Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 09-09-2021Ubicación
Sesión telemática

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 09 de septiembre de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 41 00:28:07
  Ciutadans per Alberic 4 00:02:52
  PSPV PSOE 2 00:01:24
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 4 00:04:36
  Compromís per Alberic 6 00:02:49
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 22 00:17:02
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 8 00:06:18

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 08.07.2021 I 22.07.2021.
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Ana Aliaga Garcia (00:01:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:01:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Ana Aliaga Garcia (00:01:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Interventora (00:02:19)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Ana Aliaga Garcia (00:02:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).

  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. DACIÓ COMPTE DE L'INFORME CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021 SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 (PMP I MOROSITAT).
  3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2021.

  Interventora (00:03:15)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2021.

  Interventora (00:03:23)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2021.

  Interventora (00:03:29)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. DONAR COMPTE DEL ARQUEIG A 30-06-2021.
  4. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL MINISTERI D'HISENDA EN COMPLIMENT DE LA LLEI 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINACERA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2021.
  5. DONAR COMPTE DE LES FACTURES NO TRAMITADES EN MÉS DE 3 MESOS.
  6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:04:29)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.

  Josep Puig Torres (00:06:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:07:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.

  Estefania Sanz Roselló (00:07:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:10:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.

  Josep Puig Torres (00:10:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.

  Estefania Sanz Roselló (00:11:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE PLE 5/2021.
  7. DICTAMEN DEFINITIU PER A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:13:52)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. DICTAMEN DEFINITIU PER A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:14:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. DICTAMEN DEFINITIU PER A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020.
  8. APROVACIÓ DELS PERCENTATGES DE LES DESPESES PLURIANUALS CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS INVERSIONS: 8.01. ADEQUACIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE LA CASA DE LA CULTURA I CONVERSIÓ EN ZONA DE VIANANTS DELS ACCESSOS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:15:21)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. APROVACIÓ DELS PERCENTATGES DE LES DESPESES PLURIANUALS CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS INVERSIONS: 8.01. ADEQUACIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE LA CASA DE LA CULTURA I CONVERSIÓ EN ZONA DE VIANANTS DELS ACCESSOS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. APROVACIÓ DELS PERCENTATGES DE LES DESPESES PLURIANUALS CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS INVERSIONS: 8.01. ADEQUACIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE LA CASA DE LA CULTURA I CONVERSIÓ EN ZONA DE VIANANTS DELS ACCESSOS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:17:45)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. APROVACIÓ DELS PERCENTATGES DE LES DESPESES PLURIANUALS CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS INVERSIONS: 8.01. ADEQUACIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE LA CASA DE LA CULTURA I CONVERSIÓ EN ZONA DE VIANANTS DELS ACCESSOS.
  8.02. ADEQUACIÓ/MILLORA DEL CEIP RAFAEL COMENGE.
  9. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 4/2021.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:18:22)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 4/2021.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 4/2021.
  10. FISCALITZACIÓ DE REQUISITS MÍNIMS APROVATS PEL CONSELL DE MINISTRES.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:20:20)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. FISCALITZACIÓ DE REQUISITS MÍNIMS APROVATS PEL CONSELL DE MINISTRES.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. FISCALITZACIÓ DE REQUISITS MÍNIMS APROVATS PEL CONSELL DE MINISTRES.
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:23:24)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:24:17)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:24:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:24:27)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:26:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:27:47)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:28:03)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:28:46)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 11.01. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
  11.02. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONES SITUATS EN TERRENYS D´US PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:29:55)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11.02. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONES SITUATS EN TERRENYS D´US PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.02. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONES SITUATS EN TERRENYS D´US PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS.

  Josep Puig Torres (00:31:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.02. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONES SITUATS EN TERRENYS D´US PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:31:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.02. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONES SITUATS EN TERRENYS D´US PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS.
  11.03. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:32:16)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11.03. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11.03. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
  12. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBERIC, PER A la COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PER Als EXERCICIS 2021-2024.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:34:50)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBERIC, PER A la COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PER Als EXERCICIS 2021-2024.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:35:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBERIC, PER A la COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA I FINANCERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PER Als EXERCICIS 2021-2024.
  13. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT D'ALBERIC EN MATÈRIA D’HABITATGE.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:36:27)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  13. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT D'ALBERIC EN MATÈRIA D’HABITATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:37:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA CONCEDIDA A L'AJUNTAMENT D'ALBERIC EN MATÈRIA D’HABITATGE.
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Alfonso Martínez Escandell (00:38:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:40:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Virginia Sanchis Cogollos (00:40:22)
  Cargo: regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:41:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Alfonso Martínez Escandell (00:41:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Virginia Sanchis Cogollos (00:43:10)
  Cargo: regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:43:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Estefania Sanz Roselló (00:43:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (00:44:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Juan Vergara Ferrer (00:44:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV PSOE
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Estefania Sanz Roselló (00:45:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:46:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Alfonso Martínez Escandell (00:48:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:48:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  14. PROPOSTA DEL G.M. ALBERIC UNIT PER FOMENTAR EL RECICLATGE.
  15. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  16. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Ana Aliaga Garcia (00:48:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:49:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Ana Aliaga Garcia (00:50:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:50:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Carlos Javier Pi Domenech (00:53:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:54:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (00:56:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Virginia Sanchis Cogollos (00:56:58)
  Cargo: regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (00:58:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Juan Vergara Ferrer (01:00:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV PSOE
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:01:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:02:28)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Alfonso Martínez Escandell (01:02:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  17. -PRECS I PREGUNTES

  Mª Angeles Yeves Urriaga (01:03:01)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  17. -PRECS I PREGUNTES

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA 08.07.2021 I 22.07.2021. (00:00:25)

  Aprobada

  Antonio Carratalà Mínguez (00:00:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic