Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 26-04-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 26 de abril de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 82 00:28:38
  PP 19 00:27:05
  PSOE 24 00:15:19
  CIUTADANS 7 00:09:40
  COMPROMÍS 11 00:21:51
  Ajuntament 21 00:23:48

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de les actes següents: - Acta sessió extraordinària núm. 3/2018, de 28 de març de 2018. - Acta sessió extraordinària i urgent núm. 4/2018, de 4 d’abril de 2018.
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del concert de “Celia Mur”, corrresponent a l’expedient núm. 25/18-TES.

  Marcos Segarra Piñana (00:00:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del concert de “Celia Mur”, corrresponent a l’expedient núm. 25/18-TES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del concert de “Celia Mur”, corrresponent a l’expedient núm. 25/18-TES.

  Carlos Flos Fresquet (00:01:43)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del concert de “Celia Mur”, corrresponent a l’expedient núm. 25/18-TES.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del concert de “Celia Mur”, corrresponent a l’expedient núm. 25/18-TES.
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/5.

  Marcos Segarra Piñana (00:02:12)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/5.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/5.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:03:00)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/5.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/5.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:03:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/5.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/5.
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/6.

  Marcos Segarra Piñana (00:04:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/6.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:04:46)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/6.
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/7.

  Marcos Segarra Piñana (00:05:33)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/7.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/7.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:06:16)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/7.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/7.
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/5.

  Marcos Segarra Piñana (00:06:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/5.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/5.

  Carlos Flos Fresquet (00:07:43)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/5.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/5.
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/6.

  Marcos Segarra Piñana (00:08:18)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/6.

  Carlos Flos Fresquet (00:09:01)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/6.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 6/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/6.
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/7.

  Marcos Segarra Piñana (00:09:36)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/7.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/7.

  Carlos Flos Fresquet (00:10:22)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/7.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/7.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:10:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/7.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/7.

  Carlos Flos Fresquet (00:11:12)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/7.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/7.
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-001/18-HPMP.

  Marcos Segarra Piñana (00:11:52)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-001/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-001/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:13:00)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-001/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-001/18-HPMP.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:13:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-001/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-001/18-HPMP.
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Marcos Segarra Piñana (00:13:54)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Carlos Flos Fresquet (00:14:51)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:15:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Carlos Flos Fresquet (00:15:49)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:16:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Carlos Flos Fresquet (00:16:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:17:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/8.
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/9.

  Marcos Segarra Piñana (00:18:03)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/9.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/9.

  Carlos Flos Fresquet (00:18:56)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/9.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/9.
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/10.

  Marcos Segarra Piñana (00:19:23)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/10.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/10.

  Carlos Flos Fresquet (00:20:14)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/10.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/10.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:20:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/10.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/10.
  13. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/11.

  Marcos Segarra Piñana (00:20:52)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  13. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/11.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/11.

  Carlos Flos Fresquet (00:21:42)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/11.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 11/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/11.
  14. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/12.

  Marcos Segarra Piñana (00:22:22)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  14. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/12.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/12.

  Carlos Flos Fresquet (00:23:15)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/12.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/12.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:23:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  14. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/12.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 12/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/12.

  Carlos Flos Fresquet (00:26:28)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE