Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 27-08-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 27 de agosto de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 46 00:33:50
  PP 7 00:08:23
  PSOE 15 00:21:47
  CIUTADANS 9 00:17:01
  COMPROMÍS 8 00:18:18
  Ajuntament 8 00:07:26

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 (EX.I-001/20-HPCG).

  Marcos Segarra Piñana (00:00:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 (EX.I-001/20-HPCG).

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 (EX.I-001/20-HPCG).

  Carlos Flos Fresquet (00:01:23)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 (EX.I-001/20-HPCG).

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 (EX.I-001/20-HPCG).
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2

  Marcos Segarra Piñana (00:02:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2

  Gemma Cerdá Muñoz (00:03:09)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:03:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2

  Benjamín Martí Esdbrí (00:04:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2

  Gemma Cerdá Muñoz (00:05:21)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2
  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-032/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/32.

  Marcos Segarra Piñana (00:06:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-032/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/32.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-032/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/32.

  Carlos Flos Fresquet (00:07:00)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-032/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/32.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-032/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/32.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:07:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-032/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/32.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-032/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/32.
  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-033/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/33.

  Marcos Segarra Piñana (00:08:18)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-033/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-033/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/33.

  Carlos Flos Fresquet (00:09:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-033/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-033/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/33.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-033/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-033/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/33.
  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-034/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/34.

  Marcos Segarra Piñana (00:10:19)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-034/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-034/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/34.

  Carlos Flos Fresquet (00:11:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-034/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-034/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/34.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:11:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-034/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-034/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/34.
  6. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-035/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/35.

  Marcos Segarra Piñana (00:12:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-035/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/35.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-035/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/35.

  Carlos Flos Fresquet (00:13:16)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-035/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/35.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-035/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/35.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:13:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-035/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/35.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-035/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/35.
  7. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’OACSE. (EX. 06-07/2020- MD).

  Marcos Segarra Piñana (00:14:54)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’OACSE. (EX. 06-07/2020- MD).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’OACSE. (EX. 06-07/2020- MD).

  Gemma Cerdá Muñoz (00:16:22)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  7. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’OACSE. (EX. 06-07/2020- MD).

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’OACSE. (EX. 06-07/2020- MD).
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Marcos Segarra Piñana (00:17:05)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Carlos Flos Fresquet (00:18:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:25:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  José María Compte Brosed (00:25:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Marta Escudero Albor (00:28:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Carlos Flos Fresquet (00:35:12)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:43:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  José María Compte Brosed (00:45:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Marta Escudero Albor (00:48:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Carlos Flos Fresquet (00:52:06)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA LA DELEGACIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES INCLUSIVES.
  9. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DEL PLA D’AJUST, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 (EX. I-006/20-HPP).
  10. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE LA LLEI DE MOROSITAT, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 (EX. I- 005/20-HPP).
  11. DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE LA LA LLEI DE MOROSITAT DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020 (EXP 07-02/2020-LM-OACSE).
  12. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 13 DE DE JULIOL DE 2020 AL 12 D’AGOST DE 2020.
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:04:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:06:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:06:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Juan José Cornelles Batiste (01:09:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Marta Escudero Albor (01:12:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Marta Escudero Albor (01:14:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Marta Escudero Albor (01:14:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:17:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Josep Lluis Segura I Monterde (01:26:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: COMPROMÍS
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:28:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Josep Lluis Segura I Monterde (01:33:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: COMPROMÍS
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:34:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:35:29)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Josep Lluis Segura I Monterde (01:36:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: COMPROMÍS
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:37:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:37:31)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:38:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:41:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:41:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Pedro Manchón Pau (01:43:24)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:44:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Juan José Cornelles Batiste (01:44:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:46:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Pedro Manchón Pau (01:46:05)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  Rosario Miralles Ferrando (01:46:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. PRECS I PREGUNTES.

  ORDEN DEL DÍA


  1. DICTAMEN A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 (EX.I-001/20-HPCG). (00:00:19)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:01:22)

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:01:23)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. REC 13/2020- OACSE, RELACIÓ DE FACTURES F/2020/2 (00:02:02)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:02:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:03:09)

  Gemma Cerdá Muñoz (00:03:09)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:03:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:04:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:05:21)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-032/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/32. (00:05:54)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:06:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:07:00)

  Carlos Flos Fresquet (00:07:00)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:07:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-033/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/33. (00:08:04)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:08:18)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:09:10)

  Carlos Flos Fresquet (00:09:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-034/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/34. (00:10:02)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:10:19)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:11:10)

  Carlos Flos Fresquet (00:11:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:11:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. I-035/20-HCRE, RELACIÓ DE FACTURES NÚM. F/2020/35. (00:12:09)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:12:29)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE