00:01:34)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT). (00:01:48)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:02:08)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:02:51)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2019. (00:02:52)

  Dar cuenta

  Interventora (00:02:51)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:03:41)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2019 (00:03:43)

  Dar cuenta

  Interventora (00:03:41)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  5. PROPOSTA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL MES D’ABRIL (00:04:35)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  6. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 2/2020. (00:06:21)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:06:43)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:07:25)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:07:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:08:40)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:09:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Interventora (00:09:24)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  7. MODIFICACIÓ DE LA BASE 9 CRÈDITS AMPLIABLES DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 (00:09:57)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:10:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:11:01)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:11:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  8. MODIFICACIÓ DE L'ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020: INTRODUCCIÓ NOVES BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TROMPETA D'ALBERIC. (00:12:24)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:12:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:13:35)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:13:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Josep Puig Torres (00:14:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:14:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Josep Puig Torres (00:14:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  9. SOL·LICITUD DE TECVASA DE MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: TERMINI CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM. (00:15:03)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:15:14)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:19:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  10. RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER IM2 SYSTEMS SLU CONTRA L'ACORD PLENARI DE 14 DE NOVEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA. (00:19:50)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:20:17)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:24:44)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:24:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:26:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:26:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:28:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:28:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:29:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:30:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:30:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:30:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:31:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:32:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:32:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  11. RESOLUCIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA: ALEGACIONS. (00:34:14)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  12. AUDITORIA URBANÍSTICA DE LA URBANITZACIÓ MONTE JÚCAR (00:34:43)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:36:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:36:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:37:02)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:37:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ. (00:38:53)

  Encima de la mesa