Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 26-11-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 26 de noviembre de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 56 00:13:58
  PP 12 00:11:02
  PSOE 23 00:30:51
  CIUTADANS 5 00:02:48
  COMPROMÍS 4 00:07:03
  Ajuntament 11 00:26:39

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 11/2020, de 29 d’octubre de 2020.
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Marcos Segarra Piñana (00:00:51)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Pedro Manchón Pau (00:01:44)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:02:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:02:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Marta Escudero Albor (00:03:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Pedro Manchón Pau (00:04:34)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Marta Escudero Albor (00:05:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Pedro Manchón Pau (00:05:26)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa per a la consolidació i l’ampliació de l’abocador de residus inerts.

  Marcos Segarra Piñana (00:06:16)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa per a la consolidació i l’ampliació de l’abocador de residus inerts.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa per a la consolidació i l’ampliació de l’abocador de residus inerts.

  Román José Sánchez Mateu (00:08:49)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa per a la consolidació i l’ampliació de l’abocador de residus inerts.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa per a la consolidació i l’ampliació de l’abocador de residus inerts.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa per a la consolidació i l’ampliació de l’abocador de residus inerts.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa per a la consolidació i l’ampliació de l’abocador de residus inerts.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:09:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa per a la consolidació i l’ampliació de l’abocador de residus inerts.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa per a la consolidació i l’ampliació de l’abocador de residus inerts.
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Marcos Segarra Piñana (00:10:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Román José Sánchez Mateu (00:14:32)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:14:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:16:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Román José Sánchez Mateu (00:17:16)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:17:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Román José Sánchez Mateu (00:19:03)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’un tram del carrer d’Astúries.

  Marcos Segarra Piñana (00:19:42)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’un tram del carrer d’Astúries.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’un tram del carrer d’Astúries.

  Román José Sánchez Mateu (00:23:43)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’un tram del carrer d’Astúries.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’un tram del carrer d’Astúries.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:23:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’un tram del carrer d’Astúries.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’un tram del carrer d’Astúries.

  Román José Sánchez Mateu (00:24:58)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’un tram del carrer d’Astúries.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’un tram del carrer d’Astúries.
  6. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 13 del PGOU de Benicarló.

  Marcos Segarra Piñana (00:27:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 13 del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 13 del PGOU de Benicarló.

  Román José Sánchez Mateu (00:32:05)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 13 del PGOU de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 13 del PGOU de Benicarló.
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  Marcos Segarra Piñana (00:32:31)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  María Inmaculada Díaz Ruiz (00:32:54)
  Cargo: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:34:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:36:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  María Inmaculada Díaz Ruiz (00:36:47)
  Cargo: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:38:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  María Inmaculada Díaz Ruiz (00:39:36)
  Cargo: Regidora d'Agricultura, Pesca i Camins. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació dels Estatus del Consorci Pla Zonal de Residus Zona I.

  Marcos Segarra Piñana (00:41:31)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació dels Estatus del Consorci Pla Zonal de Residus Zona I.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació dels Estatus del Consorci Pla Zonal de Residus Zona I.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:42:12)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació dels Estatus del Consorci Pla Zonal de Residus Zona I.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació dels Estatus del Consorci Pla Zonal de Residus Zona I.
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/44.

  Marcos Segarra Piñana (00:44:20)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/44.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/44.

  Carlos Flos Fresquet (00:45:12)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/44.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/44.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:45:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/44.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/44.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:45:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/44.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-044/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/44.
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/45.

  Marcos Segarra Piñana (00:46:38)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/45.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/45.

  Carlos Flos Fresquet (00:47:25)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/45.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/45.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:47:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/45.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-045/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/45.
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/46.

  Marcos Segarra Piñana (00:48:12)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/46.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/46.

  Carlos Flos Fresquet (00:48:58)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/46.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/46.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:49:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/46.

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-046/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/46.
  12. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al tercer trimestre de 2020. Ex. I-008/20-HPP.
  13. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2020. Ex. I-007/20-HPP.
  14. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat de l’Organisme Autònom de Centres socials Especialitzats, corresponent al tercer trimestre de 2020. Ex 7-03/20.
  15. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre 2020. Ex. I-009/20-HPP.
  16. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al tercer trimestre de 2020. Ex. 08-02/2020-EE.
  17. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 de octubre al 12 de novembre de 2020.
  18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marcos Segarra Piñana (00:52:50)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  19. Precs i preguntes.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:59:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:02:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:03:05)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:06:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:07:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Filomena Natividad Agut Barceló (01:09:59)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:16:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Fernando Jovani Diago (01:17:17)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:22:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:22:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:22:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Fernando Jovani Diago (01:22:31)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:23:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Pedro Manchón Pau (01:23:28)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:27:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  19. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:27:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  19. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:30:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE