Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 02-05-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 02 de mayo de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 31 00:22:34
  Ciutadans per Alberic 3 00:02:31
  PSPV PSOE 2 00:00:40
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 6 00:14:01
  PP 9 00:05:31
  Compromís per Alberic 6 00:06:36
  Alberic pel Canvi 3 00:01:55
  Ajuntament 6 00:08:24
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
  2. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 I FINAL DEL QUART TRIMESTRE DEL 2018.

  Interventora (00:02:57)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  2. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 I FINAL DEL QUART TRIMESTRE DEL 2018.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 I FINAL DEL QUART TRIMESTRE DEL 2018.
  3. ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE D. SALVADOR ORTIZ CARBONERES AMB DATA 11.04.2019.

  Josep Puig Torres (00:03:49)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE D. SALVADOR ORTIZ CARBONERES AMB DATA 11.04.2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE D. SALVADOR ORTIZ CARBONERES AMB DATA 11.04.2019.
  4. MODIFICACIÓ DE L'ACORD PLENARI DE DATA 7 DE FEBRER DE 2019, EN CONCRET DEL PUNT CINQUÈ, DISPOSITIU SEGON, SOBRE CREACIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:05:34)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. MODIFICACIÓ DE L'ACORD PLENARI DE DATA 7 DE FEBRER DE 2019, EN CONCRET DEL PUNT CINQUÈ, DISPOSITIU SEGON, SOBRE CREACIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. MODIFICACIÓ DE L'ACORD PLENARI DE DATA 7 DE FEBRER DE 2019, EN CONCRET DEL PUNT CINQUÈ, DISPOSITIU SEGON, SOBRE CREACIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES.
  5. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:07:42)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR

  Andreu Conde Domingo (00:08:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  5. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:08:45)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR

  Andreu Conde Domingo (00:13:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  5. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:18:04)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Andreu Conde Domingo (00:20:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Andreu Conde Domingo (00:22:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Andreu Conde Domingo (00:24:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Estefania Sanz Roselló (00:25:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Estefania Sanz Roselló (00:27:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:29:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:38:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Estefania Sanz Roselló (00:42:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:43:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Andreu Conde Domingo (00:43:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC.
  7. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:46:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  7. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:47:27)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  9. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (00:48:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (00:49:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Liliana Palencia Giménez (00:50:09)
  Cargo: 3a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:51:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:53:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:53:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:56:02)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  9. PRECS I PREGUNTES

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:56:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  9. PRECS I PREGUNTES

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:56:38)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:56:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:57:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Estefania Sanz Roselló (00:58:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:59:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Estefania Sanz Roselló (01:00:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:00:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Josep Puig Torres (01:00:37)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Estefania Sanz Roselló (01:00:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:01:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Estefania Sanz Roselló (01:01:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. PRECS I PREGUNTES

  Estefania Sanz Roselló (01:02:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  Estefania Sanz Roselló (01:02:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular
  9. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRECS I PREGUNTES

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (00:02:05)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  2. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 I
  FINAL DEL QUART TRIMESTRE DEL 2018. (00:02:22)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:02:57)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  3. ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE D. SALVADOR ORTIZ CARBONERES AMB
  DATA 11.04.2019. (00:03:20)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:03:49)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  4. MODIFICACIÓ DE L'ACORD PLENARI DE DATA 7 DE FEBRER DE 2019, EN
  CONCRET DEL PUNT CINQUÈ, DISPOSITIU SEGON, SOBRE CREACIÓ COMITÈ
  DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES. (00:05:19)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:05:34)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  5. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR (00:07:19)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:07:42)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Andreu Conde Domingo (00:08:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:08:45)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Andreu Conde Domingo (00:13:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  6. PROPOSTA SOBRE CÀNON D'URBANITZACIÓ A REPERCUTIR A LES UNITATS
  D'EXECUCIÓ 1 I 2 DEL PGOU DEL MUNICIPI D'ALBERIC. (00:14:49)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:18:04)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:20:36)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Andreu Conde Domingo (00:20:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Andreu Conde Domingo (00:22:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Andreu Conde Domingo (00:24:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:25:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:27:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:29:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:38:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida

  Estefania Sanz Roselló (00:42:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular

  Antonio Carratalà Mínguez (00:43:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Andreu Conde Domingo (00:43:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  7. MOCIONS D'URGÈNCIA. (00:45:45)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:46:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi

  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:47:27)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  8. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM
  DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:47:50)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  9. PRECS I PREGUNTES (00:48:04)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:48:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:49:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic pel Canvi

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Liliana Palencia Giménez (00:50:09)
  Cargo: 3a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:51:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida

  Antonio Carratalà Mínguez (00:53:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:53:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:56:02)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:56:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida

  Rosario A.Lázaro Benavent (00:56:38)
  Cargo: 2a Tinent d'Alcalde | Pertenece a: PSPV PSOE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:56:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Miquel Àngel Pallarés Penadés (00:57:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Som Alberic - IXA - Esquerra Unida

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:58:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular

  Antonio Carratalà Mínguez (00:59:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (01:00:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular

  Antonio Carratalà Mínguez (01:00:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (01:00:37)
  Cargo: 1r Tinent d'Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (01:00:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular

  Antonio Carratalà Mínguez (01:01:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (01:01:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular

  Estefania Sanz Roselló (01:02:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (01:02:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partit Popular

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic