Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 29-10-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de octubre de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 58 00:13:15
  PP 13 00:14:05
  PSOE 19 00:20:56
  CIUTADANS 9 00:11:06
  COMPROMÍS 6 00:12:05
  Ajuntament 11 00:13:44

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 10/2020, de 24 de setembre de 2020.
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Jesus Hernandez (00:02:14)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Carlos Flos Fresquet (00:03:01)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:04:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:07:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Marta Escudero Albor (00:12:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Carlos Flos Fresquet (00:14:16)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:17:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:19:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Marta Escudero Albor (00:21:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Carlos Flos Fresquet (00:23:22)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles.
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Jesus Hernandez (00:25:51)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Carlos Flos Fresquet (00:26:36)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:27:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:27:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Marta Escudero Albor (00:28:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Carlos Flos Fresquet (00:29:42)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Jesus Hernandez (00:30:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Carlos Flos Fresquet (00:31:22)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:33:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:34:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Juan José Cornelles Batiste (00:35:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Marta Escudero Albor (00:36:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Carlos Flos Fresquet (00:38:52)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per la prestació del servei de mercat municipal al detall.
  5. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia d’aquests o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.

  Jesus Hernandez (00:41:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia d’aquests o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia d’aquests o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.

  Carlos Flos Fresquet (00:41:56)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia d’aquests o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia d’aquests o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:42:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia d’aquests o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia d’aquests o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:43:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia d’aquests o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia d’aquests o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.
  6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Jesus Hernandez (00:44:22)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Carlos Flos Fresquet (00:45:05)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:46:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Juan José Cornelles Batiste (00:46:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Carlos Flos Fresquet (00:47:03)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 15/2020-OACSE, relació de factures F/2020/29.

  Jesus Hernandez (00:47:38)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 15/2020-OACSE, relació de factures F/2020/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 15/2020-OACSE, relació de factures F/2020/29.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:48:31)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 15/2020-OACSE, relació de factures F/2020/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 15/2020-OACSE, relació de factures F/2020/29.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:48:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 15/2020-OACSE, relació de factures F/2020/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 15/2020-OACSE, relació de factures F/2020/29.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:49:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 15/2020-OACSE, relació de factures F/2020/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 15/2020-OACSE, relació de factures F/2020/29.
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/40.

  Jesus Hernandez (00:51:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/40.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/40.

  Carlos Flos Fresquet (00:52:06)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/40.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/40.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:52:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/40.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-040/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/40.
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/41.

  Jesus Hernandez (00:53:21)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/41.

  Carlos Flos Fresquet (00:54:09)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/41.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:54:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/41.

  Carlos Flos Fresquet (00:55:11)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-041/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/41.
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/42.

  Jesus Hernandez (00:55:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/42.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/42.

  Carlos Flos Fresquet (00:56:46)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/42.

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/42.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:57:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/42.

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-042/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/42.
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Jesus Hernandez (00:58:21)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Carlos Flos Fresquet (00:59:10)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:00:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:01:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Marta Escudero Albor (01:02:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Carlos Flos Fresquet (01:03:29)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.
  12. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de setembre al 12 d’octubre de 2020.
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Jesus Hernandez (01:06:26)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  14. Precs i preguntes.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:12:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:14:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:18:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  María Inmaculada Díaz Ruiz (01:19:14)
  Cargo: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:22:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Jorge Llorach Senar (01:23:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:24:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  María Inmaculada Díaz Ruiz (01:24:04)
  Cargo: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:24:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 10/2020, de 24 de setembre de 2020. (00:01:40)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobre béns immobles. (00:02:01)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Jesus Hernandez (00:02:14)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE