Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 08-10-2020Ubicación
Sesión telemática

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 08 de octubre de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 15 00:21:12
  Ciutadans per Alberic 13 00:10:28
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 4 00:08:16
  Compromís per Alberic 6 00:09:33
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 15 00:15:39
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 3 00:02:06

  INTERVENCIONES


  Josep Puig Torres (00:00:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
  2. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª LILIANA PALÈNCIA GIMÉNEZ AL CÀRREC DE REGIDORA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:01:29)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª LILIANA PALÈNCIA GIMÉNEZ AL CÀRREC DE REGIDORA.

  Josep Puig Torres (00:02:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª LILIANA PALÈNCIA GIMÉNEZ AL CÀRREC DE REGIDORA.
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:03:11)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020.

  Josep Puig Torres (00:03:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020.

  Interventora (00:03:47)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020.

  Josep Puig Torres (00:03:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020.
  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2020.

  Interventora (00:04:09)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2020.

  Josep Puig Torres (00:04:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2020.
  5. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Interventora (00:04:41)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  5. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Josep Puig Torres (00:04:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  6. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020.

  Interventora (00:05:02)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  6. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020.

  Josep Puig Torres (00:05:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020.
  7. DONAR COMPTE DE L'ESFORÇ FISCAL DE L'EXERCICI 2018.

  Interventora (00:05:24)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  7. DONAR COMPTE DE L'ESFORÇ FISCAL DE L'EXERCICI 2018.

  Josep Puig Torres (00:05:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. DONAR COMPTE DE L'ESFORÇ FISCAL DE L'EXERCICI 2018.
  8. DACIÓ COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2020-2021.

  Interventora (00:05:42)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  8. DACIÓ COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2020-2021.

  Josep Puig Torres (00:05:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. DACIÓ COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2020-2021.
  9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 2/2020: CRÈDIT EXTRAORDINARI.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:07:19)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 2/2020: CRÈDIT EXTRAORDINARI.

  Josep Puig Torres (00:09:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 2/2020: CRÈDIT EXTRAORDINARI.
  10. ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE SELECCIÓ DE PERSONAL INTERÍ MITJANÇANT BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:10:42)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE SELECCIÓ DE PERSONAL INTERÍ MITJANÇANT BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.

  Josep Puig Torres (00:11:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE SELECCIÓ DE PERSONAL INTERÍ MITJANÇANT BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA.
  11. ADOPCIÓ D'ACORD SOBRE ELS ESCRITS, INFORMES I AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU DE LA URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:12:46)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. ADOPCIÓ D'ACORD SOBRE ELS ESCRITS, INFORMES I AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU DE LA URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.

  Josep Puig Torres (00:19:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. ADOPCIÓ D'ACORD SOBRE ELS ESCRITS, INFORMES I AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU DE LA URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. ADOPCIÓ D'ACORD SOBRE ELS ESCRITS, INFORMES I AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU DE LA URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC.
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:21:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:21:49)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:21:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:25:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.

  Estefania Sanz Roselló (00:27:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:30:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.

  Estefania Sanz Roselló (00:31:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:32:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.

  Estefania Sanz Roselló (00:34:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:37:07)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:39:59)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Estefania Sanz Roselló (00:40:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Alfonso Martínez Escandell (00:45:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:46:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Josep Puig Torres (00:48:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. MOCIONS D'URGÈNCIA. 14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS.
  14.2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL NOU D'OCTUBRE.
  15. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  16. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (01:04:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  16. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:04:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  16. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (01:04:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  16. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:04:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  16. PRECS I PREGUNTES

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:05:40)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  16. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:06:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  16. PRECS I PREGUNTES

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (00:00:37)

  Aprobada

  Josep Puig Torres (00:00:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  2. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª LILIANA PALÈNCIA GIMÉNEZ AL CÀRREC DE REGIDORA. (00:00:55)

  Aprobada

  Josep Puig Torres (00:00:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:01:29)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:02:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  3. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020. (00:03:08)

  Dar cuenta

  Josep Puig Torres (00:02:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:03:11)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:03:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:03:47)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:03:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2020. (00:04:00)

  Dar cuenta

  Josep Puig Torres (00:03:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:04:09)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:04:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  5. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT). (00:04:25)

  Dar cuenta

  Josep Puig Torres (00:04:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:04:41)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:04:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  6. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020. (00:04:55)

  Dar cuenta

  Josep Puig Torres (00:04:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:05:02)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:05:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  7. DONAR COMPTE DE L'ESFORÇ FISCAL DE L'EXERCICI 2018. (00:05:17)

  Dar cuenta

  Josep Puig Torres (00:05:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:05:24)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:05:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  8. DACIÓ COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2020-2021. (00:05:35)

  Dar cuenta

  Josep Puig Torres (00:05:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:05:42)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:05:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 2/2020: CRÈDIT EXTRAORDINARI. (00:06:00)

  Aprobada

  Josep Puig Torres (00:05:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:07:19)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:09:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  10. ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE SELECCIÓ DE PERSONAL INTERÍ
  MITJANÇANT BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA. (00:10:10)

  Aprobada

  Josep Puig Torres (00:09:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:10:42)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:11:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  11. ADOPCIÓ D'ACORD SOBRE ELS ESCRITS, INFORMES I AL·LEGACIONS
  PRESENTADES A LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU DE LA URBANITZACIÓ SANT CRISTÓBAL D'ALBERIC. (00:11:44)

  Aprobada

  Josep Puig Torres (00:11:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:12:46)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Josep Puig Torres (00:19:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  12. MOCIÓ DE COMPROMÍS DE RECONEIXIMENT I SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ. (00:20:51)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:21:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:21:49)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:21:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  13. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER A LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA. (00:25:03)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:25:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:27:59)

  Estefania Sanz Roselló (00:27:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:30:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:31:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:32:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:34:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  14. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  14.1. APROVACIÓ PROJECTE D'OBRES: ADAPTACIÓ D'EDIFICI DE LA JOVENTUT A CENTRE DE DIA PER A MAJORS DISCAPACITATS. (00:36:43)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:37:07)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:39:59)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:40:51)

  Estefania Sanz Roselló (00:40:51)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:45:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:46:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:48:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  14.2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL NOU D'OCTUBRE. (00:52:27)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  15. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (01:03:47)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  16. PRECS I PREGUNTES (01:04:04)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (01:04:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (01:04:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (01:04:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (01:04:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:05:40)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (01:06:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic