Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 10-10-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 10 d'octubre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 3 00:01:04
  PP 0 00:00:00
  PSOE 1 00:00:26
  CIUTADANS 0 00:00:00
  COMPROMÍS 0 00:00:00
  Ajuntament 1 00:00:39

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 1r. I ÚNIC.- Proposta del Tt. d’alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics, d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2017 (Ajuntament de Benicarló i OACSE) (expedients I-001/18-HPCG i I/001-18-OACSE)

  Marcos Segarra Piñana (00:00:39)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  PUNT 1r. I ÚNIC.- Proposta del Tt. d’alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics, d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2017 (Ajuntament de Benicarló i OACSE) (expedients I-001/18-HPCG i I/001-18-OACSE)

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 1r. I ÚNIC.- Proposta del Tt. d’alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics, d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2017 (Ajuntament de Benicarló i OACSE) (expedients I-001/18-HPCG i I/001-18-OACSE)

  Carlos Flos Fresquet (00:01:20)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  PUNT 1r. I ÚNIC.- Proposta del Tt. d’alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics, d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2017 (Ajuntament de Benicarló i OACSE) (expedients I-001/18-HPCG i I/001-18-OACSE)

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  PUNT 1r. I ÚNIC.- Proposta del Tt. d’alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics, d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2017 (Ajuntament de Benicarló i OACSE) (expedients I-001/18-HPCG i I/001-18-OACSE)

  ORDRE DEL DIA


  PUNT 1r. I ÚNIC.- Proposta del Tt. d’alcalde delegat de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics, d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2017 (Ajuntament de Benicarló i OACSE) (expedients I-001/18-HPCG i I/001-18-OACSE) (00:00:24)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:04)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:39)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:01:17)

  Marcos Segarra Piñana (00:00:39)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:18)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:01:20)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló