Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2017 | 21-12-2017Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 21 de diciembre de 2017

Duración 00:00

  • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
    Alcaldessa 19 00:05:48
    PP 3 00:03:10
    PSOE 9 00:08:57
    CIUTADANS 0 00:00:00
    COMPROMÍS-ERPV 0 00:00:00
    Ajuntament 6 00:04:13

    INTERVENCIONES


    Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    1. Aprovació actes sessions plenàries següents: - Acta sessió extraordinària núm. 17/2017 de 23 de novembre de 2017. - Acta sessió ordinària núm. 18/2017 de 30 de novembre de 2017.
    2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre setmana premis literaris 2017, corresponent a l'expedient núm. 42/17-TES.

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:53)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
    2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre setmana premis literaris 2017, corresponent a l'expedient núm. 42/17-TES.

    Rosario Miralles Ferrando (00:01:27)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre setmana premis literaris 2017, corresponent a l'expedient núm. 42/17-TES.
    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:01:50)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

    Rosario Miralles Ferrando (00:02:36)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

    Carlos Flos Fresquet (00:02:38)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

    Rosario Miralles Ferrando (00:02:52)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

    Pedro Joaquín García Bautista (00:02:55)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

    Rosario Miralles Ferrando (00:03:56)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

    Carlos Flos Fresquet (00:04:04)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

    Rosario Miralles Ferrando (00:04:28)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

    Pedro Joaquín García Bautista (00:04:31)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP

    Rosario Miralles Ferrando (00:05:00)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP
    4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:25)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
    4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Rosario Miralles Ferrando (00:06:07)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Carlos Flos Fresquet (00:06:10)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Rosario Miralles Ferrando (00:06:29)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.
    5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:06:53)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
    5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Rosario Miralles Ferrando (00:07:37)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Carlos Flos Fresquet (00:07:38)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Rosario Miralles Ferrando (00:08:04)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.
    6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:08:30)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
    6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Rosario Miralles Ferrando (00:09:09)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Carlos Flos Fresquet (00:09:11)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.

    Rosario Miralles Ferrando (00:09:33)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP.
    7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre primaveraestiu 2017, corresponent a l'expedient núm. 22/17-TES.

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:09:56)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
    7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre primaveraestiu 2017, corresponent a l'expedient núm. 22/17-TES.

    Rosario Miralles Ferrando (00:10:44)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre primaveraestiu 2017, corresponent a l'expedient núm. 22/17-TES.
    8. Precs i preguntes.

    Carlos Flos Fresquet (00:11:33)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    8. Precs i preguntes.

    Rosario Miralles Ferrando (00:11:38)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    8. Precs i preguntes.

    Román José Sánchez Mateu (00:12:09)
    Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
    8. Precs i preguntes.

    Rosario Miralles Ferrando (00:15:44)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    8. Precs i preguntes.

    José María Serrano Forner (00:15:45)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    8. Precs i preguntes.

    Rosario Miralles Ferrando (00:17:25)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    8. Precs i preguntes.

    Román José Sánchez Mateu (00:17:27)
    Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
    8. Precs i preguntes.

    Rosario Miralles Ferrando (00:19:54)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    8. Precs i preguntes.

    Román José Sánchez Mateu (00:20:57)
    Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
    8. Precs i preguntes.

    Rosario Miralles Ferrando (00:22:02)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    8. Precs i preguntes.

    ORDEN DEL DÍA


    1. Aprovació actes sessions plenàries següents:
    - Acta sessió extraordinària núm. 17/2017 de 23 de novembre de 2017.
    - Acta sessió ordinària núm. 18/2017 de 30 de novembre de 2017. (00:00:15)

    Aprobada

    Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre setmana premis literaris 2017, corresponent a l'expedient núm. 42/17-TES. (00:00:41)

    Aprobada

    Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:53)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

    Rosario Miralles Ferrando (00:01:27)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP (00:01:37)

    Aprobada

    Rosario Miralles Ferrando (00:01:27)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:01:50)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

    Debate (00:02:36)

    Rosario Miralles Ferrando (00:02:36)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Carlos Flos Fresquet (00:02:38)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

    Rosario Miralles Ferrando (00:02:52)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Pedro Joaquín García Bautista (00:02:55)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

    Rosario Miralles Ferrando (00:03:56)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Carlos Flos Fresquet (00:04:04)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

    Rosario Miralles Ferrando (00:04:28)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Pedro Joaquín García Bautista (00:04:31)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

    Rosario Miralles Ferrando (00:05:00)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP. (00:05:18)

    Aprobada

    Rosario Miralles Ferrando (00:05:00)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:25)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

    Rosario Miralles Ferrando (00:06:07)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Debate (00:06:09)

    Rosario Miralles Ferrando (00:06:07)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Carlos Flos Fresquet (00:06:10)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

    Rosario Miralles Ferrando (00:06:29)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017,corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP. (00:06:46)

    Aprobada

    Rosario Miralles Ferrando (00:06:29)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:06:53)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

    Rosario Miralles Ferrando (00:07:37)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Debate (00:07:38)

    Carlos Flos Fresquet (00:07:38)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

    Rosario Miralles Ferrando (00:08:04)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l'expedient núm. I-002/17-HCADGP. (00:08:21)

    Aprobada

    Rosario Miralles Ferrando (00:08:04)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:08:30)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

    Rosario Miralles Ferrando (00:09:09)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Debate (00:09:10)

    Rosario Miralles Ferrando (00:09:09)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Carlos Flos Fresquet (00:09:11)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

    Rosario Miralles Ferrando (00:09:33)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre primaveraestiu 2017, corresponent a l'expedient núm. 22/17-TES. (00:09:47)

    Aprobada

    Rosario Miralles Ferrando (00:09:33)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Francisco Javier Latorre Pedret (00:09:56)
    Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

    Rosario Miralles Ferrando (00:10:44)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    8. Precs i preguntes. (00:10:54)


    Rosario Miralles Ferrando (00:10:44)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Carlos Flos Fresquet (00:11:33)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

    Rosario Miralles Ferrando (00:11:38)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Román José Sánchez Mateu (00:12:09)
    Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE

    Rosario Miralles Ferrando (00:15:44)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    José María Serrano Forner (00:15:45)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

    Rosario Miralles Ferrando (00:17:25)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Román José Sánchez Mateu (00:17:27)
    Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE

    Rosario Miralles Ferrando (00:19:54)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Román José Sánchez Mateu (00:20:57)
    Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE

    Rosario Miralles Ferrando (00:22:02)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

    Ajuntament de Benicarló