Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 26-07-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 26 de julio de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 56 00:46:39
  PP 10 00:42:51
  PSOE 16 00:11:09
  CIUTADANS 7 00:18:37
  COMPROMÍS 7 00:19:23
  Ajuntament 15 00:10:28

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l'acta núm. 8/2018, de data 28 de juny de 2018.
  2. Dictamen a la proposta de nomenament deis càrrecs de Reina. Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2018.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:42)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de nomenament deis càrrecs de Reina. Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2018.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de nomenament deis càrrecs de Reina. Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2018.
  3. Dictamen a la proposta nomenament mantenidor festes patronals 2018.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:04:33)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta nomenament mantenidor festes patronals 2018.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta nomenament mantenidor festes patronals 2018.
  4. Dictamen a la proposta aprovació programa d'actes de les festes patronals 2018.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:00)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta aprovació programa d'actes de les festes patronals 2018.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta aprovació programa d'actes de les festes patronals 2018.

  Ildefonso Añó Lores (00:05:13)
  Cargo: Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta aprovació programa d'actes de les festes patronals 2018.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta aprovació programa d'actes de les festes patronals 2018.
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació d'incorporació de membres a la Comissió de Festes Patronals 2018 i Nadal i Reig 2018-2019.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:48)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació d'incorporació de membres a la Comissió de Festes Patronals 2018 i Nadal i Reig 2018-2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació d'incorporació de membres a la Comissió de Festes Patronals 2018 i Nadal i Reig 2018-2019.

  Ildefonso Añó Lores (00:06:31)
  Cargo: Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació d'incorporació de membres a la Comissió de Festes Patronals 2018 i Nadal i Reig 2018-2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació d'incorporació de membres a la Comissió de Festes Patronals 2018 i Nadal i Reig 2018-2019.
  6. Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l'ambit cultural de la ciutat de Benicarló.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:07:15)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l'ambit cultural de la ciutat de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l'ambit cultural de la ciutat de Benicarló.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:08:18)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  6. Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l'ambit cultural de la ciutat de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l'ambit cultural de la ciutat de Benicarló.
  7. Dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l'àmbit de l'acció social.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:09:19)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l'àmbit de l'acció social.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l'àmbit de l'acció social.

  Marta Escudero Albor (00:10:37)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  7. Dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l'àmbit de l'acció social.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta de nomenament de la persona destacada en l'àmbit de l'acció social.
  8. Dictamen a la proposta aprovació festes locals 2019 i festes escolars curs 2018-2019.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:12:24)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta aprovació festes locals 2019 i festes escolars curs 2018-2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta aprovació festes locals 2019 i festes escolars curs 2018-2019.

  Joaquim Bueno Bosch (00:13:04)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  8. Dictamen a la proposta aprovació festes locals 2019 i festes escolars curs 2018-2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta aprovació festes locals 2019 i festes escolars curs 2018-2019.
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:15:13)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:23:08)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:46:14)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:04:12)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)

  Rosario Miralles Ferrando (01:11:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)

  Benjamín Martí Esdbrí (01:11:29)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la proposta de Pla General Estructural i l'expedient d'avaluació ambiental i territorial estratègica, així com la seua remissió a l'òrgan ambiental i territorial. (PG/313)
  10. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA, DE L'ESTUDI DE DETALL PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ALINEACIÓ DE LA RODONA 'INTERSECCIÓ DE L'AVINGUDA ILLES COLUMBRETES AMB EL CARRER PENÍSCOLA I LA REGULARITZACIÓ DE LLINDES DE LES DUES PARCEL·LES AFECTADES PER AQUESTA MODIFICACIÓ, EN L'ÀMBIT DEL PAI UE-SECTOR 5 «SOLAES»I PART DEL SOL URBÀ (MPG/3397)
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:24:07)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Rosario Miralles Ferrando (01:24:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Carlos Flos Fresquet (01:24:41)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Rosario Miralles Ferrando (01:24:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  José María Serrano Forner (01:24:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Rosario Miralles Ferrando (01:26:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:26:34)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Rosario Miralles Ferrando (01:27:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Carlos Flos Fresquet (01:27:29)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Rosario Miralles Ferrando (01:29:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  José María Serrano Forner (01:29:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Rosario Miralles Ferrando (01:29:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Carlos Flos Fresquet (01:29:47)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.

  Rosario Miralles Ferrando (01:30:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/23.
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/24.

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:32:19)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/24.

  Rosario Miralles Ferrando (01:32:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/24.

  Carlos Flos Fresquet (01:32:51)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/24.

  Rosario Miralles Ferrando (01:33:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/24.

  José María Serrano Forner (01:33:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/24.

  Rosario Miralles Ferrando (01:34:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/24.

  Carlos Flos Fresquet (01:34:09)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/24.

  Rosario Miralles Ferrando (01:35:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/24.
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/25.

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:35:15)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/25.

  Rosario Miralles Ferrando (01:35:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/25.

  Carlos Flos Fresquet (01:35:50)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/25.

  Rosario Miralles Ferrando (01:36:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/25.
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/26.

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:36:31)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/26.

  Rosario Miralles Ferrando (01:37:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/26.

  Carlos Flos Fresquet (01:37:04)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/26.

  Rosario Miralles Ferrando (01:37:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/26.

  José María Serrano Forner (01:37:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/26.

  Rosario Miralles Ferrando (01:38:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/26.

  Román José Sánchez Mateu (01:38:45)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/26.

  Rosario Miralles Ferrando (01:39:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/26.
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:39:38)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.

  Carlos Flos Fresquet (01:40:12)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.

  José María Serrano Forner (01:40:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.

  Rosario Miralles Ferrando (01:42:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.

  Carlos Flos Fresquet (01:42:31)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.

  Rosario Miralles Ferrando (01:43:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.

  José María Serrano Forner (01:43:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.

  Rosario Miralles Ferrando (01:44:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/27.
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:45:35)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (01:46:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (01:46:28)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (01:46:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  José María Serrano Forner (01:47:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (01:51:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:51:50)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (01:52:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (01:52:47)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (01:53:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  José María Serrano Forner (01:53:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (01:54:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostaria núm. l-002/18-HPMP.
  17. Dació de compte de la relació de resums deis decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de junio al 12 de julio de 2018.
  18. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del día. A) Modificació pressupostaria OACSE

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:57:03)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  18. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del día. A) Modificació pressupostaria OACSE

  Rosario Miralles Ferrando (01:57:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del día. A) Modificació pressupostaria OACSE

  Francisco Javier Latorre Pedret (01:57:50)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  18. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del día. A) Modificació pressupostaria OACSE

  Rosario Miralles Ferrando (01:59:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del día. A) Modificació pressupostaria OACSE

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:59:04)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  18. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del día. A) Modificació pressupostaria OACSE
  B) Reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018 de l'OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (02:01:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  B) Reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018 de l'OACSE.
  19. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (02:01:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:02:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (02:03:18)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:10:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (02:10:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:16:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (02:16:20)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (02:20:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (02:23:28)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV