Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 04-06-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 04 de junio de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 39 00:11:37
  PP 5 00:10:33
  PSOE 14 00:19:15
  CIUTADANS 6 00:06:00
  COMPROMÍS 2 00:02:38
  Ajuntament 11 00:19:33

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:04:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)

  Marcos Segarra Piñana (00:06:21)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)

  Carlos Flos Fresquet (00:07:28)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:10:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:15:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)

  Carlos Flos Fresquet (00:18:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT)
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Marcos Segarra Piñana (00:20:04)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Carlos Flos Fresquet (00:21:39)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:23:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:23:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Marta Escudero Albor (00:24:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Carlos Flos Fresquet (00:26:49)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Marta Escudero Albor (00:30:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Carlos Flos Fresquet (00:30:59)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT)
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)

  Marcos Segarra Piñana (00:32:39)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)

  Carlos Flos Fresquet (00:34:03)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:35:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:36:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)

  Carlos Flos Fresquet (00:37:56)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT)
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Marcos Segarra Piñana (00:38:53)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Carlos Flos Fresquet (00:39:48)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:40:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:42:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Carlos Flos Fresquet (00:43:20)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:44:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Carlos Flos Fresquet (00:44:29)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22.
  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.

  Marcos Segarra Piñana (00:46:33)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:49:06)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:51:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:52:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:53:41)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació.
  7. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions (Ex. PAII/342).

  Marcos Segarra Piñana (00:55:52)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions (Ex. PAII/342).

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions (Ex. PAII/342).

  Román José Sánchez Mateu (01:01:52)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions (Ex. PAII/342).

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions (Ex. PAII/342).

  Marcos Segarra Piñana (01:03:25)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions (Ex. PAII/342).

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions (Ex. PAII/342).
  8. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0063RT.

  Marcos Segarra Piñana (01:04:26)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0063RT.

  Rosario Miralles Ferrando (01:04:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0063RT.

  Marcos Segarra Piñana (01:05:39)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0063RT.

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0063RT.

  Román José Sánchez Mateu (01:07:39)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0063RT.

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0063RT.
  9. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0039SD.

  Marcos Segarra Piñana (01:08:58)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0039SD.

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0039SD.
  10. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referències cadastrals 1770280BE8717S0003RO, 1770280BE8717S0016FL I 177028BE8717S0024LQ.

  Marcos Segarra Piñana (01:11:31)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referències cadastrals 1770280BE8717S0003RO, 1770280BE8717S0016FL I 177028BE8717S0024LQ.

  Rosario Miralles Ferrando (01:13:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referències cadastrals 1770280BE8717S0003RO, 1770280BE8717S0016FL I 177028BE8717S0024LQ.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria. (00:05:06)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general G.1. de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.(Exp. 48/20-GT) (00:05:28)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:06:21)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:07:28)

  Carlos Flos Fresquet (00:07:28)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:10:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:15:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:18:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (Exp. 49/20-GT) (00:19:40)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:20:04)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:21:39)

  Carlos Flos Fresquet (00:21:39)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:23:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:23:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:24:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:26:49)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:30:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:30:59)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal T-9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall. (Exp. 50/20-GT) (00:32:23)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:32:39)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:34:03)

  Carlos Flos Fresquet (00:34:03)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:35:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:36:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:37:56)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-022/20- HCRE, relació de factures núm. F/2020/22. (00:38:41)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:38:53)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:39:48)

  Carlos Flos Fresquet (00:39:48)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:40:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:42:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:43:20)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:44:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:44:29)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'acceptació de les condicions per autoritzar el vessament a domini públic marítim-terrestre de les aigües procedents de l'EDAR, i de la concessió d'ocupació. (00:45:42)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:46:33)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:49:06)

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:49:06)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:51:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:52:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:53:41)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UA7 del PGOU de Benicarló, per incompliment de les seues obligacions (Ex. PAII/342). (00:55:12)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:55:52)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (01:01:52)

  Román José Sánchez Mateu (01:01:52)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (01:03:25)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0063RT. (01:03:58)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (01:04:26)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (01:04:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (01:05:39)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (01:07:39)

  Román José Sánchez Mateu (01:07:39)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referència cadastral 1770283BE8717S0039SD. (01:08:36)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (01:08:58)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  10. Dictamen a la proposta de rectificar el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I. per a l'execució de la urbanització del carrer València, tram entre el passeig Marítim i carrer del Dr. Fleming, aprovat pel Ple de 30 d'agost de 2018, referent al subjecte passiu de la finca amb referències cadastrals 1770280BE8717S0003RO, 1770280BE8717S0016FL I 177028BE8717S0024LQ. (01:11:09)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (01:11:31)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (01:13:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE