Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 09-04-2021Ubicación
Sesión telemática

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 09 de abril de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 20 00:15:43
  Ciutadans per Alberic 8 00:12:24
  PSPV PSOE 0 00:00:00
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 2 00:04:10
  Compromís per Alberic 1 00:00:20
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 2 00:01:30
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 6 00:03:12

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. -DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  3. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL QUART TRIMESTRE DE 2020.
  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2020.
  5. DACIÓ COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020.
  6. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME RESUM ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L'EXERCICI 2020
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Interventora (00:01:51)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Josep Puig Torres (00:02:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Estefania Sanz Roselló (00:03:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Josep Puig Torres (00:06:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Estefania Sanz Roselló (00:08:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Josep Puig Torres (00:10:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE.
  8. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:12:51)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.

  Maria Dalmau Poveda (00:14:01)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.
  9. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª DOLORS PALOMARES CAEROL AL CÀRREC DE REGIDORA.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:16:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª DOLORS PALOMARES CAEROL AL CÀRREC DE REGIDORA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª DOLORS PALOMARES CAEROL AL CÀRREC DE REGIDORA.
  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

  Alfonso Martínez Escandell (00:17:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

  Alfonso Martínez Escandell (00:18:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

  Alfonso Martínez Escandell (00:19:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

  Alfonso Martínez Escandell (00:20:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

  Alfonso Martínez Escandell (00:21:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS ENERGÈTIQUES.
  11. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  12.-DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Alfonso Martínez Escandell (00:22:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Maria Dalmau Poveda (00:24:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Josep Puig Torres (00:26:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Josep Puig Torres (00:31:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Josep Puig Torres (00:32:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PRECS I PREGUNTES.

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. (00:00:12)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  2. -DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT). (00:00:29)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  3. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL QUART TRIMESTRE DE 2020. (00:00:47)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  4. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 31-12-2020. (00:00:53)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  5. DACIÓ COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020. (00:01:00)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  6. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME RESUM ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L'EXERCICI 2020 (00:01:05)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021 DE PLE. (00:01:19)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Interventora (00:01:51)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:02:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:03:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Debate (00:03:57)

  Estefania Sanz Roselló (00:03:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:06:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Estefania Sanz Roselló (00:08:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:10:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  8. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT PER A
  PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA. (00:12:30)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:12:51)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dalmau Poveda (00:14:01)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  9. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA DE Dª DOLORS PALOMARES CAEROL AL CÀRREC DE REGIDORA. (00:15:06)

  Informa

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:16:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  10. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT SOBRE PROMOCIÓ COMUNITATS
  ENERGÈTIQUES. (00:16:30)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:17:28)

  Alfonso Martínez Escandell (00:17:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:18:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:19:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:20:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:21:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  11. MOCIONS D'URGÈNCIA. (00:22:05)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  12.-DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (00:22:11)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  13. PRECS I PREGUNTES. (00:22:16)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:22:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dalmau Poveda (00:24:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:26:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:31:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:32:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Ajuntament d'Alberic