Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament d'Alberic i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 03-07-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 03 d'juliol de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 20 00:12:24
  Ciutadans per Alberic 1 00:01:36
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 1 00:00:22
  Compromís per Alberic 3 00:03:13
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 9 00:13:31
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 5 00:02:44

  INTERVENCIONS


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  1. CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:00:42)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  1. CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  1. CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS.
  2. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA RESPECTE A: 2.1. NOMENAMENTS DE TINENT D'ALCALDE; 2.2. MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL; 2.3. DELEGACIONS CONFERIDES.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:01:56)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA RESPECTE A: 2.1. NOMENAMENTS DE TINENT D'ALCALDE; 2.2. MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL; 2.3. DELEGACIONS CONFERIDES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  2. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA RESPECTE A: 2.1. NOMENAMENTS DE TINENT D'ALCALDE; 2.2. MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL; 2.3. DELEGACIONS CONFERIDES.
  3. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:04:30)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.

  Alfonso Martínez Escandell (00:05:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  3. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  3. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
  4. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:06:01)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  4. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:06:57)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  4. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT.

  Alfonso Martínez Escandell (00:08:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  4. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  4. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT.
  5. NOMENAMENTS DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:09:23)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  5. NOMENAMENTS DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  5. NOMENAMENTS DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE.
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:13:36)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:18:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Estefania Sanz Roselló (00:20:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:20:30)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Josep Puig Torres (00:22:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:24:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA.
  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:28:30)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

  Alfonso Martínez Escandell (00:31:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

  Alfonso Martínez Escandell (00:31:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:32:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic
  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:33:19)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament
  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic
  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

  ORDRE DEL DIA


  1. CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS. (00:00:32)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:00:42)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  2. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA RESPECTE A:
  2.1. NOMENAMENTS DE TINENT D'ALCALDE;
  2.2. MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL;
  2.3. DELEGACIONS CONFERIDES. (00:01:42)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:01:56)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  3. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE. (00:04:05)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:04:30)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:05:12)

  Alfonso Martínez Escandell (00:05:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  4. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT. (00:05:52)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:06:01)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:06:57)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:08:22)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:08:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  5. NOMENAMENTS DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE. (00:09:14)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:09:23)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  6. CÀRRECS DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA. (00:13:30)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:13:36)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:16:56)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:18:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:20:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:20:30)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:22:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:24:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  7. INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. (00:28:20)

  Aprovat

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:28:30)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:30:59)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:31:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:31:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:32:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:33:19)
  Càrrec: Secretari Accidental | Pertany a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:34:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Ciutadans per Alberic

  Ajuntament d'Alberic