Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 28-03-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de marzo de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 56 00:13:52
  PP 11 00:36:29
  PSOE 14 00:43:00
  CIUTADANS 12 00:29:46
  COMPROMÍS 10 00:30:13
  Ajuntament 8 00:14:17

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de les actes següents: Sessió extraordinària núm. 2/2018 de 22 de febrer de 2018
  2. Dictamen a la proposta de pròrroga de la suspensió del Programa d'Actuació Integrada del Sector 15 Sant Gregori del PGOU de Benicarló

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:44)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de pròrroga de la suspensió del Programa d'Actuació Integrada del Sector 15 Sant Gregori del PGOU de Benicarló

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de pròrroga de la suspensió del Programa d'Actuació Integrada del Sector 15 Sant Gregori del PGOU de Benicarló
  3. Dictamen a la proposta per a sol·licitar a la Diputació Provincial la inclusió de les obres de reurbanització (peatonalització) del carrer Riu, Sant Valeri, Del Cid i Mare de Deu de la Mar, en el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PLA CASTELLÓ 135-2018), així com l'aprovació del Projecte d'Obra.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:03:08)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta per a sol·licitar a la Diputació Provincial la inclusió de les obres de reurbanització (peatonalització) del carrer Riu, Sant Valeri, Del Cid i Mare de Deu de la Mar, en el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PLA CASTELLÓ 135-2018), així com l'aprovació del Projecte d'Obra.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta per a sol·licitar a la Diputació Provincial la inclusió de les obres de reurbanització (peatonalització) del carrer Riu, Sant Valeri, Del Cid i Mare de Deu de la Mar, en el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PLA CASTELLÓ 135-2018), així com l'aprovació del Projecte d'Obra.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:06:20)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta per a sol·licitar a la Diputació Provincial la inclusió de les obres de reurbanització (peatonalització) del carrer Riu, Sant Valeri, Del Cid i Mare de Deu de la Mar, en el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PLA CASTELLÓ 135-2018), així com l'aprovació del Projecte d'Obra.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta per a sol·licitar a la Diputació Provincial la inclusió de les obres de reurbanització (peatonalització) del carrer Riu, Sant Valeri, Del Cid i Mare de Deu de la Mar, en el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PLA CASTELLÓ 135-2018), així com l'aprovació del Projecte d'Obra.
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:08:21)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Marta Escudero Albor (00:09:43)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:16:49)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Marta Escudero Albor (00:22:05)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:27:54)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Marta Escudero Albor (00:30:02)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benicarló.
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:32:00)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.

  Carlos Flos Fresquet (00:34:18)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:35:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:37:09)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.

  Carlos Flos Fresquet (00:37:53)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló, corresponent a l'expedient núm. I-007/18-IOTRO.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:39:29)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Carlos Flos Fresquet (00:43:14)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:51:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  José María Serrano Forner (00:51:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Benjamín Martí Esdbrí (01:08:52)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:22:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Carlos Flos Fresquet (01:22:02)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:35:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  José María Serrano Forner (01:35:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Benjamín Martí Esdbrí (01:40:23)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:44:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Carlos Flos Fresquet (01:44:12)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:47:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Benicarló i de l'OACSE per a l'exercici 2018 i la Relació de Llocs de Treball de l'OACSE; així com del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2018, el qual inclou el de l'OACSE. (Exps. 82/2017-RRHH, 02/17-RPT i I-005/17-HPAP).
  7. Dictamen a la proposta d'acceptació de la reversió del dret real d'ús efectuat en favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, (avui Generalitat Valenciana, en virtut del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de l'Institut Nacional de la Salut), del CENTRE SUBCOMARCAL DE SALUT per haver quedat acreditat en l'expedient que s'ha deixat de prestar els serveis per als quals es va efectuar el referit dret. (PAT 6/2012).

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:48:33)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'acceptació de la reversió del dret real d'ús efectuat en favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, (avui Generalitat Valenciana, en virtut del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de l'Institut Nacional de la Salut), del CENTRE SUBCOMARCAL DE SALUT per haver quedat acreditat en l'expedient que s'ha deixat de prestar els serveis per als quals es va efectuar el referit dret. (PAT 6/2012).

  Rosario Miralles Ferrando (01:50:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'acceptació de la reversió del dret real d'ús efectuat en favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, (avui Generalitat Valenciana, en virtut del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de l'Institut Nacional de la Salut), del CENTRE SUBCOMARCAL DE SALUT per haver quedat acreditat en l'expedient que s'ha deixat de prestar els serveis per als quals es va efectuar el referit dret. (PAT 6/2012).

  Román José Sánchez Mateu (01:50:03)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'acceptació de la reversió del dret real d'ús efectuat en favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, (avui Generalitat Valenciana, en virtut del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de l'Institut Nacional de la Salut), del CENTRE SUBCOMARCAL DE SALUT per haver quedat acreditat en l'expedient que s'ha deixat de prestar els serveis per als quals es va efectuar el referit dret. (PAT 6/2012).

  Rosario Miralles Ferrando (01:50:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'acceptació de la reversió del dret real d'ús efectuat en favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, (avui Generalitat Valenciana, en virtut del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, sobre traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis de l'Institut Nacional de la Salut), del CENTRE SUBCOMARCAL DE SALUT per haver quedat acreditat en l'expedient que s'ha deixat de prestar els serveis per als quals es va efectuar el referit dret. (PAT 6/2012).
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la primera pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López, S.A. el 9 d'abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (Exp. 46/2009).

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:51:22)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la primera pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López, S.A. el 9 d'abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (Exp. 46/2009).

  Rosario Miralles Ferrando (01:53:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la primera pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López, S.A. el 9 d'abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (Exp. 46/2009).

  Román José Sánchez Mateu (01:53:30)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la primera pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López, S.A. el 9 d'abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (Exp. 46/2009).

  Rosario Miralles Ferrando (01:53:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la primera pròrroga del contracte administratiu subscrit amb la mercantil Juan José Sánchez López, S.A. el 9 d'abril de 2010, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles a la via pública amb limitació horària (Exp. 46/2009).
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:54:02)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Rosario Miralles Ferrando (01:54:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Ildefonso Añó Lores (01:54:35)
  Cargo: Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Rosario Miralles Ferrando (01:55:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:55:35)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Rosario Miralles Ferrando (01:56:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Benjamín Martí Esdbrí (01:56:16)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Rosario Miralles Ferrando (01:57:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Ildefonso Añó Lores (01:57:25)
  Cargo: Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Rosario Miralles Ferrando (01:59:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:59:22)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Rosario Miralles Ferrando (01:59:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Ildefonso Añó Lores (01:59:53)
  Cargo: Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat

  Rosario Miralles Ferrando (02:00:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la comissió de les Festes Patronals 2018 i Nadal i Reis 2018-2019, així com les dates de celebració de les festes patronals de la ciutat
  10. Dació de compte del Decret d'Alcaldia de data 28 de febrer, d'aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l'exercici 2017. (Ex. I-001/18-HPLI).
  11. Dació de compte del Decret d'Alcaldia de data 14 de març de 2018, d'aprovació del marc pressupostari consolidat per al període: 2019-2020 (Ex. I-003/18-HPP).
  12. Dació de compte del Decret d’Alcaldia de 7 de març de 2018, on es fixa la periodicitat de la Junta de Govern Local
  13. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de febrer de 2018 al 12 de marzo de 2018.
  14. Precs i preguntes.

  Juan Manuel Cerdá Tena (02:02:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:03:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (02:03:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:05:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (02:05:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:05:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (02:05:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:07:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Josep Manel Barbera Sorlí (02:08:14)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:11:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  María Nieves Eugenio Bayo (02:11:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:12:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Josep Manel Barbera Sorlí (02:12:56)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:14:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (02:14:53)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:16:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (02:16:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:16:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (02:17:24)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:22:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (02:22:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:25:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (02:25:50)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:27:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (02:27:20)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:30:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Juan Manuel Cerdá Tena (02:30:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:32:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (02:32:16)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:34:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Juan Manuel Cerdá Tena (02:34:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:34:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Josep Manel Barbera Sorlí (02:35:03)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:37:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (02:37:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:39:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Josep Manel Barbera Sorlí (02:39:23)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:40:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (02:41:09)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:44:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (02:44:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:45:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (02:45:36)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:47:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de les actes següents:
  Sessió extraordinària núm. 2/2018 de 22 de febrer de 2018 (00:00:18)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de pròrroga de la suspensió del Programa d'Actuació Integrada del Sector 15 Sant Gregori del PGOU de Benicarló (00:00:35)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:44)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:01:41)

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:44)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta per a sol·licitar a la Diputació Provincial la inclusió de les obres de reurbanització (peatonalització) del carrer Riu, Sant Valeri, Del Cid i Mare de Deu de la Mar, en el Pla Provincial d'Obres i Serveis (PLA CASTELLÓ 135-2018), així com l'aprovació del Projecte d'Obra. (00:02:48)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:03:08)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE