Ajuntament d'Alberic
/uploads/alberic/2018-06-06_15-54-48_logo-alberic.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Alberic y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 13-02-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 13 de febrero de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 52 00:30:20
  Ciutadans per Alberic 17 00:12:47
  PSPV PSOE 1 00:00:37
  Som Alberic - IXA - Esquerra Unida 0 00:00:00
  PP 7 00:06:14
  Compromís per Alberic 8 00:06:46
  Alberic pel Canvi 0 00:00:00
  Ajuntament 8 00:10:22
  Públic 0 00:00:00
  CVa 0 00:00:00
  Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM) 15 00:15:36

  INTERVENCIONES


  Antonio Carratalà Mínguez (00:02:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LASESSIÓ ANTERIOR.

  Alfonso Martínez Escandell (00:02:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LASESSIÓ ANTERIOR.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:03:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  1. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LASESSIÓ ANTERIOR.
  2. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL QUART TRIMESTRE DE 2019.

  Interventora (00:03:58)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  2. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL QUART TRIMESTRE DE 2019.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:04:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  2. DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DEL QUART TRIMESTRE DE 2019.
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

  Interventora (00:04:58)
  Cargo: Interventora | Pertenece a: Ajuntament
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:05:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

  Josep Puig Torres (00:05:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

  Estefania Sanz Roselló (00:06:36)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:06:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

  Josep Puig Torres (00:06:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

  Estefania Sanz Roselló (00:07:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:09:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

  Josep Puig Torres (00:09:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:11:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  3. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 1/2020.
  4. CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:11:45)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020.

  Alfonso Martínez Escandell (00:13:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  4. CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:13:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  4. CORRECCIÓ D’ERRADES DE L’ANNEX DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020.
  5. APROVACIÓ DE LA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGOU ÚS INDUSTRIAL AÏLLAT.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:15:00)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. APROVACIÓ DE LA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGOU ÚS INDUSTRIAL AÏLLAT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:17:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. APROVACIÓ DE LA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGOU ÚS INDUSTRIAL AÏLLAT.

  Alfonso Martínez Escandell (00:18:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  5. APROVACIÓ DE LA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGOU ÚS INDUSTRIAL AÏLLAT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. APROVACIÓ DE LA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGOU ÚS INDUSTRIAL AÏLLAT.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:19:04)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. APROVACIÓ DE LA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGOU ÚS INDUSTRIAL AÏLLAT.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:19:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  5. APROVACIÓ DE LA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGOU ÚS INDUSTRIAL AÏLLAT.
  6. ADOPCIÓ D’ACORD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’AJUDES DEL IVACE PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLIGONS, ÀREES INDUSTRIAL I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, PER AL EXERCICI 2020, EN CONCRET PER AL PROJECTE: “SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL POLÍGON INDUSTRIAL I-2 PER TECNOLOGIA LED”.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:20:09)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. ADOPCIÓ D’ACORD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’AJUDES DEL IVACE PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLIGONS, ÀREES INDUSTRIAL I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, PER AL EXERCICI 2020, EN CONCRET PER AL PROJECTE: “SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL POLÍGON INDUSTRIAL I-2 PER TECNOLOGIA LED”.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:21:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. ADOPCIÓ D’ACORD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’AJUDES DEL IVACE PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLIGONS, ÀREES INDUSTRIAL I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, PER AL EXERCICI 2020, EN CONCRET PER AL PROJECTE: “SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL POLÍGON INDUSTRIAL I-2 PER TECNOLOGIA LED”.

  Juan Vergara Ferrer (00:21:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PSPV PSOE
  6. ADOPCIÓ D’ACORD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’AJUDES DEL IVACE PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLIGONS, ÀREES INDUSTRIAL I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, PER AL EXERCICI 2020, EN CONCRET PER AL PROJECTE: “SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL POLÍGON INDUSTRIAL I-2 PER TECNOLOGIA LED”.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:22:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  6. ADOPCIÓ D’ACORD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’AJUDES DEL IVACE PER A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLIGONS, ÀREES INDUSTRIAL I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, PER AL EXERCICI 2020, EN CONCRET PER AL PROJECTE: “SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL POLÍGON INDUSTRIAL I-2 PER TECNOLOGIA LED”.
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:22:59)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:23:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:23:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:25:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Carmen Cervelló Romero (00:25:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Estefania Sanz Roselló (00:27:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:27:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:27:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:28:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:28:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:29:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  7. APROVACIÓ PRIMER PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES (2019-2022) DE L'AJUNTAMENT D’ALBERIC.
  8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:29:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:33:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:33:20)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.

  Estefania Sanz Roselló (00:36:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:36:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.

  Alfonso Martínez Escandell (00:36:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.

  Maria Isabel Beta Calvo (00:37:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:38:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  8. MOCIÓ DE COMPROMÍS: CREACIÓ D’UN PUNT VIOLETA.
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:38:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:39:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Alfonso Martínez Escandell (00:39:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:43:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Estefania Sanz Roselló (00:43:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:44:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Maria Dalmau Poveda (00:44:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:45:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Alfonso Martínez Escandell (00:45:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:48:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Maria Dalmau Poveda (00:48:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:48:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Estefania Sanz Roselló (00:49:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Maria Dalmau Poveda (00:49:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:50:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Maria Dolores Palomares Caerol (00:50:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:51:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  9. MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA GESTIÓ I CONTROL DE COLONIES DE GATS URBANS AL MUNICIPI D’ALBERIC.
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Mª Angeles Yeves Urriaga (00:53:00)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:55:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Alfonso Martínez Escandell (00:58:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (00:59:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Alfonso Martínez Escandell (01:02:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:02:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (01:03:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:04:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (01:04:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:04:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Francesc Xavier Martinez Sanchez-Gil (01:04:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís per Alberic
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:05:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  10. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE ACTUACIONS PER A PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PER LA BORRASCA GLORIA A ALBERIC.
  11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Maria Dolores Palomares Caerol (01:06:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís per Alberic
  11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:06:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Alfonso Martínez Escandell (01:07:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:07:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Maria Isabel Beta Calvo (01:07:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:08:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Estefania Sanz Roselló (01:08:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  11. MOCIONS D'URGÈNCIA.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:10:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  11. MOCIONS D'URGÈNCIA.
  12. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

  Maria Isabel Beta Calvo (01:11:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

  Antonio Carratalà Mínguez (01:11:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  12. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  13. PRECS I PREGUNTES

  Carmen Cervelló Romero (01:11:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)
  13. PRECS I PREGUNTES

  Maria Isabel Beta Calvo (01:12:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Ciutadans per Alberic
  13. PRECS I PREGUNTES

  Carmen Cervelló Romero (01:12:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Alberic Unit: IXA - Unides Podem (PODEM)