Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 14-11-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 14 de noviembre de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 28 00:13:16
  Ciutadans per Alberic 6 00:08:41
  PSPV PSOE 1 00:00:10
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 0 00:00:00
  Compromís per Alberic 8 00:05:56
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 8 00:05:34
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 6 00:05:10

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  01. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 10-10-2019 I 16-10-2019
  02. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:09:19)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  02. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  02. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019.
  03. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:10:22)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  03. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  03. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  04. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:11:24)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  04. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  04. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.
  05. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-09-2019.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:12:34)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  05. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-09-2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  05. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-09-2019.
  06. DACIÓ COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS ANY 2018

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:13:14)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  06. DACIÓ COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS ANY 2018

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  06. DACIÓ COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS ANY 2018
  07. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Josep Puig Torres (00:13:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  07. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  07. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.
  08. SOL·LICITUD DE IM2 SYSTEM SLU DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:15:32)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  08. SOL·LICITUD DE IM2 SYSTEM SLU DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  08. SOL·LICITUD DE IM2 SYSTEM SLU DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:17:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  08. SOL·LICITUD DE IM2 SYSTEM SLU DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  08. SOL·LICITUD DE IM2 SYSTEM SLU DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Carmen Cervelló Romero (00:18:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  08. SOL·LICITUD DE IM2 SYSTEM SLU DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  08. SOL·LICITUD DE IM2 SYSTEM SLU DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:19:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  08. SOL·LICITUD DE IM2 SYSTEM SLU DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:19:52)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  08. SOL·LICITUD DE IM2 SYSTEM SLU DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  08. SOL·LICITUD DE IM2 SYSTEM SLU DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA.
  09. NOVA DENOMINACIÓ DEL CENTRE DE SALUT D’ALBERIC

  Maria Isabel Beta Calvo (00:20:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  09. NOVA DENOMINACIÓ DEL CENTRE DE SALUT D’ALBERIC

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  09. NOVA DENOMINACIÓ DEL CENTRE DE SALUT D’ALBERIC

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:22:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  09. NOVA DENOMINACIÓ DEL CENTRE DE SALUT D’ALBERIC

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  09. NOVA DENOMINACIÓ DEL CENTRE DE SALUT D’ALBERIC
  10. ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA I DESIGNACIÓ DE COORDINADORA.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:24:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA I DESIGNACIÓ DE COORDINADORA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA I DESIGNACIÓ DE COORDINADORA.
  11. RESOLUCIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB GAS NATURAL CEGAS S.A.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:25:34)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. RESOLUCIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB GAS NATURAL CEGAS S.A.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. RESOLUCIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB GAS NATURAL CEGAS S.A.
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

  Josep Puig Torres (00:29:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

  Alfonso Martínez Escandell (00:31:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:32:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

  Juan Vergara Ferrer (00:33:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV PSOE
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:33:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:33:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.
  13. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Carmen Cervelló Romero (00:34:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  13. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Maria Isabel Beta Calvo (00:37:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Carmen Cervelló Romero (00:38:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  13. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:39:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  13. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
  14. MOCIÓ DE LA REGIDORA D'IGUALTAT SOBRE EL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:40:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. MOCIÓ DE LA REGIDORA D'IGUALTAT SOBRE EL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. MOCIÓ DE LA REGIDORA D'IGUALTAT SOBRE EL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Carmen Cervelló Romero (00:45:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. MOCIÓ DE LA REGIDORA D'IGUALTAT SOBRE EL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. MOCIÓ DE LA REGIDORA D'IGUALTAT SOBRE EL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA
  16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
  17. PRECS I PREGUNTES

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:46:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  17. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:47:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. PRECS I PREGUNTES

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:47:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  17. PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. PRECS I PREGUNTES

  ORDEN DEL DÍA


  01. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 10-10-2019 I 16-10-2019 (00:08:20)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  02. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019. (00:09:08)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:08:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:09:19)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  03. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT). (00:10:10)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:10:22)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  04. DACIÓ COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019. (00:11:07)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:11:24)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  05. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-09-2019. (00:12:27)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:12:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:12:34)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  06. DACIÓ COMPTE DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS ANY 2018 (00:13:09)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:13:14)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  07. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC. (00:13:37)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:13:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  08. SOL·LICITUD DE IM2 SYSTEM SLU DE CESSIÓ DELS CONTRACTES DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM D'ÚS DE LES COBERTES DEL MAGATZEM MUNICIPAL I DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE LA MUNTANYETA. (00:15:12)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:15:32)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:16:05)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:16:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:17:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:18:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:18:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:19:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:19:52)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  09. NOVA DENOMINACIÓ DEL CENTRE DE SALUT D’ALBERIC (00:20:33)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:20:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Isabel Beta Calvo (00:20:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:21:46)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:22:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  10. ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA I DESIGNACIÓ DE COORDINADORA. (00:23:47)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Isabel Beta Calvo (00:24:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  11. RESOLUCIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB GAS NATURAL CEGAS S.A. (00:25:15)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:25:34)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  12. MOCIÓ DE CIUTADANS PER ALBERIC I PSPV-PSOE PER A L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS 2030 DE LA FEMP PER AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. (00:29:09)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Josep Puig Torres (00:29:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:31:17)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Alfonso Martínez Escandell (00:31:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:32:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:32:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Juan Vergara Ferrer (00:33:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV PSOE

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:33:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:33:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  13. MOCIÓ D’ALBERIC UNIT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (00:34:20)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:34:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:37:23)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Isabel Beta Calvo (00:37:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:38:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:39:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  14. MOCIÓ DE LA REGIDORA D'IGUALTAT SOBRE EL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. (00:40:29)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Maria Isabel Beta Calvo (00:40:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Debate (00:44:42)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  Carmen Cervelló Romero (00:45:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  15. MOCIONS D'URGÈNCIA (00:46:21)


  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (00:46:23)

  Dar cuenta

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic

  17. PRECS I PREGUNTES (00:46:30)